Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes

 

Dr. Mészáros Bence  r. ezredes 
mb. dékánhelyettes 

Oktatási épület: III. emelet 331.
Telefon: 432-9000/19-201
BM: 19-201

Titkárság:

Oktatási épület: III. emelet 330.

Terczy Ildikó
koordinációs ügyintéző

Telefon: 432-9015
BM: 19-188
E-mail: terczy.ildiko@uni-nke.hu 

Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes közvetlen irányítási és felügyeleti jogkörébe tartoznak:

Nemzetközi referensek

André Matild

Oktatási épület: III. emelet 329.
Telefon: 432-9002
BM: 19-229
E-mail: andre.matild@uni-nke.hu

dr. Kiss Rita

Oktatási épület: III. emelet 329.
Telefon: 432-9083
BM: 19-103
E-mail: kiss.rita@uni-nke.hu

Tudományos referens

Viskiné Tornyos Gabriella

Oktatási épület: III. emelet 328.
Telefon: 432-9075
BM: 19-184
E-mail: viskine.tornyos.gabriella@uni-nke.hu