A kriminalisztika mesterképzési szak polgári szakirány

A kriminalisztika mesterképzési szak polgári szakirányára a jelentkezés feltétele legalább BA végzettség, valamint a büntetlen előélet (a 2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról 22.§.-nak megfelelően)

A mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető előzményként elfogadott szakok: a büntetés-végrehajtási, a bűnügyi, a gazdaságvédelmi, a katasztrófavédelmi, a közlekedésrendészeti, a közrendvédelmi, a pénzügynyomozói és a vámigazgatási, a közbiztonsági, az állambiztonsági, a vámnyomozói, a határrendészeti főiskolai szintű szakok, valamint a bűnügyi igazgatási, a bűnügyi, a rendészeti igazgatási és a rendészeti alapképzési szakok.

A felsorolt végzettséggel rendelkezőknek nem szükséges az előzetes kreditelismerési elljárás.

A nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezőknek előzetes kreditelismerési eljárást kell kérniük.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • társadalomtudományi ismeretek,
 • jogtudományi ismeretek,
 • általános igazgatási ismeretek,
 • szakigazgatási ismeretek,
 • pénzügyi-közgazdasági ismeretek,
 • közszolgálati és munkajogi ismeretek,
 • közgazdasági menedzsment ismeretek,
 • európai uniós ismeretek,
 • természettudományi ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen a jelentkező. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

A felvételi pontszámok kiszámításának módszere:

Felvételi pontok:

 • felvételi elbeszélgetés: maximum 65 pont

és

 • oklevél minősítés duplázása: maximum 10 pont (az oklevél minősítése után járó pontszám az oklevél minősítésének 2-szeres szorzata. Háromfokozatú skálán értékelt oklevél esetén: a rite minősítésért 6, a cum laude minősítésért 8, a summa cum laude minősítésért 10 pont jár.)

Többletpontok:  maximum 25 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont
  • fogyatékosság: 1 pont
  • gyermekgondozás: 2 pont (a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő jelentkező)
  • hátrányos helyzet: 2 pont
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 1. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • Olimpiai eredmény: 10 pont
 • rendészeti szakvizsga: 2 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakirányú szakmai gyakorlat: 10 pont
 • továbbképzés: 4 pont (rendészeti vezetőképző tanfolyamért 2 pont, rendészeti mester vezetőképzőért szintén 2 pont)

A felvételi vizsga ideje:            2020. május 18. - június 19.

A felvételi vizsga helye: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
(VIII. kerület, Üllői út 82.)

A felvételi beszélgetés során a jelentkezők a bűnözéshez és a büntető igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó általános alkotmányjogi, büntetőjogi, büntető eljárásjogi, kriminalisztikai és kriminológiai ismereteikről, valamint az aktuális társadalmi kérdésekben való tájékozottságukról adnak számot.

Kérjük, hogy a felvételi elbeszélgetésre hozzák magukkal a felvételi eljárás során figyelembe vehető többletpontok igazolására szolgáló dokumentumaik fénymásolatát (főiskolai vagy egyetemi oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány, szakirányú szakmai gyakorlatának munkahelye által kiadott igazolása, rendészeti szakvizsga, előnyben részesítés) még akkor is, ha ezt az elektronikus jelentkezésükhöz korábban már csatolták! Ezzel kívánjuk elkerülni azt, hogy bármilyen adminisztrációs ok miatt a jogosan járó többletpontok kimaradjanak a felvételi pontszámok számításánál.

A vizsgára névre szóló behívót fogunk küldeni minden pályázónak, akik az előtanulmányok során megszerzett szükséges ismeretekkel (kreditpontokkal) rendelkeznek.

Budapest, 2019. december

Dr. Verhóczki János r. ezredes
tanulmányi osztályvezető