Egyéb események: konferenciák, vendégfogadások

SZLOVÉNIA:

Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede
University of Maribor Faculty of Criminal Justice and Security
Maribori Egyetem, Büntető Igazságszolgáltatás és Biztonsági Kar

Dr. Christián László r. őrnagy, a Magánbiztonsági és Önkormányzati tanszék tanszékvezető docense a korábbi években már járt ezen az egyetemen részben konferencián, részben az Erasmus+ program keretében, és nagyon jó benyomásokat szerzett.

2016. szeptember 26-27-én a Safety, Security and Social Control in local Communities című konferencián mint előadó és szekcióvezető vett részt: Local Governmental Law Enforcement in Hungary, Önkormányzati rendészet Magyarországon címmel, amelyet dr. Bacsárdi József PhD hallgatójával közösen tartott meg.

 

KIRGIZISZTÁN

Az RTK dékánja 2016. szeptember 22-23-án az International Police Reform Conference: "Development of the police system of the Kyrgyz Republic in the context of security sector reform” elnevezésű, EBESz által szervezett konferencián meghívott előadó volt, ahol a magyar rendőrképzést mutatta be előadásában.

 

FINNORSZÁG

Az Európai Bizottság által finanszírozott Good Practice Plus projekt (témája a gyűlölet bűncselekmények) szemináriumot szervezett 2016. február 8-9-én Finnországban. Az RTK-ról 1 fő vett részt.

2014-ben Finn rendőroktató delegáció látogatása az RTK-ra intézményünk megismerése céljából a finn Police University College-ból.

A Vendégek évente más-más országot látogatnak meg, és 2 napos ott tartózkodásuk alatt megismerkednek a várossal és a rendőrképző felsőoktatási intézménnyel is. Az előző évben Prágában jártak ugyanebből a célból.

 

BULGÁRIA

2014-ben 1 fő oktató vett részt a Train the Trainers Workshop on PCC SEE Matters (Police Cooperation Convention for South East Europe) c. programján Bulgáriában.

 

KÍNA

2014-ben az alábbi kiutazások történtek Kínába:

Tanszékvezetői részvétel a Zheijang University szervezésében Life & Development Forum 2014 címen megrendezett nemzetközi tudományos konferencián Hangzhouban.

Tanszékvezetői részvétel a II. Kínai - Magyar szakmai workshopon, Shanghai-ban.

 

LITVÁNIA

A litván Vytautas Magnus University jogi kar dékánhelyettesének látogatása a Karon 2014. október 9-én.

A Rendészettudományi Karon tudományos és nemzetközi dékánhelyettes asszony fogadta a vendégeket. Az RTK angol nyelvű prezentációját követően Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi Tanszékének tanársegéde tartott angol nyelvű előadást a Büntetőjog c. tantárgy Karunkon történő oktatásáról.

 

NÉMETORSZÁG

Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal Wiesbadeni Szakfőiskolája (BKA) szervezésében az NKE-RTK oktatója 6-7 hallgatóval együtt vesz részt az évente megrendezésre kerülő Internationale Woche” nemzetközi szakszemináriumon Németországban hallgatói mobilitás keretében, mely kiutazásnak a szakmai ismeretek bővítésén és egymás rendőri intézményeiről történő információszerzésen kívül a jövőbeli szakmai kapcsolatok kialakítása volt a legfőbb célja.

 

AUSZTRIA

Kari kezdeményezés folytán - ismeretszerzés, kapcsolatépítés, valamint egy esetleges későbbi együttműködési megállapodás megkötése céljából került sor a szomszédos országban, Ausztriában történő látogatásra, a Fachhochscule Wiener Neustadtosztrák rendészeti képzésének megismerésére. A vezetői kiutazáson 3 fő – köztük az akkori mb. tudományos és nemzetközi dékánhelyettes úr – vettek részt 2014-ben.

 

SVÁJC

DCAF (a fegyveres erők demokratikus ellenőrzésére felállított genfi központ) meghívta Magyarországot, hogy vegyen részt az évente megrendezésre kerülő oktatókat képző nyári rendezvényére, amelyre minden évben Andermattban, Svájcban kerül sor. Karunk részéről évente egy-két oktató vesz részt az oktatói továbbképzésen.