Csapatszolgálati felkészítésen rendőr tisztjelöltjeink

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (NKE RTK), a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (ROKK), valamint a Készenléti Rendőrség együttműködésében idén is lezajlott a II. évfolyam rendőr szakirányos tisztjelöltjeinek egyhetes csapatszolgálati felkészítése, amelyre július 3-6. között került sor.

A csapatszolgálati kiképzés elméleti felkészítésére a Ludovika Campus oktatási központja, a gyakorlati feladatok végrehajtására pedig a Magyar Honvédség nagytarcsai Puskás Tivadar laktanyája szolgált helyszínül.

A Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Kiképzési és Módszertani Osztály kiképzőinek (Bocsó Péter r. százados és Torma Sándor r. törzszászlós) vezetésével a tisztjelöltek felelevenítették a tömegoszlatással, tömegkezeléssel kapcsolatban eddig megszerezett elméleti ismereteiket, illetve az azok során alkalmazható egyes eljárásokat, taktikákat. Kiemelt szerepet kapott az alaptaktikák (egy- és kétsoros mozgósorfal, félig nyitott és nyitott alakzatok) mozgásainak, valamint az egyes csoportok tevékenységét irányító parancsnoki munkának az elsajátítása. Az alapvető taktikákon túl a tisztjelölti állomány megismerkedett az alacsony és a magas pajzsfal alkalmazhatósági területeivel, illetve azok megalakításával is. A kiképzők mindvégig arra törekedtek, hogy a felkészítés mottójaként szolgáló „Teljesítmény és jókedv” megvalósuljon, az ismeretek hatékony gyakorlati alkalmazását sajátítsa el a tisztjelölti állomány.

A felkészítés utolsó napján a Készenléti Rendőrség kiképzői, a Rendvédelmi Tagozat részéről dr. Simon Attila r. ezredes és Kallós András r. alezredes, illetve a Közbiztonsági Tanszék csapatszolgálati oktatói előtt a tisztjelölti állomány vizsgabemutatót tartott, amelyen bizonyították, hogy a rövid ideig tartó felkészítés ellenére is kiváló szinten elsajátították a képzésen tanultakat. A bemutatót követően dr. Gál Erika r. őrnagy hangsúlyozta, hogy a tisztjelöltek a feladatokat mindvégig eredményesen, az előírásoknak és a gyakorlati szempontoknak megfelelően, lelkesen hajtották végre. Dr. Major Róbert r. ezredes, a Közbiztonsági Tanszék vezetője és dr. Simon Attila r. ezredes, a Rendvédelmi Tagozat parancsnoka egyaránt hangsúlyozta, hogy a hasonló jellegű foglalkozások illeszkednek a Rendészettudományi Kar gyakorlatorientált, a parancsnoki munkát középpontba helyező szakmai munkájába.

 


Címkék: RTK csapatszolgálat