Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes
 

Dr. Mészáros Bence  r. ezredes 
mb. dékánhelyettes 

Oktatási Központ III. emelet 331.
Telefon: 432-9000/19-201
Belső: 19-201
E-mail: meszaros.bence@uni-nke.hu

Titkárság:

Oktatási Központ III. emelet 330.
E-mail: rtk_tndh@uni-nke.hu

Terczy Ildikó
koordinációs ügyintéző

Telefon: 432-9015
Belső: 19-188
E-mail: terczy.ildiko@uni-nke.hu 

Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes közvetlen irányítási és felügyeleti jogkörébe tartoznak:

Nemzetközi referensek

André Matild

Oktatási Központ III. emelet 329.
Telefon: 432-9002
Belső: 19-229
E-mail: andre.matild@uni-nke.hu

Tudományos referens

Viskiné Tornyos Gabriella

Oktatási Központ III. emelet 328.
Telefon: 432-9075
Belső: 19-184
E-mail: viskine.tornyos.gabriella@uni-nke.hu