Nemzetközi dékánhelyettes

Dr. Mészáros Bence  r. ezredes 
tanszékvezető, egyetemi docens

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 331.
Telefon: +36-1-432-9075, +36-1-432-9000/19-201
Mellék: 19-201
E-mail: meszaros.bence@uni-nke.hu
             rtk_ndh@uni-nke.hu


Titkárság:

Szépe Györgyné Kiss Terézia
titkársági adminisztrátor

Oktatási Központ III. emelet 330.
Telefon: +36-1-432-9015, +36-1-432-9000/19-188
Mellék: 19-188
E-mail: kiss.terezia@uni-nke.hu

Nemzetközi referensek:

André Matild

Oktatási Központ III. emelet 329.
Telefon: +36-1-432-9002, +36-1-432-9000/19-229
Mellék: 19-229
E-mail: andre.matild@uni-nke.hu

A nemzetközi dékánhelyettes feladatai:

  • a nemzetközi oktatási, kutatási együttműködési kapcsolatok fejlesztése;
  • a nemzetközi képzési programok megszervezésének támogatása;
  • az éves külföldi kiküldetési és vendégfogadási terv előkészítése;
  • a kari hallgatói és oktatói mobilitás koordinálása;
  • kapcsolattartás az Egyetem nemzetközi kapcsolatokért felelős szervezeti egységeivel, különösen a Nemzetközi Igazgatósággal;
  • feladatkörébe tartozó előterjesztések és beszámolók előkészítése;
  • a külföldi delegációk fogadásának előkészítése és koordinálása;
  • mindazok a feladatok, amelyeket az egyetemi és kari szabályzatok, a rektor valamint a dékán feladatkörébe utalnak.