Gazdasági Igazgatóság

Gazdasági igazgatóság


Katona Klára
mb. kari gazdasági igazgató

Telefon: 432-9141
Belső: 20-101
Email:  katona.klara@uni-nke.hu

Munkatársak:

Szalainé Szűcs Szilvia
pénzügyi referens

Telefon: 432-9000
BM: 19-168
E-mail: szalaine.szucs.szilvia@uni-nke.hu

Mészáros Zoltán 
számviteli főelőadó

Telefon: 432-9000
BM: 19-286
E-mail: meszaros.zoltan@uni-nke.hu

Halmai Gábor
beszerzési referens

Telefon: 432-9000
BM: 19-304
E-mail: halmai.gabor@uni-nke.hu

A kari Gazdasági Igazgatóság feladatai

 • A költségvetési tervezés munkálatai során kidolgozza a Kar költségvetési tervének javaslatát és a dékán elé terjeszti jóváhagyásra.
 • A költségvetési év során figyelemmel kíséri a Kar bevételi és kiadási tervszámainak teljesülését. Gondoskodik a kari keretek szabályszerű és hatékony felhasználásáról.
 • A költségvetési tervhez képest történő eltéréssel kapcsolatban kiigazító intézkedéseket kezdeményez a dékánnál és a gazdasági főigazgatónál.
 • A Karon folyó gazdálkodási döntéshozatal adatigényének kiszolgálása, a végrehajtás támogatása, a vezetői információs rendszer kari szintű működtetése.
 • A kari keretek tekintetében a kötelezettségvállalások nyilvántartása, kezelése, rendezése.
 • Fogadja és továbbítja a beérkező számlákat a Pénzügyi és Számviteli Iroda részére. A kapcsolódó teljesítési igazolások előkészítésében aktívan részt vesz. A nem raktári anyag- és árubeszerzés esetén információkat biztosít a bevételezéshez.
 • A kari tevékenységhez kapcsolódó vevői számlák kiállítását kezdeményezi és megküldi a Pénzügyi és Számviteli Iroda részére.
 • Az ellátandó szervezetek vonatkozásában a leltározási tevékenység ellátása, kiszolgálása.
 • A NEPTUN pénzügyi moduljában kezeli a kari hallgatói pénzügyeket:
  • közreműködik a kari Tanulmányi Osztállyal a NEPTUN tanulmányi rendszerrel kapcsolatos befizetések kezelésében és a diákhitellel kapcsolatos ügyintézésben;
  • összehangolja a NEPTUN és a Forrás SQL partnertörzseinek karbantartását, gondoskodik az új szállítók felviteléről;
  • intézkedik a NEPTUN rendszeren keresztüli kifizetésekről, azok ellenőrzéséről, az ösztöndíjak elutalása és tényleges leterhelése közötti eltérések ellenőrzéséről.
 • Összeállítja a kar éves beszerzési tervét, melyben elkülönítve szerepelnek a közbeszerzéssel érintett tételek.
 • A Kart érintő közbeszerzések és központi beszerzések folyamatát támogatja, a kari beszerzési igényeket kezeli, engedélyezteti, a beszerzéseket lebonyolítja.
 • A kari üzemeltetési feladatokat támogatja adatszolgáltatással, a szolgáltatók helyi kontrolljával, a kari igények közvetítésével, teljesítés igazolás elvégzésével.
 • A Karon zajló oktatási tevékenység szükségleteit meghaladó helyiségek hasznosítását igény esetén megszervezi, gondozza a szerződéseket.
 • A szakterületét érintő számlákhoz kapcsolódó okmányok és a ténylegesen elvégzett munka alapján tartalmilag és számszakilag felülvizsgálja a beérkező számlákat, gondoskodik a jogtalan követelések érvényesítésének megakadályozásáról.
 • Az ellátási területére bízott leltározási körzetek és raktárak közötti eszköz és anyagmozgást rendezi az áttárolások bizonylatinak megküldésével a Pénzügyi és Számvitelei Iroda részére.