Működése

Az NKE RTK Tudományos Bizottság működése

A Bizottság szükség szerint, de legalább félévenként egy alkalommal ülést tart. A titkár a tagokat a tanácskozás előtt 5 nappal értesíti az ülés helyéről és idejéről, a napirendről, továbbá megküldi részükre a szükséges írásbeli dokumentációt. A Bizottság ajánlásait és javaslatait az ülésen jelenlévők egyszerű szavazattöbbségével, nyílt szavazással hozza. A Bizottság elnöke egy-egy konkrét feladat elvégzésére a tagokból munkabizottságot hozhat létre.

Az elnök: Prof. Dr. Kerezsi Klára

 • a Bizottság, a Bizottság szavazás útján kialakított álláspontjának képviselete,
 • összehívja és vezeti a Bizottság üléseit, meghatározza azok napirendjét,
 • a Bizottság javaslatairól, állásfoglalásairól tájékoztatja a Kar vezetését,
 • figyelemmel kíséri a kutatási tervek végrehajtását, és segítséget nyújt a programok teljesítéséhez.

A titkár: a kari tudományos referens

 • gondoskodik az egyes ülések összehívásáról,
 • a Bizottság tagjait ellátja a napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentációkkal,
 • intézkedik a tanácskozások emlékeztetőinek elkészítéséről.

A Bizottság összetétele:

 • Prof. Dr. Kovács Gábor c. r. dandártábornok, tanszékvezető, egyetemi tanár
 • Prof. Dr. Kerezsi Klára RDI vezetője
 • Dr. Nagy Judit r. ezredes, tanszékvezető 
 • Dr. Major Róbert r. ezredes, tanszékvezető
 • a kari tudományos referens