Vietnámi vámosok a Rendészettudományi Karon

Október végén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tanulmányúton fogadta a Magyarországgal stratégiai partnerségbe került Vietnámi Szocialista Köztársaság Vámigazgatása Vámiskolájának 4 fős delegációját. A delegációt Tran Van Dung, a Vietnámi Vámiskola parancsnok-helyettese vezette, kísérői Nguyen Thi Lua, a vietnámi vámiskola központi hivatalának vezetője, Luong Thi Thu Nga, a nemzetközi együttműködési főosztály hölgy referense, valamint Ngo Minh Thanh, a személyzeti főosztály referens hölgye voltak. A vendégeket Hóka Gábor pénzügyőr ezredes, a NAV Nemzetközi Főosztályának szakmai főtanácsadója kísérte.

A vietnámi vámigazgatás a szakmai képzésük teljes megújítását tűzte ki célul. Ezért a vendégek a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetében megismerve a NAV képzési tevékenységét, kiemelt figyelmet szenteltek az NKE Rendészettudományi Kara, több mint 30 éves pénzügyőrképzésének is. A kar vezetése képviseletében dr. Mészáros Bence rendőr ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes köszöntötte a delegáció tagjait, kifejezve örömét a vietnámi vámigazgatás szakmai érdeklődéséért.

A hivatalos program első részében, dr. Szabó Andrea pénzügyőr ezredes, tanszékvezető egyetemi docens prezentációjából megismerhették a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán folyó vám- és pénzügyőri, adó- és pénzügyi nyomozói alapképzési szakirányok, a rendészeti vezető mesterképzési szak és a doktori képzés legfontosabb jellemzőit. Erdős Ákos pénzügyőr őrnagy tanársegéd a felvételi rendszert mutatta be, míg dr. Suba László pénzügyőr alezredes oktató és dr. Potoczki Zoltán pénzügyőr alezredes tanársegéd a szakirányok két fontos szakmai területét lefedő tantárgy – a vámjog és vámeljárás, továbbá a jövedéki adójog – oktatását ismertette. Az előadásokat dr. Pálinkás András pénzügyőr alezredes, oktató zárta, a szolgálati kutya felderítésben betöltött szerepéről, hangsúlyozva, hogy a z RTK-n jelenleg minden félévben indul kurzus e témában.

A delegáció megtekintette a Rendészeti Oktatási Épület és Kollégiumot, ahol dr. Frigyer László rendőr őrnagy tanársegéd, a kriminalisztikai képzésnek helyt adó gyakorlati laborokat, kihallgató helyiségeket és a gyakorlati felkészítést segítő szituációs termeket mutatta meg.

A vendégek megismerhettek egy képzési struktúrát – annak horizontális és vertikális sokszínűségével – amely alapjául szolgálhat az egyelőre még nem létező vietnámi vámfelsőoktatás kialakításának.

Szöveg: Dr. Szabó Andrea pénzügyőr ezredes tanszékvezető

Fotó: Szabó Andrea