A Rendészettudományi Kar oktatói a 8. Archibald Reiss Nemzetközi Konferencián

A 8. Archibald Reiss Nemzetközi Konferenciát a belgrádi büntető-igazságszolgáltatási és kriminalisztikai egyetem rendezte 2018. október 2–3-án, amelyen karunkat Dr. habil Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes, tanszékvezető és Dr. Vári Vince r. alezredes képviselte. A tanácskozáson elhangzott plenáris előadások sokféle és változatos témát öleltek fel. A plenáris előadáson szó volt a családon belüli erőszak kezelésének különböző módszereiről, a modern jogi normák nemzeti jogrendszerekbe illesztésének jogharmonizációs követelményeiről.

John Winterdyk a Calgary Egyetem (Canada) tanára rendkívül izgalmas előadást tartott a fiatalkorúakkal kapcsolatos igazságszolgáltatás új paradigmájáról, ami átértelmezheti a komplett igazságszolgáltatási rendszerben jelenlegi gondolkodásmódját, hisz az a fiatalokat „kis felnőttként” kezeli.

Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok. a délutáni plenáris ülés első előadójaként a magyar rendőrség bemutatásán túl a rendőrség szervezeti kultúrájának kialakulását és általános jellemzőit ismertette, áttekintést adva a szervezeti kultúra sajátos vonásairól.

Dr. Vári Vince r. alezredes szekciójában a rendőrség hatékonyságmérésének új módszereiről beszélt, összegezve a „Jó Állam – Jó rendőrség” speciális jelentés tapasztalatait. Mindkét előadó moderátori feladatot is kapott az egyes szekciókban.

Mint kiderült a tudományos tanácskozást rendező intézmény éppen átesett egy szervezetátalakítási folyamaton, aminek eredményeként október 1-től egyetemi státuszt kaptak. Ez több szempontból is változást fog jelenteni az egyetem életében, ami azonban nem érinti eddigi kitűnő együttműködésünk alakulását intézményeink között.

A konferencián nagyon hasznos tapasztalatcsere zajlott, kitűnő szakmai kapcsolatok épületek, amelyek akár további közös nemzetközi projektek vagy kutatások kiinduló alapját is képezhetik.

Szöveg: Dr. Vári Vince rendőr alezredes

Fotó: Dr. Vári Vince, Dr. habil. Kovács Gábor, egy konferencia részvevő


Címkék: hírek konferencia 2018