Karunk érdekes különlegességei – VI. Csapatban az erő – kutatás zárás, terepen

A rendőrség közrendvédelmi szerveinek fő feladata a közrendet sértő személyekkel szembeni nyílt rendőri fellépés, illetve szankcionálás. A közrendvédelem területéhez tartozik a csapatszolgálati tevékenység mellett pl. a rendezvénybiztosítás, a járőr- és őrszolgálat, a körzeti megbízotti szolgálat. Az ezek elsajátítását célzó izgalmas, érdekes foglalkozásokban fejeződik ki karunk Közbiztonsági Tanszékének gyakorlatorientált szakmai munkája. Ennek során gazdagítva a hallgatókat az elméleti ismeretekkel együtt járó közkedvelt „Egységben az erő!” és az „Egy mindenkiért, mindenki egyért!” élményeinek átélésével.

 A közrendvédelmi terület naprakész és széles körű jogszabályi tudást igényel, ezért a hallgatók büntetőjogi, szabálysértési jogi és közigazgatási jogi ismereteket is szereznek felkészítésük során. A tanszék egyik meghatározó tantárgya, a Csapatszolgálati intézkedések. Ennek keretében a hallgatók megismerik a rendőri csapaterő által alkalmazott általános taktikai eljárásokat. Kiemelt hangsúlyt fektetve a zárás, kutatás megtervezésére, szervezésére és végrehajtására, valamint a bűncselekmények bekövetkezésekor teendő elsődleges, a rendőri csapaterő bevetését igénylő intézkedések oktatására, gyakorlására.

Az elméleti foglalkozásokon pedig a zárással kapcsolatos alapfogalmakat, a zárás célját, módját, a zárást végző szolgálati csoportokat, a zárás általános szabályait, az útzárat. Terepgyakorlataikon közvetlenül megtanulják a raj- és szakaszkötelékű zárást, ezek megszervezését, a szolgálati csoportok vezetését, a parancsok kiadásának raj- és szakaszparancsnoki ismereteit. Az általános taktikai eljárások közül a fentieken túl elsajátítják a kutatás formáit, módozatait, a vele szemben támasztott követelményeket. Megismerkednek, a szolgálati csoportok felépítésével, továbbá a kijelölendő körletekkel, helyekkel, terepszakaszokkal, a bűnöző elfogásának szabályaival.

A terepgyakorlattal szoros összefüggésben a tisztjelöltek a korábban már elsajátított, terepen való mozgáshoz, az alegységek irányításához és e tevékenységek térképi rögzítéséhez kapcsolódó tervezési/elgondolási feladatokat is végeznek. A zárást, kutatást, a parancsnoki fellépés kipróbálását a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ nagytétényi lőterének elkülönített, területén próbálják ki, gyakorolják, az elméleti tananyag átismétlését követően.

Ahol a szakaszból sorban mindenki lát el rajparancsnoki és szakaszparancsnoki feladatokat, elsősorban a nyílt, egyértelmű és határozott kommunikáció gyakorlására helyezve a hangsúlyt, közben megismerve milyen komplex gondolkodást igényel az egységek magabiztos irányítása. A részfeladatok gyakorlásakor esetleg jelentkező hibák, hiányosságok korrigálását, javítását követően egy összetett kutatási feladat következik. Egy sűrű, bokros, részben fedett terület átvizsgálásával egy eltűnt, feltehetően sérült személy vagy a hatóságok elől menekülő bűnöző megtalálására.

Szöveg: Major Róbert, Gál Erika, Deák József

Fotó: Közbiztonsági Tanszék