Pályaalkalmassági orientációs beszélgetés

A nappali munkarendes képzések esetén a felvételi pályaalkalmassági vizsgálatok részeként a Rendészettudományi Kar bizottságai pályaalkalmassági orientációs beszélgetést folytatnak le a jelentkezővel. A pályaalkalmassági orientációs beszélgetés annak a felmérésére irányul, hogy a pályázó a rendvédelmi hivatásra kellően motivált, illetve esetében nincs-e olyan kizáró ok, amely a hivatás gyakorlására alkalmatlanná teszi. A bizottság 1 fő oktatóból, a rendvédelmi szerv egy hivatásos tisztjéből, 1 másodévfolyamos hallgatóból áll.

Egyidejűleg több bizottság működése esetén a felvételiző sorsolással kerül besorolásra valamelyik bizottsághoz. A pályaalkalmassági orientációs beszélgetés eredménye „megfelelt” vagy „nem felelt meg” lehet.

A bizottság a beszélgetés eredményét a felvételizővel a helyszínen közli, amelynek megismerését a felvételiző aláírásával igazolja.

Javasoljuk, hogy a beszélgetésre megfelelő öltözetben jelenjen meg, illetve előzetesen tájékozódjon annak a rendvédelmi szervnek a munkájáról, amelyet jelentkezéseivel megcélzott.

A kiber nyomozó és az informatikai nyomozó szakirányra jelentkezők esetében a Kar informatikai jártassági és készségvizsgálatot folytat le, melynek keretében bizottság vizsgálja a pályázó infokommunikációs eszközök felhasználó szintű ismeretét és kreatív probléma megoldó képességét.

A készségvizsgálat két részből áll:

  1. elméleti kérdések (teszt)
  2. gyakorlati kérdések

Néhány példa az elméleti és gyakorlati feladatokra:

Elméleti kérdések témakörei:

  • Közösségi oldalak használatával kapcsolatos kérdések
  • Számítógépek-és mobilkommunikáció használata és veszélyei
  • Internetes zaklatás
  • Mit tudhat rólunk az okostelefonunk
  • Biztonságtudatosság (mobiltelefon és számítógépek tekintetében)

Gyakorlati feladatok:

  • Szövegszerkesztés
  • Informatikai rendszerek alapvető ismerete
  • Linuxos terminál 2-3 alapvető parancsának használata