Nemzetközi szakmai szervezetek

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK – Nemzetközi szakmai szervezetek

AEPC: Association of European Police College

Az NKE RTK jogelőd intézménye – felvételre történő jelentkezését követően - 2003. június 4-én lett tagja az 1995-ben megalakult, és jelenleg 42 tagország 48 rendőrképző intézményét számláló Európai Rendőrtiszti Főiskolák Szövetségének.

Magyarországról a Nemzetközi Oktatási Központ 2009-ben szintén tagintézménnyé vált.

A Szervezet tagjainak sorába az a magasabb rendfokozatú/vezető beosztású rendőrtiszteket képző intézmény jelentkezhet, amely olyan európai országban található, amely 1950. november 4-én Rómában aláírta az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményt.

A szervezet célja a rendőrképzés korszerű nemzetközi trendjeinek és kapcsolódási pontjainak meghatározása, a tagországok képzési központjainak, illetve a nemzetközi rendőri együttműködésnek a szakmai támogatása.

A szervezet évente 2 alkalommal tart konferenciát és Vezetőtestületi Értekezletet.

A 2016. évre az AEPC kurzus naptárába az európai (nem kizárólag EU-s) rendészeti tisztek számára ingyenes kurzusokat ajánlott fel az alábbi témákban:

A magyar rendőrség felépítése, mediáció és helyreállító igazságszolgáltatás, rendőrségi és igazságügyi együttműködés az EU-ban, szervezett bűnözés, vezetéselmélet.

2015. október 5-6-án került megrendezésre az AEPC Vezetőtestületi Értekezlete és Konferenciája az NKE-RTK és a BM NOK szervezésében a Ludovika Campuson.

A Konferencia témája „A rendészeti képzés: a diplomától a mesterképzésig és a doktori képzésig” volt, amely a plenáris előadásokat követően három szekcióban folytatta munkáját.

Az angol munkanyelvű nemzetközi konferencia neves előadói és munkacsoportjai a rendészeti képzés és felsőoktatás teljes spektrumát mutatták be, rávilágítva annak legfontosabb kérdéseire, összehasonlítva az Európában meglévő nemzeti gyakorlatokat.

A 2016. évben Olaszországban és Törökországban megtartott AEPC Konferencia témája is aktuális jellegű volt: a terrorizmus ill. a radikalizmus.

CEPOL: European Union Agency for Law Enforcement Training

Az Európai Unióhoz történt csatlakozással automatikus Magyarország tagsága az Európai Rendőr Akadémia intézményében, amely az EU egyik ügynökségeként és az európai uniós rendőrtiszti főiskolák hálózataként szakmai képzést biztosít a rendőrtisztek számára.

Fő tevékenységi körei

  • Szakmai kurzuson történő részvétel. A CEPOL a szakmai továbbképző kurzusainak egy részét a tagországok javaslatai alapján állítja össze, és a tagországok pályázhatnak a megrendezés jogáért. 2015-ben az NKE elnyerte a gyűlölet bűncselekmények kurzus megrendezésének jogát, amelyet a CEPOL Magyar Nemzeti Irodával (Nemzetközi oktatási Központ), szervezett, akik a logisztikát biztosították.
  • Éves rendészettudományi konferencia, amelyet az idén az NKE-val közös szervezésben a Ludovikán rendezett a CEPOL. A téma a ’Globális trendek a rendőrképzésben’ volt, és 5 kontinens több mint 200 résztvevőjével sikeresen zajlott.
  • Szakmai csereprogram. Ezen program keretében számos oktatónk járt már 5 napos tanulmányúton EU tagállamban, ahonnan a Karra látogató cserepartnert fogadott. Más magyar rendészeti szerv is elhozza hozzánk a külföldi csereprogram vendégét 1 napos intézménylátogatásra.
  • Szakmai, web alapú szemináriumok, ún. webináriumok. Nagyon népszerű és költségkímélő megoldás, szakmai megbeszélés, előadás, vita lehetőségét biztosítja egyszerűen, az otthoni/munkahelyi számítógép mellől.
  • CEPOL European Joint Master Programme ’Policing in Europe’ (Európai Közös Mesterképzési Program ’Európai rendészet’ címmel,
  • Kutatási kérdésekkel történő megkeresések az EU tagországaiból,
  • Munkacsoportok működtetése.

Közép-európai Rendőrakadémia (KERA) (MEPA)

A Közép-európai Rendőrakadémia – KERA (Mitteleuropäische Polizeiakademie – MEPA) közös vonásokkal, történelmi, társadalmi, kulturális és vallási fejlődéssel rendelkező közép-európai országok regionális rendészeti továbbképzési együttműködése.

Alapításának éve: 1992.

Célja: közös továbbképzésekkel elősegíteni, támogatni a gyakorlati nemzetközi rendészeti együttműködést, a szervezett és a határon átnyúló bűnözés elleni tevékenységben.

Tagországai: Ausztria, Magyarország – mint alapítók –, Csehország, Németország, Svájc, Szlovákia és Szlovénia.

Munkanyelve: német

Az akadémia célcsoportja a tagországok hivatásos állományú, elsősorban szervezett bűnözéssel, határon átnyúló bűnözéssel vagy a tagországok számára releváns, "súlyos" bűncselekmények nyomozásával foglalkozó rendőri/határrendészeti feladatokat ellátó, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező, lehetőleg 40 év alatti, felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkező, középvezetői szinten tevékenykedő, vagy oda tervezett munkatársai, akik a nemzetközi gyakorlati együttműködésre alkalmasak, kommunikációs és kapcsolatteremtő készségük megfelelő.

A KERA az alábbi formákban kínál továbbképzési lehetőségeket a résztvevő országok rendőrségei és határrendészeti feladatokat ellátó hivatásos állományú tagjai számára:

1. Bűnügyes tanfolyam (német)

     · képzési idő: 7 hét + a magyar hallgatók felkészítése 8 hét 

     · célcsoport: elsősorban szervezett bűnözéssel, gazdaságvédelemmel foglalkozó szakemberek;  

2. Speciális (korábban integrált határbiztonsági) tanfolyam (német)

     · képzési idő:  4 hét + felkészítés 3 hét

    · célcsoport:  a rendőrségek határrendészeti feladatokat ellátó szakemberei

3. Szervezett bűnözés elleni tanfolyam (angol)

    · képzési idő:  4 hét + felkészítés 3 hét

    · célcsoport: szervezett bűnözés elleni fellépés területén tevékenykedő rendőrök

4. Nemzetközi szakszemináriumok Magyarországon és a többi tagországban

     · képzési idő:  3-5 nap 

     · célcsoport:  a szemináriumi téma rendészeti szakemberei  

5. Szakmai hospitáció az adott szakterületnek megfelelő külföldi szolgálati helyen (1 hét)

6. Nyelvi hospitáció német nyelvterületen (max. 2 hét)

7. Nyelvtanfolyamok:

     · nyelvvizsgára felkészítő:

                           · képzési idő: 500-550 órás 

                           · kezdés: minden februárban és szeptemberben 

                           · szintek: közép- és felsőfokú  

     · szaknyelvi szintentartó:

                           · képzési idő: 4 hetes 

                           · szintek: közép- és felsőfok

 

A Közép-európai Rendőrakadémia tagországaiban működő nemzeti irodák – Magyarországon a BM Nemzetközi Oktatási Központban osztály jogállással működő, KERA Magyar Nemzeti Iroda – hajtják végre a tagországi rendészeti szervek igényei alapján a KERA Kuratórium által előkészített és koordinált, majd a KERA Elnöksége által jóváhagyott éves továbbképzési feladatokat. 

A KERA-val már korábban, az NKE RTK jogelőd intézményével-, valamint a jelenlegi Rendészettudományi Karral is gyümölcsöző kapcsolatot ápol.

Évente többször, akár 5-6 alkalommal hirdet szakmai jellegű-, vagy nyelvi tanfolyamot a Közép-európai Rendőrakadémia németül jól beszélő, vagy nyelvtanfolyamon részt venni kívánó RTK oktatói állománya részére.