Kutatás

ComPHEE

2012. szeptember 10-13. között tartotta második workshop-ját a Rendészettudományi Karon a ComPHEE (Commonality in Police Higher Education in Europe) keretében megvalósuló Crime Prevention and Fight against Crime (Bűnmegelőzés és Bűnüldözés) európai kutatási projekt munkacsoportja.

A projektben, melynek eredményeként egy közös európai oktatási modul (tanári és hallgatói kézikönyv) kidolgozására kerül sor, Németország (Alsó-Szászország), Hollandia, Skócia és Magyarország rendőrtisztképző intézményeinek kutatói és oktatói vesznek részt.

A modul kidolgozását követően német, holland és magyar hallgatók részvételével e három országban, egy időben, 2013 márciusában sor fog kerülni a tananyag két hetes próbatanítására.

A tapasztalatok összegzése és a belső, valamint a külső értékelés után a projekt eredményeinek bemutatása a szélesebb európai tudományos közvélemény számára nemzetközi konferencián történik majd.

Karunkat a kutatásban az Alkalmazott Rendészettudományi Tanszékről dr. habil. Kozáry Andrea, a projekt magyarországi koordinátora, dr. habil. Bodonyi Ilona, dr. Nagy Judit, a Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék részéről dr. Horváth Lóránt és Krémer Ferenc, a kar volt oktatója képviseli.