Partnerintézmények

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK: Marymounti Egyetem

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az egyesült államokbeli Marymount Egyetem 2016 márciusában öt évre szóló együttműködési megállapodást írtak alá. A megállapodás keretében lehetőség nyílik az oktatók és kutatók mobilitására, közös kutatásokban és szakmai programokban való részvételre, elsősorban a kriminalisztika és a kibervédelem területén.

2019. március 9-16. között a Marymount Egyetemről hazánkba érkezett kilenc fő hallgató, hogy egy oktató és egy egyetemi dolgozó (Stephanie Ellis Foster és Silvia Fedor) vezetésével részt vegyenek a „Comparative Criminal Justice Global Classrom Course” című, egyébiránt az NKE-MU együttműködésen kívül szervezett szakmai programon.

2019. május 6-án Fedor István a Marymount Egyetem képviseletében meglátogatott a Rendészettudományi Karon. A rövid megbeszélés alkalmával felvetette, hogy közös konferenciát vagy konferenciákat kellene szerveznie a két intézménynek (több konferencia esetén váltott helyszíneken), hallgatók részvételével, akik előadást is tartanának

CSEH KÖZTÁRSASÁG: Rendőr Akadémia

A Cseh Rendőr Akadémiával 2018-ban újítottuk meg az együttműködési megállapodást. Kölcsönösen részt veszünk egymás nemzetközi rendezvényein. ERASMUS+ hallgatói- és oktatói csereprogram jól működik a két intézmény között.

ÉSZTORSZÁG: Észt Biztonságtudományi Akadémia

Az RTK jogelőd intézményének 2010-ben aláírt Szándéknyilatkozata értelmében Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok folyamatosan órákat tart az észt partnerintézmény MA képzésén.

GRÚZIA: a Grúz Belügyminisztérium Rendőr Akadémiája

Együttműködési megállapodás van a két intézmény között 2016-tól.

HORVÁTORSZÁG: Rendőr Akadémia

Karunk kapcsolatának kialakítása a zágrábi Horvát Rendőr Akadémiával folyamatban van.

Intézményünk oktatói rendszeres előadói a Zágrábban évente megrendezett rendészettudományi konferenciának.

LENGYELORSZÁG: Lengyel Rendőrtiszti Főiskola, Szczytno

Régóta van együttműködés a két rendészeti intézmény között. Az együttműködés területei: szakmai folyóiratukban történő publikáció és a konferencia meghívások. 2018-ban Együttműködési megállapodás aláírására került sor. Kutatás fejlesztés és a hallgatók, oktatók csereprogramokban való részvételének növelése várható a közeljövőben.

KÍNA: Kínai Közbiztonsági Egyetem (PPSUC)

Általánosan elmondható, hogy jó kapcsolatot ápolunk Kínával. Rendszeresen felkeresik az egyetemet a kínai delegációk. Legutóbb a Ningbo Városi Rendőrség vezetőségi delegációja 2019. május 20-án tanulmányi látogatást tett a Rendészettudományi Karon.

Dr. Mészáros Bence, r. ezredes nemzetközi dékánhelyettes Vezetői továbbképzésen vett részt 2019. október 14-24. között Kínában (Peking-Jinan), melyet az Oktatási Minisztérium szervezett. A kiutazás célja volt a kínai felsőoktatási rendszer, a rendészettudományi képzés, valamint a kínai büntető igazságszolgáltatás megismerése, az egyetem kínai kapcsolatainak bővítése, közös kutatási projektek, valamint a csereprogramok bővítése.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara az ERASMUS+ mobilitási program keretében aktív kapcsolatot tart a Pekingben található Kínai Népköztásaság Közbiztonsági Egyetemével.

A 2019/20-as tanév őszi félévében két magyar tisztjelöltet fogadtak az ERASMUS+ hallgatói tanulmányi célú mobilitáson belül.

Partnerintézményünk, a Kínai Közbiztonsági Egyetem (PPSUC) meghívására 5 fő képviselte hazánkat és az egyetemet a 11. Nemzetközi Rendőrségi Fórumon 2019. november 10-15. között Pekingben, melyet a kiberbűnözés elleni témakörben rendeztek. A kiutazó kollégák angol nyelvű előadást is tartottak a rendezvényen.

NÉMETORSZÁG

  • Alsó-szász Rendőr Akadémia (Hannoversch-Münden, Oldenburg, Nienburg)

A jogelőd Rendőrtiszti Főiskolával kötött együttműködési megállapodás 2008-tól működik.

Egy-egy delegált oktatónk kap meghívást és tart előadást az 'International Week' elnevezésű konferencián, amelyre általában évente kerül sor.

Minden évben 2 fő Szent György Szakkollégiumos hallgatót áll módunkban delegálni 'International Studies' 3 hetes külföldi kurzusára.

Évente 6 hallgatót küldenek az RTK-ra az alapképzésük végén egy-egy hetes külföldi szakmai gyakorlata során megismerkedni a Budapesti Rendőr-főkapitányság  felépítésévével, működésével az RTK szervezésében.

  • Berlini Közgazdasági és Jogi Főiskola 

Viszonossági gyakorlat alapján hallgatói csoportok fogadására, illetve kiküldésére van lehetőség, szakmai látogatás céljából.

Hallgatói mobilitás is működik az ERASMUS+ programon belül.

  • Német Rendőregyetem (Münster)

Együttműködés régóta van a két intézmény között, főleg közös projektek megvalósítására és a német vezetőképzős hallgatók szakmai látogatására épült. 2018-ban Együttműködési Megállapodást kötött a két intézmény.  Jelenleg közös projekt megvalósításában vesz részt az intézményünk „Internal Security Universities Maester Network”, melynek második találkozója december 10-12-én lesz Münsterben.

  • Brandenburgi Rendőr Szakfőiskola

A kapcsolat sok éves múltra tekint vissza, bár együttműködési megállapodás nincs – viszonossági alapon működik.

Évente néhány (általában 4 fő) végzős hallgatónak (tiszt-jelölteknek) van lehetősége két hetes külföldi szakmai gyakorlata során megismerkedni a Budapesti Rendőr-főkapitányság felépítésévével, működésével az RTK szervezésében.

Ugyanakkor az intézménnyel az ERASMUS kapcsolat is gyümölcsözően működik, akár hallgatói-, oktatói-, vagy munkatársi minőségben.

  • Szász Rendőrfőiskola

A jogelőd Rendőrtiszti Főiskola 2001-ben kötött megállapodása határozatlan időre szól.

Általában évente vesznek részt oktatóink a német partnerintézmény által megrendezésre kerülő konferenciáin meghívás alapján.

Az ERASMUS+ oktatói és hallgatói mobilitás is jól működik. Utoljára 8 hallgató vett részt szakmai gyakorlaton nálunk 2019. szeptember 15-20. között.

SZERBIA: Academy of Criminalistic and Police Studies

A kapcsolat viszonossági alapon működik, a Rendészettudományi Kar oktatóinak évente van lehetősége részt venni az „Archiabald Reiss Days” nemzetközi konferencián előadás tartása céljából. Idén november 5-7. között vehettek részt négyen.

SZLOVÁKIA: Szlovák Rendőr Akadémia

Az NKE Rendészettudományi Kar jogelődje, a Rendőrtiszti Főiskola 2004-ben kötött határozatlan idejű együttműködési megállapodást a Pozsonyi Rendőrakadémiával, ami jelenleg is érvényben van.

Az 2008/09-es tanév óta folyamatos ERASMUS+ együttműködés áll fenn a Pozsonyi Rendőrakadémiával, a hallgatók és oktatók küldése és fogadása tekintetében.

A két intézmény számos konferencián meghívta a másik felet részvételre, előadás tartására. Erre legutóbb Omsenije-ben került sor 2019. szeptember 24-25-én.

A Szlovák Rendőrakadémia tudományos folyóiratánál Varga János, korábbi oktató és Hautzinger Zoltán dékánhelyettes is szerkesztőbizottsági tagok, valamint támogatták „A migráció tendenciái és társadalmi hatásai” c. kutatócsoport munkáját.

SZLOVÉNIA: Maribori Egyetem

Nagyon jó kapcsolat van a két intézmény között évek óta. Andrej Sotlara maribori egyetem biztonsági és igazságügyi karának dékánja és a Magánbiztonsági Tanszék közös kutatásban vett részt, vendégelőadásokat szerveztek mindkét intézményben. Miha Dvojmoc szlovén oktató és a szlovén magánnyomozói kamara elnöke bejelentkezett, miszerint a jövő év elején egy hónapot szeretne a tanszéken eltölteni vendégoktatóként, kutatóként.

ERASMUS+ hallgatói csere is kölcsönös. A következő szemeszterben 7 magyar hallgató utazna ki Szlovéniába tanulni.