Kari tanévnyitó

A Rendészettudományi Kar nevében, Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok dékán, valamint Dr. habil. Hautzinger Zoltán oktatási, és Dr. Mészáros Bence r. ezredes tudományos és nemzetközi dékánhelyettes köszöntötte a sikeresen felvételt nyert 184 főből bevonult hallgatókat.

A kar dékánja rövid beszédében kiemelte: „Önök már bizonyítottak a középiskolai érettségi és nyelvvizsga eredményeikkel; eltökéltek, motiváltak, számot vetettek a várható nehézségekkel. Örülünk, hogy itt vannak!”

Mint hangsúlyozta, a kar oktatói rengeteget vállalva, a korábbi évek tapasztalatai alapján meggyőződéssel hiszik; ezzel a kiképzéssel kezdődően érdemes sok energiát fektetni a frissen felvettek gyors szocializációjába, hogy mihamarabb megfelelhessenek a magyar, akkreditált felsőoktatási intézmény magas szintű elvárásainak. Ami nem könnyű, hisz a hallgatók egyben tisztjelöltek is, ennek a képzés során mihamarabb teljes egységgé kell ötvöződnie.

„Kívánom, hogy legyen energiájuk, hitük, kitartásuk embert próbáló elhatározásuk teljesítéséhez!” – Fejezte be, átadva a szót az oktatási dékánhelyettesnek.

Ő a rend, a bajtársiasság, és az oktatási követelmények teljesítésének jelentőségéről szólt.

„A rendet el kell sajátítani, hogy majdan közvetíteni, megkövetelni tudják; összefogással könnyebb lesz kinek-kinek megbirkózni az évek során felmerülő nehézségekkel; vegyék nagyon komolyan, amit tanulni fognak választott élethivatásukhoz; ehhez jó erőt, egészséget kívánok! Isten hozta önöket!”

A tudományos és nemzetközi dékánhelyettes a tudományos kutatás és az unió Erasmus ösztöndíjjal külföldi társszerveknél folytatható tanulmányok értékét hangsúlyozta.

„A tudományos kutatás, önkéntes, az órarendi elfoglaltságon túl, tudományos diákköri dolgozattal kezdődő, majd, akár doktori értekezést is célul tűző, mindig megtérülő elhatározás. A félévente megrendezett Tudományos Diákköri Konferencia győztesei 60, 50, illetve 40 ezer forintot kapnak. Az Országos megmérettetés kétévente történik, ennek megfelelő szintű elismerésekkel. Az Erasmus keretében pedig soha vissza nem térő alkalom kínálkozik megismerkedni más országok rendvédelmi szerveivel.”

Ruzsonyi dandártábonok a megnyitót záró gondolataiban elmondta, hogy a büntetés-végrehajtás felsővezetőinek több mint a fele a kari jogelőd Rendőrtiszti Főiskoláról került ki, akik a mostanihoz hasonló tanévnyitókon pályájuk ilyen kimenetét aligha sejthették, tehát érdemes tanulni, felkészülni emberséggel, tisztességgel!

Szöveg: Deák József

Fotó: Bodó Pál