Rendészeti tisztjelölti vizsgák az RTK-n

12 katasztrófavédelmi-, 50 rendőr-, valamint 27 vám- és pénzügyőr hallgató tett sikeres tisztjelölti vizsgát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán. A vizsgázóknak elméleti és gyakorlati ismereteikből is számot kellett adniuk.

A hallgatók az országos rendészeti szervektől érkezett szakmai vezetők által elnökölt bizottságok előtt bizonyíthatták felkészültségüket. A tisztjelölti vizsgákat a katasztrófavédelmi szakos hallgatók kezdték, a vizsgabizottság elnöke Ördög István tűzoltó alezredes, a BM OKF Oktatási Főosztály és Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont főosztályvezetője volt. A rendőr-, valamint a vám- és pénzügyőr tisztjelöltek február 8-án vizsgáztak, ami után át is vehették a sikeres vizsgát igazoló tanúsítványt, valamint az eddigi próbaidejüket lezáró, véglegesítő parancsot. A rendőr tisztjelöltek felkészültségükből, három vizsgabizottság előtt adtak számot amelyek elnökei: Hablicsek Nikoletta ezredes; az ORFK RFI Ügyeleti Főosztály vezetője, Csontos István ezredes; az ORFK Bűnügyi Szolgálat Titkársági Osztályának munkatársa, valamint Paál Péter ezredes; a budapesti V. Kerületi Rendőrkapitányság vezetője voltak. A vám- és pénzügyőr tisztjelöltek két vizsgabizottságát Vankó László vezérőrnagy, bűnügyi főigazgató, valamint Bakai Kristóf ezredes, szakfőigazgató elnökölte.

 

Szöveg: Lőrincz Kornél, Deák József

Fotó: Bodó Pál