Tudományos dékánhelyettes

Dr. Pallo József bv. ezredes
Dr. Pallo József
bv. főtanácsos
egyetemi docens

Oktatási Központ II. emelet 231.
Telefon: +36-1-432-9153
Mellék: 19-306
E-mail: pallo.jozsef@uni-nke.hu
             rtk.tudh@uni-nke.hu

Titkárság

Oktatási Központ II. emelet 232.
Szerencsés Mónika
titkárnő

Telefon: +36-1-432-9153
Mellék: 19-457
E-mail: szerencses.monika@uni-nke.hu

Tudományos szakreferens

dr. Győrfi Márta c. bv. alezredes

Oktatási Központ III. emelet 328.
Telefon: +36-1-432-9000
Mellék: 19-351
E-mail: gyorfi.marta @uni-nke.hu

Tudományos főreferens

Kiss Mónika

Oktatási Központ III. emelet 328.
Telefon: +36-1-432-9000
Mellék: 19-184
E-mail: kiss.monika@uni-nke.hu

A tudományos dékánhelyettes feladatai:

  1. a kari szintű tudományszervezési feladatok irányítása;
  2. az oktatók - kutatók tudományos teljesítményének nyomon követése;
  3. a Kari Tudományos Tanács titkári feladatainak ellátása;
  4. a kari kiadványok elkészítésének koordinálása;
  5. a tehetséggondozás kari rendszerének működtetése;
  6. tagsággal járó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése az egyetemi és kari szabályzatok által meghatározott testületekben;
  7. feladatkörébe tartozó előterjesztések és beszámolók előkészítése;
  8. a tudományos rendezvények tekintetében állásfoglalást ad;
  9. mindazok a feladatok, amelyeket az egyetemi és kari szabályzatok, a rektor valamint a dékán feladatkörébe utalnak.