Egyre több Erasmus vendéghallgató az RTK-n

Az NKE, szemeszterenként, mintegy 80 külföldi hallgatót fogad, angol nyelvű kurzusokra. Az RTK-ra egyre többen jelentkeznek, mert az alapos és szakszerű elméleti oktatás mellett, egyedi lehetőségeket tartalmazó gyakorlati képzést is nyújt.

A hazánkat érintő, nyugati médiák által gyakran megfogalmazott kritikák ellenére, szinte özönlenek az egyetemista fiatalok Magyarországra. Vajon miért? Mert a fiatal nemzedék, sajátossága szerint, nem elégszik meg a hallottakkal, ki akarja azt próbálni, önmaga utána nézve a valóságnak!

Az Erasmus+ mobilitása helyszínének Budapestet választó külföldi hallgatók visszajelzései egyértelműen arról tanúskodnak, hogy fővárosunk szépsége, Európán belüli központi, több szomszédos ország meglátogatását lehetővé tevő fekvése a legfőbb indíték. Érkezésük után pár nappal pedig már rádöbbennek, hogy itt is pezsgő élet és gazdag kulturális programok várják őket.  „Budapesten nem lehet unatkozni, annyi érdekes dolog van!” – mondják. További vonzereje fővárosunknak az egyetemek jó minősége, az oktatás magas színvonala, valamint a szíves fogadtatás. Erről is tanúsodnak az egy-egy egyetem, gomba módra szaporodó vendég, Erasmus hallgatói csoportjai.

Az amerikai kampuszokhoz hasonló felépítésű egyetemünk; kellemes parkjával, nagyszámú sportlétesítményével, elegáns mégis egyszerű vonalvezetésű épületeivel, amelynek tekintélyt a Ludovika klasszikus épülete ad, első látásra meghódítja az ideérkező diákokat.

Az NKE-t alkotó öt kar közül, a Rendészettudományi Karra mind többen jelentkezőket az egyedi lehetőségeket tartalmazó gyakorlati képzés vonzza különösen, amit az európai rendőr-akadémiákról érkezők mellett a nem rendészeti hátterűek is nagyon kedvelnek.   

A 2018-as év őszi szemeszterében 13 hallgató végzett, a tavaszi szemeszterre már 18-an iratkoztak be.  Az őszi, 13 Erasmus+ hallgató közül egyetlen fiú volt. A leányok többsége Spanyolországból, Valenciából és Madridból érkezett, ketten a szlovákiai Kassáról, ketten pedig a cseh fővárosból, Prágából jöttek. A fiú a párizsi Nanterre egyetem hallgatója. Közülük csupán 4-en folytatnak rendészettudományi vagy biztonsági tanulmányokat hazájukban, a többiek mind jogi karokról érkeztek.  

E szorosan összefonódó tudományágak miatt egyre gyakoribb a jogot tanuló hallgatók jelentkezése, és a külföldre utazó RTK-s hallgatóink is szívesen választják Európa nagy jogi egyetemeit, pl. a berlinit vagy nicosiait. A rendőri vagy pénzügyőri hivatást választóknak több jogi tantárgyból is – büntetőjog, alkotmányjog, vámjog, adójog, stb. – vizsgázniuk kell.  De míg a külföldi jogi egyetemek nagyobb hangsúlyt fektetnek az EU-s és nemzetközi jogismeretekre, amikből kiutazott hallgatóink plusz tudást meríthetnek, addig az ideérkezők nagy érdeklődéssel fordulnak az általuk gyéren ismert rendészettel kapcsolatos tantárgyak felé. Kiváltságként élik meg, hogy az RTK kiváló oktatói, az elméleti ismeretek mellett komoly energiát fektetve gyakorlati felkészítésükbe is elviszik őket olyan helyekre is, ahova saját erejükből aligha tudnának.

Például Kiss Lajos és Székely Zoltán, a „Law enforcement and security studies on the Schengen agreement” nevű tantárgy keretében, a magyar–szerb határkerítést védő határrendész szolgálat működésének megtekintésére utazott el a hallgatókkal. Hegedűs Judit a „Child Protection” tantárgy keretében egy  budapesti javítóintézetbe vitte a hallgatókat, ahol megismerkedhettek a fiatalkori bűnelkövetőkkel kapcsolatos jogi szabályozással, a javítóintézeti nevelés pedagógiai és pszichológiai hátterével, és lehetőséget kaptak beszélgetni az ott tartózkodó fiatalokkal. Szabó Andrea pedig, Erasmus hallgatóival először a Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeumot látogatta meg, ahol a volt nagypolgári villa épülete és a kiállított emlékek megtekintése mellett a pénzügyőrség és az adózás történetéről is kaptak tájékoztatást. Innen a Liszt Ferenc reptérre szállította őket az egyetem kisbusza. Itt a hallgatóknak a NAV Repülőtéri Igazgatósága pénzügyőrei tartottak tájékoztatót, a nemzetközi utas- és áruforgalom ellenőrzésében betöltött szerepekről, többek között a csempészáruk vagy kábítószerek behozatala elleni harc folyamatáról. Külön érdekessége volt a programnak a kutyavezetők és keresőkutyáik bemutatója.

A hallgatók visszajelzései, ezek a valóságos terepen szerzett tapasztalatok teszik még egyedibbé az RTK-n töltött szemesztert. Milyen kár, hogy az RTK magyar hallgatói nem veszik fel ezeket az angol nyelvű órákat, amelyek pedig nyitottak számukra is! Angol nyelvtudásuk fejlesztése, a külföldi hallgatókkal való megismerkedés lehetősége, a külső helyszínű órák mind-mind hasznosak lennének számukra is.

Az élményekben gazdag őszi szemeszter megkoronázása, a diploma-átadási ceremónia volt, decemberben. Ruzsonyi Péter dékán, rövid búcsúbeszédét követően, átnyújtotta minden diáknak diplomáját, ami a megszerzett jegyeket és krediteket tartalmazta. Külön dicséretben részesítette, a szorgalmuk jeléül csak jeles jegyeket elérő két spanyol leányt, akik fejenként 36 kreditet szereztek. E magas kreditszám, igen nagy energiát, kitartást igényelt részükről, miután karunkon a tantárgyak 2, 3 esetleg ritkábban 4 kreditesek, ellentétben a legtöbb külföldi egyetem kreditrendszerével. Sajnálatos, hogy, bár európai projekt, az „Erasmus+ mobilitás”, mégsem egységesítették még a tantárgyak kreditértékeit. Az Erasmus+ szerződés ugyanis, 12–20 kredit megszerzésére kötelezi a hallgatókat. Ezt egyes országokban akár mindössze két tantárgy felvételével, míg más egyetemeken, csak hat–nyolc tantárgy elvégzésével lehet megszerezni.

A 2018/19-es év első szemeszterének Erasmus+ hallgatói, a diploma sikeres átvételét egy búcsú ital elfogyasztása mellett, a városligeti jégpályán ünnepelték meg, ahol elkészült a hagyományos osztálykép is.


Címkék: hírek Erasmus 2019