Dékáni hivatalvezető

Dékáni hivatalvezetődr. Hegedüs Judit

 

dr. Hegedüs Judit

Oktatási Központ V. emelet 506.
Telefon: 432-9103
Belső: 19-139
E-mail: hegedus.judit@uni-nke.hu

Feladatai:

  • Elvégzi a dékán által hatáskörébe utalt ügyintézői feladatokat.
  • Végzi a kar jogi koordinációs feladatait.
  • Irányítja és végzi a jogszabály- és norma-előkészítést.
  • Gondoskodik a Kari Tanács üléseinek, illetve döntéseinek előkészítéséről, a Kari Tanács határozatainak és a dékán utasításainak végrehajtásáról.
  • Gondoskodik arról, hogy az érintett szervezeti egységek, vezetők, alkalmazottak, hallgatók a Kari Tanács, illetve a dékán határozatait, döntéseit, állásfoglalásait megismerhessék.
  • Irányítja a kar szabályzatainak elkészítését.
  • Koordinálja a Szálló igazgatásával kapcsolatos feladatok ellátását.
  • A Kar adminisztratív és igazgatási feladatait végzi.
  • Felügyeli a Karon működő egészségügyi szolgálat tevékenységét.