Tudományos Bizottság

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Rendészettudományi Kar

Tudományos Bizottság

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetésének döntése alapján az Egyetem keretein belül egy tudományos tanács működik, amelynek munkájához – az egyetemi karok tudományos életét szervezve és alakítva - az NKE karain létrehozott tudományos bizottságok csatlakoznak. Az NKE Rendészettudományi Karának Tudományos Bizottsága létrehozását több szempont és változás is indokolja:

 • A nemzetközi szakmai fejlemények szerint az elmúlt két évtizedben jelentősen megnövekedtek a kutatással hitelesített ismeretek a rendészettudományok területén. Ez a helyzet meghatározó hatást gyakorolt a rendőrképzésre, mivel felismerték annak fontosságát, hogy csak az elméletileg is felkészített rendőrök tudnak megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyeket a szolgálni kívánt társadalom megfogalmaz velük szemben.
 • A sikeres rendészet a tudományos innováción nyugszik. A közszolgálati politikaalkotás gyakorlata szempontjából is releváns, empirikus jellegű, szervezeti, folyamat-, illetve technológia innovációval foglalkozó olyan kutatási projektek kezdeményezése szükséges, amelyek vizsgálati terepül szolgálnak az NKE oktatási és kutatási szervezeti egységei számára, és amelyek kutatási eredményeit a rendészeti szervek tevékenységében, és a képzésben is hasznosítani lehet.
 • A Belügyminisztérium tudományos szerve a Belügyi Tudományos Tanács 2011. évi megalakulását követően jelentős mértékben támaszkodott az NKE Rendészettudományi Kar (korábban: Rendőrtiszti Főiskola) tudományos kapacitására, döntés-előkészítő vagy értékelő tevékenységére. A rendészettudományi képzésben az elméleti és a gyakorlati szempontok egyidejű érvényesítésének szükségessége indokolja, hogy a Rendészettudományi Kar tudományos potenciálja a jövőben is gyarapíthassa a Belügyi Tudományos Tanács eredményeit.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Tudományos Bizottsága a Kar tanácsadó, véleményező testülete, amely javaslatot tesz a Kar kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiájának és középtávú fejlesztési koncepciójának kialakítására

 • közreműködik a kutatási irányok kifejlesztésében, az egyes kutatási irányok alá tartozó kutatások koordinálásában,
 • a tudományos eredmények értékelésében,
 • a tudományos kutatói utánpótlás biztosításában,
 • koordinálja a hatáskörében működő kutatóműhelyek munkáját,
 • Az NKE-n működő Kutatási Tanács és Kollégiumok tevékenységét segítő, kari (3. szintű) előkészítő testület, mely első körben értékeli (szűri) a kari pályázati, kutatási kezdeményezéseket.

A Tudományos Bizottság, mint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán folyó oktatási és kutatási tevékenység Belügyi Tudományos Tanácson belüli képviselőjeként

 • elnöke, meghívott tagjai részt vesznek a Belügyi Tudományos Tanács teljes, ill. kihelyezett ülésein,
 • közreműködik a Belügyi Tudományos Tanács kutatásaiban, munkacsoportjai tevékenységében,
 • képviseli a Karon működő kutatóműhelyek munkáját,
 • bekapcsolódik a belügyi tudományos pályázati rendszerbe,
 • szerepet vállal a belügyi tudományos információellátásban, hatáskörében hírt ad a Belügyi Tudományos Tanács honlapján megjelenítendő rendezvényekről, a tudományterületet érintő kutatásokról, kutatókról, publikációkról, pályázati felhívásokról,
 • hozzájárul a belügyi ágazat tehetséggondozási rendszeréhez,
 • együttműködik tudományos-szakmai rendezvények szervezésében,
 • képviseli a Rendészettudományi Kart a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat belügyi fejezet keretein belül