Öregdiákjaink

A Rendészettudományi Kar vezetése nevében örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a 2021. évi rendezvényeink nagy sikerére való tekintettel – az Egyetemi Alumni Szabályzat rendelkezéseivel összhangban –, 2022. szeptember 1-jére is nagyszabású Alumni rendezvényt szervezünk. 

Kérjük, hogy a tervezett összejövetel dátumát a naptárába már most jegyezze be, ugyanis a rendezvényen történő megjelenésére feltétlenül számítunk.

Regisztrálni az alábbi linken lehetséges: https://ludevent.uni-nke.hu/event/2051/

Üdvözlettel:
az RTK Alumni Közösség

Egyetemünk a céljait a jogelődök hagyományait ápolva, azok szervezeti értékeit, oktatási és kutatási eredményeit felhasználva kívánja elérni. Ebben a törekvésében jelentős szerepet játszik az Egyetem öregdiákjaival való kapcsolattartás az Alumni Közösség, amelynek tagjai a múlt értékeit a jelenben folyó munka során összekötik a jövőben elérendő eredményekkel.

Alumni programunk célja, hogy összefogja ezt a közösséget és lehetőséget biztosítson a kapcsolattartásra volt alma materükkel, illetve azon szűkebb közösség tagjaival, akikkel együtt végezték tanulmányaikat.

Az alumni szó jelentése öregdiák, a latin alumnus szó (hímnem, nőnemű alakja alumna) többes száma, tehát pontosabban öregdiákok. Ma már nemzetközileg ismert kifejezés mindazokra, akik egy adott iskola, intézmény végzett diákjai.

Minden modern felsőoktatási intézmény tevékenységében egyre jelentősebb teret kap az intézmény már végzett hallgatóival történő kapcsolattartás. Magyarországon is elkezdődött az a folyamat, melyben az egyetemek, főiskolák törekednek társadalmi kapcsolataik bővítése érdekében a végzett hallgatóik alma materhez kötődését fenntartani.

Szöveg: Deák József


Címkék: Öregdiákjaink