Tudományos dékánhelyettes

Tudományos dékánhelyettesDr. Pallo József

 

Dr. Pallo József bv. ezredes
bv. főtanácsos
egyetemi docens

Oktatási Központ II. emelet 231.
Telefon: +36-1-432-9153
Belső: 19-306
E-mail: pallo.jozsef@uni-nke.hu
             rtk_tdh@uni-nke.hu

Titkárság

Oktatási Központ II. emelet 232.
Surányi Éva Mária
előadó

Telefon: +36-1-432-9153
Belső: 19-457
E-mail: suranyi.eva@uni-nke.hu

Tudományos szakreferens

dr. Győrfi Márta c. bv. alezredes

Oktatási Központ III. emelet 327.
Telefon: +36-1-432-9000
Belső: 19-351
E-mail:  gyorfi.marta @uni-nke.hu

Tudományos referens

Zádori Fruzsina

Oktatási Központ III. emelet 328.
Telefon: +36-1-432-9000
Belső: 19-389
E-mail: zadori.fruzsina@uni-nke.hu

Főreferens

Kiss Mónika

Oktatási Központ III. emelet 328.
Telefon: +36-1-432-9000
Belső: 19-184
E-mail: kiss.monika@uni-nke.hu

A tudományos dékánhelyettes feladatai:

  1. a kari szintű tudományszervezési feladatok irányítása;
  2. az oktatók - kutatók tudományos teljesítményének nyomon követése;
  3. a Kari Tudományos Tanács titkári feladatainak ellátása;
  4. a kari kiadványok elkészítésének koordinálása;
  5. a tehetséggondozás kari rendszerének működtetése;
  6. tagsággal járó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése az egyetemi és kari szabályzatok által meghatározott testületekben;
  7. feladatkörébe tartozó előterjesztések és beszámolók előkészítése;
  8. feladatkörébe tartozó rendezvények megszervezése;
  9. mindazok a feladatok, amelyeket az egyetemi és kari szabályzatok, a rektor valamint a dékán feladatkörébe utalnak.