Dékáni hivatalvezető

Dr. Szilágyi Emese bv. alezredes
mb. hivatalvezető

Oktatási Központ V. emelet 507.
Telefon: 432-9162
Belső: 19-127
E-mail: szilagyi.emese@uni-nke.hu

Főbb feladatai:

  • Irányítja a dékán feladatszabása alapján hatáskörébe utalt ügyek elintézését;
  • Felügyeli a Kar jogi koordinációs tevékenységét;
  • Szervezi a jogszabály és norma előkészítéshez kapcsolódó kari feladatokat;
  • Biztosítja a Kari döntéshozatali mechanizmus működtetését, gondoskodik a határozatok és a dékán utasításainak végrehajtatásáról;
  • Megszervezi, hogy a szervezeti egységek érintett vezetői és munkatársai megismerjék a Kar működését meghatározó normákat, különös tekintettel a Kari Tanács és a dékán döntéseire, állásfoglalásaira;
  • Irányítja a Kar működését alapjaiban meghatározó szabályzatok elkészítését és gondoskodik azok aktualitásának megőrzéséről;
  • Adminisztratív szempontból felügyeli a Karon működő egészségügyi szolgálat tevékenységét;
  • A mindenkor rendelkezésre álló eszközök felhasználásával törekszik a Kar működésének optimalizálására.