„Nézzünk szembe a tényekkel” projektzáró konferencia Brüsszelben

A múlt év decemberében, Brüsszelben, a Microsoft központban, nagyszabású, multimédiás záró tanácskozással fejeződött be a „Facing all the Facts” („Nézzünk szembe a tényekkel”) Európai Uniós kétéves projekt.

2016 decemberében indult, a „Facing all the Facts.  Building capacity to monitor hate crime and hate speech through online training”” (Nézzünk szembe a tényekkel! Képességfejlesztés a gyűlöletbűncselekmény és gyűlöletbeszéd monitorozására online oktatással) című, a JUST/2015/RRAC/AG pályázati program keretében kétéves időtartamú projekt.

Fő pályázója, a CEJI (A Jewish Contribution to an Inclusive Europe, Zsidó Hozzájárulás Egy Befogadó Európához), a Brüsszelben működő civil szervezet volt.  Ez, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mellett további kilenc (egy holland, két brit, egy ír, két belga, egy spanyol, egy olasz és egy görög) rendvédelmi, oktatási és civil intézménnyel konzorciumi partnerként dolgozott és működött együtt az elmúlt két év alatt és még fog a következő hónapokban is, ugyanis az Európai Bizottság  6 hónappal meghosszabbította a futamidőt.

A konferenciára meghívott 150 szakértő között kormányzati szereplők, a rendvédelem, a civil társadalom és a nemzetközi szervezetek képviselői voltak jelen, akik valamilyen módon kapcsolatban állnak a gyűlöletbűncselekményekkel és a gyűlöletbeszéddel, továbbá megfelelő válaszokat is tudnak adni ezekre az égető problémákra. Az NKE részéről Nagy Judit tanszékvezető, Kozáry Andrea projektvezető és Dombos Tamás megbízott szakértő, a Háttér Társaság vezetője vettek részt.  

A rendezvény célja az volt, hogy összefoglaló tájékoztatást adjunk/kapjunk a projektpartnerek munkájáról, az európai és a nemzeti jelentések elkészítésének, valamint az online oktatási modulok kidolgozásának folyamatáról, az elvégzett, illetve tesztelt kurzusokról, bemutatni azokat a kutatási eredményeket, amelyekkel hozzájárultunk, hogy Magyarországon, Olaszországban, Görögországban, Írországban és az Egyesült Királyságban javult a gyűlöletbűncselekmények nyilvántartási rendszere. Arra is számítottunk, hogy a résztvevők őszinte és produktív hozzászólásaikkal segítenek mindannyiunknak, a még hátralévő teendőkhöz inspirációt, ötleteket adva és további sikereket érhetünk el ezen a területen.

A konferencián először John Frank, a Microsoft elnökhelyettese köszöntötte a részvevőket, majd Robin Sclafani asszony, a CEJI igazgatója ismertette az egész napi programot.  Röviden bemutatta a projektet, összegezte az elmúlt két évben történteket és kiemelte, hogy közel 70 online modul készült el. Ezt követően Tiina Astola, az Európai Bizottság Jogérvényesülés és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság vezérigazgatója köszöntő beszédében örömének adott hangot, hogy a projekt a finiséhez érkezett. Gratulált az elvégzett munkához, de arra is felhívta a figyelmet, hogy további feladatok várnak ránk, hiszen a bécsi székhelyű Alapvető Jogok Ügynöksége (Fundamental Rights Agency) decemberben publikált kiadványából kiderül; az EU tagállamaiban növekszik az antiszemitizmus, ami ellen mindenképp tenni kell. Arról is szólt, hogy sajnálatos módon a gyűlöletbűncselekmények száma nemcsak Európában növekszik, hanem az egész világon.

A plenáris ülésen elsőként Joanna Perry, a CEJI tudományos kutatója, egyben a projekt szakmai koordinátora foglalta össze a résztvevő partnerországokban a gyűlöletbeszéd és a gyűlöletbűncselekmények alakulásáról végzett felméréseket és kutatásokat, amelyek alapján a nemzeti jelentések elkészültek. Az ezt követő kerekasztal beszélgetésen Joanna Perry moderálásával három különböző terület, illetve szint: kormány, rendőrség, civil szervezet képviselői – Magyarországról Dombos Tamás (civil szervezet), Olaszországból Stefano Chirico (rendőrség) és az Egyesült Királyságból Paul Giannasi (kormány) – más-más aspektusból mondták el tapasztalataikat a gyűlöletbeszéd és a gyűlöletbűncselekmények helyzetével kapcsolatban. Mindhárman egyetértettek abban, hogy bár a növekvő tendencia észlelhető, sajnálatos módon a társadalomban a szkepticizmus is növekszik ezekkel a bűncselekményekkel szemben, amihez a szélsőjobboldali, populista pártok, csoportok tevékenysége és retorikája is hozzájárul. Jelentős pozitív változáshoz a különböző intézmények és szervezetek összefogása szükséges.

A beszélgetést követően négy csoportban, négy különböző témában – a nemzeti nyilvántartási rendszerek bemutatása, oktatás, képzés és tréningek, nemzetközi civil szervezetek tevékenységének összehangolása, gyűlöletbeszéd (online is) elleni küzdelem – két-két moderátor közreműködésével párhuzamos workshopokban folytatódott a konferencia.

A munkanap második részének kezdetén a moderátorok összegezték a workshopokok munkáját, majd interaktív plenáris ülésen a tanácskozás résztvevői 5-6 fős kis csoportokban, az elhangzottak alapján felmérték és összegyűjtötték, mi valósult meg a projektben és mit hiányoltak. Többen hiányolták az áldozatokkal való intenzívebb foglalkozást, helyzetük részletesebb bemutatását, az odafigyelést, elismertve, hogy a képzés tananyagában, ha nem is kiemelten, de helyet kapott.

A záró plenáris ülésen a prevenció kérdését járták körül a szakértők – Susan Benesch, Paul Giannasi, Jacob Davey, Alexa Hassan, Franck Aubrey – kiemelve a közösségi média nagy szerepét. A zárszót Baron Alain Philippson, a CEJI elnöke mondta, kifejezve reményét, hogy a jelenlevőkkel a jövőben, új projektekben is folytatódni fog az együttműködés.

A konferencia megrázó esti programmal zárult; a MATT című felolvasó színházi előadással, Matthew Shepard emlékére, aki homofób támadás áldozata lett. Pontosan 20 évvel ezelőtt, 1998 októberében két évfolyamtársa azért kínozta és gyilkolta meg, mert homoszexuális volt. Nem sokkal halála után szülei létrehozták a Matthew Shepard Alapítványt, amelynek célja, hogy eltörölje a társadalomban fellelhető gyűlöletet és minden „LMBTQI” ember számára egyenlő jogokat biztosítson.

Szöveg: Kozáry Andrea, Deák József

Fotó: Kozáry Andrea


Címkék: hírek konferencia 2019