Nemzetközi konferenciák, vendégfogadások

2019. november

Jon van Rij holland rendőrtisztet fogadta Dr. Mészáros Bence r. ezredes, nemzetközi dékánhelyettes a CEPOL csere program keretében 2019. november 03-08. között.

Fenti programhoz kapcsolódóan holland nagyköveti munkamegbeszélésre került sor november 04-én, melyen részt vett Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, dékán és Breuer Klára nemzetközi igazgató is.

Vietnámi delegációt a Karon fogad Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes és Dr. Hautzinger Zoltán r. ezredes, oktatási dékánhelyettes 2019. november 25-én.

A német BKA-tól (Bundeskriminalamt) 25 fős hallgatói csoport érkezik 2019. november 27-én. A téma a Magyar Rendőrség felépítése, struktúrája, nemzetközi kapcsolatai, a pénzmosás és esettanulmányok a nemzetközi munka területén. Kapcsolattartó: Dr. Simon Béla r. őrnagy.