Tudományos dékánhelyettes

Dr. Pallo József bv. ezredes
Dr. Pallo József
bv. főtanácsos
egyetemi docens

Oktatási Központ II. emelet 231.
Telefon: +36-1-432-9153
Mellék: 19-306
E-mail: pallo.jozsef@uni-nke.hu
             rtk.tudh@uni-nke.hu

Titkárság

Oktatási Központ II. emelet 232.
Szerencsés Mónika
titkárnő

Telefon: +36-1-432-9153
Mellék: 19-457
E-mail: szerencses.monika@uni-nke.hu

Tudományos szakreferens

dr. Győrfi Márta c. bv. alezredes

Oktatási Központ III. emelet 328.
Telefon: +36-1-432-9000
Mellék: 19-351
E-mail: gyorfi.marta @uni-nke.hu

Tudományos főreferens

Kiss Mónika

Oktatási Központ III. emelet 328.
Telefon: +36-1-432-9000
Mellék: 19-184
E-mail: kiss.monika@uni-nke.hu

A tudományos dékánhelyettes feladatai:

 1. a kari szintű tudományszervezési feladatok irányítása,  a tudományos minőség növelésének támogatása;
 2. az oktatók - kutatók tudományos teljesítményének nyomon követése;
 3. a Kar tudománymetriai mutatóinak figyelemmel kísérése és indokoltság szerint, de  tanévenként legalább egy alkalommal való értékelése;
 4. az oktatói előmenetel, illetve a címek  adományozását érintő kérdésekben véleményezési és javaslattételi jogkörrel bír;
 5. a kari Tudományos Tanács titkári feladatainak ellátása;
 6. a kari kiadványok elkészítésében való  közreműködés;
 7. a tehetséggondozás kari rendszerének működtetése különös tekintettel a Tudományos Diákkör és a Szent  György Szakkollégium tevékenységére;
 8. a tagsággal járó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése az egyetemi és kari szabályzatok által meghatározott testületekben;
 9. a kari előterjesztések és beszámolók elkészítésében való közreműködés;
 10. a tudományos profilt mutató rendezvények tekintetében állásfoglalást ad;
 11. mindazok a feladatok, amelyeket az egyetemi és kari szabályzatok, a rektor valamint a dékán feladatkörébe utalnak.