Kerekasztal-beszélgetés a rendészeti felsőoktatásról

Az RTK kari napján a Belügyi Tudományos Tanáccsal közösen szervezett kerekasztal-beszélgetésre is sor került, amelyen a rendészeti felsőoktatásról cseréltek eszmét a szakemberek.

A beszélgetést moderáló Janza Frigyes nyugállományú rendőr vezérőrnagy elmondta, hogy a rendészeti felsőoktatás stratégiai kérdés. „A rendészeti felsőoktatásról beszélve meg kell érteni, hogyan táplálkozik a múltból az egész rendészet” - hangsúlyozta az Egyetemi Tanácsadó Testület tagja. Mezey Barna, az ELTE egykori rektora kifejtette, hogy a korábbi vélekedésekkel szemben már az ókori Rómában is az igazgatásból, rendészetből vált ki a katonaság. A rendészettudomány születésével kapcsolatban megjegyezte, hogy az először nem a 2012-es MAB-határozatban szerepelt, hanem a Magyar Tudományos Akadémián már 2004-ben létrejött a Rendészettudományi Bizottság. Elhangzott, hogy a rendészettudomány elismertetésében Szabó András akadémikus is jelentős szerepet vállalt. Mezey Barna közép-kelet európai jelenségnek nevezte azt a rendszert, amelyben az érettségizett fiatalokat rendészeti tapasztalat nélkül veszik fel rendőrtisztjelöltnek a Rendészettudományi Karra. Hozzátette, hogy az angolszász országok képzési rendszere eltér a miénktől. Kérdés az, hogy melyik lehet a célravezetőbb. „Az alapkérdés mindig az, milyen az a befogadó szervezet, ahová hallgatóink friss diplomájukkal kerülnek!” - hangsúlyozta.

Dános Valér nyugállományú rendőr vezérőrnagy a fejlesztési irányok közül a módszertani kérdésekről beszélt. A belügyminisztériumi főtanácsadó még főiskolai parancsnok korszakában kompetencia-térképet készíttetett, hogy mit tudnak hasznosítani a végzettek a főiskolán tanultakból. Ez alapján egyértelművé vált, hogy a terepgyakorlatok számát kell növelni a tanteremi foglalkozásokkal szemben.

Janza Frigyes hozzátette, hogy a rendészeti oktatás megszervezésének illeszkednie kell a többi között a rendőri szervezet személyügyi humán rendszeréhez is. A szakember szerint amennyiben szükséges, akkor a képzési rendszert a felvett hallgatók képességeihez is igazítani kell, hogy azok még hatékonyabban felkészíthetők legyenek az állami feladatok ellátására.

A beszélgetésen felmerült témákhoz Ruzsonyi Péter dékán, Bognár László nyugállományú rendőr vezérőrnagy, Verhóczki János rendőr ezredes, tanulmányi osztályvezető, Balla József rendőr ezredes, határrendészeti tanszékvezető és Sipos Szandra rendőr őrnagy, a Magatartástudományi és Módszertani tanszék munkatársa is fűzött gondolatokat.

 

Szöveg: Deák József

Fotó Bodó Pál