Hagyományteremtő Kari Nap az RTK-n

Kilencvenhat évvel ezelőtt, november 22-én, a budapesti Mária Terézia laktanya nagytermében volt az első rendőri szaktanfolyam ünnepélyes megnyitója. A Rendészettudományi Kar hagyományteremtő szándékkal ezen a napon tartotta meg első kari napját a Ludovika Campuson.

A rendezvényen Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok szólt az első, hagyományteremtő rendezvény jelentőségéről. „Minden szervezeti egységnek szüksége van a saját identitása erősítésére, az egymás iránti összetartozása megjelenítésére”- hangsúlyozta a kar dékánja. Hozzátette, hogy a kar ünnepén a különböző rendvédelmi szervek szerepét is hangsúlyozni kell. Ruzsonyi Péter elmondta, hogy az igazi megrendelő a Belügyminisztérium, amely már a jogelőd Rendőrtiszti Főiskola megindulásától felügyeli a képzést, amelyhez nagyon sok szakmai segítséget is adott az évtizedek alatt. Mint hangsúlyozta, a kari nap az „universitas” szó eredeti és gyönyörű gondolatát, az oktatók és hallgatók önkéntes együttműködését is szimbolizálja. A dékán szólt arról, hogy a Rendészettudományi Kar ma már valamennyi rendészeti szerv számára képez hallgatókat, akik esetében fontos, hogy egyszerre fogadják el a szakirány, a kar, és az egyetem értékeit. „Nekünk, oktatóknak példaképül kell szolgálnunk számukra a felkészültségünkkel, a viselkedésünkkel, az egész életünkkel”- fogalmazott. Ruzsonyi Péter szerint az RTK-nak nemzetközi térben is elismert, a rendészet céljaival lojális, modern, innovatív intézményként kell működnie, ahol a képzés inspiráló, módszergazdag, alkalmazható gyakorlati ismeretekkel szolgáló és önálló gondolkodásra késztető, tudományos értékeket is megjelenítő, de biztosítja a rendészeti szocializációt is.

Sallai János rendőr ezredes, a rendészettörténeti tanszék vezetője előadásában hangsúlyozta, hogy Poroszországban már 1727-ben általánossá vált a rendészettudomány oktatása. Budapesten 1793-ban jelent meg az első orvosrendészeti tanszék. Elhangzott, hogy 1872-ben a „Közrendészeti lap” vezércikkében rögzítette: „A rendőrség csak akkor fog megfelelni hívatásának, ha a rendőri közegek a rendészeti tudományban elméletileg is kiképeztetnek!”

Az első rendőri szaktanfolyam ünnepélyes megnyitójára 1922. november 22-én, a Mária Terézia laktanya nagytermében került sor, 1947-ben pedig megalapítottak a Rendőrakadémiát.

Balogh János rendőr vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány előadásában felidézte, hogy a Kossuth Lajos Katonai Főiskolát 1990-ben, a Rendőrtiszti Főiskolát pedig 1994-ben végezte el. „Az erkölcsi stabilitás legfontosabb jellemzője, hogy többet engedünk meg másoknak, mint saját magunknak!” – fogalmazott. Az ORFK vezetője szerint a rendőrtisztjelölteknek olyan képességeket kell fejleszteni már a képzés során, mint az erkölcs, a jó és rossz közti választás képessége, valamint az általános műveltséggel párosuló szakképzettség és az alkalmazkodóképesség. „Ezen képességek fejlesztéséhez nyújtott támogatásában a rendőrség eddig helyt állt, és a jövőben még inkább segíteni fogja ezen célok elérését” – tette hozzá Balogh János. A főkapitány örömét fejezte ki, hogy hosszú idő után újra megjelent az egyetemen az egykori másoddiplomás képzés, mai nevén átképzés, illetve ismét 4 éves lett az alapképzés. A vezérőrnagy méltatta a bevetés-irányító rendszer és a tranzitzóna működését, valamint szólt az elektronikus helyszíni szemle bevezetésének lehetőségéről is.

A rendezvényen elismerések átadására is sor került. A belügyminisztérium hivatásos állományában eltöltött 20, 30 és 40 évnyi munkája elismeréseként belügyminiszteri jubileumi jutalmat vehetett át Cserhalmi Pál őrnagy, Farkasné Halász Henrietta őrnagy, Girhiny Kornél őrnagy, Kiss Lajos alezredes és Kallós András ezredes. Az RTK másodéves hallgatói pedig az országos közlekedési verseny során tanúsított példamutató feladatteljesítésükért vehették át a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnökének dicsérő okleveleit.

 

Szöveg: Deák József

Fotó: Bodó Pál


Címkék: 2018 RTK kari nap