Tanévnyitó a kar Erasmus+ programban résztvevő külföldi hallgatóinak

Tizenhárom külföldi hallgató kezdte meg tanulmányait az őszi félévben a karon. Ebből az alkalomból áttekintjük kapcsolódásunk néhány idei és tavalyi pillanatát az Erasmus+ programhoz.

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, dékán, és Dr. Mészáros Bence r. ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes köszöntette az Európai Unió Erasmus+ programja keretében az unió négy országából a karon az őszi félévet kezdő hallgatókat, tanulmányaikhoz sok sikert kívánva.

A lányok a V4 tagállamok közül Csehországból, és Szlovákiából ketten-ketten, illetve a távolabbi Spanyolországból nyolcan érkeztek, egy fiú pedig Franciaországból utazott Budapestre. Az eddigi tapasztalatok szerint az őszi félévre kevesebben jelentkeznek be.

Karunkról a mostani szemeszterre 14 hallgató indult útnak. Egyikük a festői Lausanne-i tó partján fekvő svájci Bűnügyi Tudományok Intézetében végzendő kutatói tevékenységre, szakmai tanára által alaposan felvértezve instrukciókkal. Négyen a Földközi tengeri napsugaras és többnyelvű Ciprus szigetére, míg hárman a Balti tenger partján, Észtország tallinni rendőrakadémiájára nyertek pályázatot.

További négy hallgató a turizmusáról és kultúrájáról híres Prágában tölt 3 és fél hónapot, kettő pedig egyedül indul útnak; egyikük a hegyvidékes Szlovénia maribori egyetemére, hallgatótársa a holland rendőr akadémiára. Sajnos az Erasmus+ által nyújtott anyagi támogatás elégtelen, a nyugat-európai országok közül a megélhetés szempontjából drágának számító Hollandiába, Belgiumba, Franciaországba vagy Angliába, így kevesen jelentkeznek az önerőt is megkövetelő tanulmányi utakra. E nyugat-európai országok intézményeivel elsősorban az onnan ideutazó Erasmus+ hallgatók révén ismerkedhetnek meg hallgatóink.

Karunkon mozgalmas Erasmus+ élet zajlik, az érdeklődők és résztvevők száma folyamatosan gyarapszik, köszönhetően az Erasmus+ programról hazatértek elbeszéléseinek, valamint a kari tájékoztatóknak. Egyre több hallgató ébred rá, mekkora, talán soha vissza nem térő, lehetőség, az unió által fedezett, több hónapos külföldön tartózkodás, hiszen hallgatóink jó része vidékről érkezik. Számukra Budapest, talán az első „külhoni” élmény. Ennek megkoronázása lehet az Erasmus+ mobilitással egy félévet külföldön tanulni.

Karunkra a tavaszi szemeszterben 17 hallgató érkezett. Öt-öt Angliából a Manchester környéki UCLAN Egyetemről, illetve Belgiumból a VIVES Egyetemről. Négyen a holland rendőrakadémiáról, továbbá egy-egy lengyel, szlovén, és szlovák hallgató. Egybehangzó elmondásuk szerint, eddigi életük leggazdagabb élménye volt budapesti tanulmányútjuk. Köszönhetően egyetemünk színvonalának, a karunkon folyó nívós oktatásnak, fővárosunk kivételes szépségének, továbbá az egymást segítő csapattá kovácsolódás egyedülálló közösségi élménye miatt. Angol nyelvtudásuk fejlődése is szembetűnő volt a 4. hónap végére.

Néhány nyugat-európai felsőoktatási intézmény már kötelezővé tette egy félév külföldi tanulmány elvégzését. A Magyarországon megszokott, szabad választáson alapuló módszer azért kedvezőbb, mert a kötelezővé tétel megfosztaná a hallgatókat az Erasmus élet egyik fontos elemétől: az önállósodástól, amelynek első lépcsője éppen a döntésképesség kifejlesztése.

A megszületett elhatározáshoz, egyetemünk nemzetközi kapcsolatok irodájának munkatársai teljes mértékű szakmai tudással biztosítják az adminisztrációs és szervezési hátteret.

Ide kívánkozik, hogy az uniós program névadója, Rotterdami Erasmus, egy középkori holland tudós, humanista, utazó volt, az európai kultúra kiemelkedő alakja. Az Európai Unió, nevével fémjelzett felsőoktatási programja pedig, az uniós egyetemi hallgatók esélyegyenlőségének motorja és platformja, az EU-n belüli és határain túl is támogatott külföldi tanulási lehetőségeivel. Esélyegyenlőség tudásban, tapasztalatban és az európai munkapiacok követelményeinek való megfelelésben.

Mi is tehát az Erasmus+? Egy csapatszellem, olyan csapatjátékkal, amelyben tevékeny részvétellel, a hallgató a saját, egyéni győzelmét éri el.

Szöveg: Svitel Anna

Fotó: Bodó Pál és Erasmus+ program résztvevői