Minőségbiztosítás

Az egyetemi minőségbiztosítás kari szervezete

Kari minőségügyi vezető (KMV)

Dr. habil. Hautzinger Zoltán
tanszékvezető, egyetemi docens
oktatási dékánhelyettes

Oktatási épület III. emelet 332.
telefon: 432-9011
BM: 19-187

Kari minőségügyi megbízott (KMMB)

Dr. Hegedűs Judit egyetemi docens
NKE RTK Rendészeti Magatartástudományi Intézet

Oktatási épület II. emelet 219.
Telefon: 432-9068
BM: 19-151