Kriminalisztika mesterképzési szak rendészeti szakirány - felvételi

A kriminalisztika mesterképzési szak rendészeti szakirányára a jelentkezés feltétele rendvédelmi szervnél fennálló hivatásos szolgálati viszony és a jelentkezéshez szükséges felsőfokú végzettség megszerzését követő, legalább három éves, rendvédelmi szervnél szerzett szakmai gyakorlat.

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a büntetés-végrehajtási, a bűnügyi, a gazdaságvédelmi, a határrendészeti, az igazgatásrendészeti, a katasztrófavédelmi, a közlekedésrendészeti, a közrendvédelmi, a pénzügynyomozói és a vámigazgatási, közbiztonsági, állambiztonsági, vámnyomozói főiskolai szintű szakok, valamint a bűnügyi igazgatási és a rendészeti igazgatási alapképzési szakok.

Amennyiben a pályázó nem teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető oklevéllel rendelkezik előzetes kreditelismerési eljárást kell kérnie. A sikeres jelentkezéshez a pályázónak korábbi felsőoktatási tanulmányaiból rendelkeznie kell legalább 60 kredittel az alábbi ismeretkörökben:

 • társadalomtudományi ismeretek
 • jogtudományi ismeretek
 • általános igazgatási ismeretek
 • szakigazgatási ismeretek
 • pénzügyi-közgazdasági ismeretek
 • közszolgálati és munkajogi ismeretek
 • közgazdasági menedzsment ismeretek
 • EU ismeretek
 • természettudományi ismeretek

Amennyiben csak 30 kredittel rendelkezik a pályázó, a hiányzó krediteket a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény által meghatározottak szerint meg kell szerezni. A legalább tíz éve hivatásos állományban dolgozó kollégák, a betöltött beosztásokról szóló igazolások csatolásával, kérhetik a munkatapasztalatok beszámítását (validáció) is.

 A felvételi pontszámok kiszámításának módszere:

Felvételi pontok:

 • írásbeli vizsga: maximum 65 pont

és

 • oklevél minősítés duplázása: maximum 10 pont (az oklevél minősítése után járó pontszám az oklevél minősítésének 2-szeres szorzata. Háromfokozatú skálán értékelt oklevél esetén: a rite minősítésért 6, a cum laude minősítésért 8, a summa cum laude minősítésért 10 pont jár.)

Többletpontok:  maximum 25 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont
  • fogyatékosság: 1 pont
  • gyermekgondozás: 2 pont (a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő jelentkező)
  • hátrányos helyzet: 2 pont
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 1. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
 • Olimpiai eredmény: 10 pont
 • rendészeti szakvizsga: 2 pont
 • sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
 • sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont
 • szakirányú szakmai gyakorlat: 10 pont
 • továbbképzés: 4 pont (rendészeti vezetőképző tanfolyamért 2 pont, rendészeti mester vezetőképzőért szintén 2 pont)

A vizsgára történő sikeres felkészülést segítő irodalom:

 • a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény III-XI. fejezetei, továbbá XXVIII-XXXIV. fejezetei
 • Magyarország Alaptörvénye (a hatályos szöveg ismerete szükséges) IV. cikk, XXVIII. cikk, 25-29. cikk, 46. cikk
 • 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 1-6. §, IV. fejezet

A feladatok teszt jellegűek (válassza ki, egészítse ki, helyes-helytelen, folytassa, értelemszerűen rendezze össze, stb.). A megoldásukra legfeljebb 60 perc áll majd rendelkezésre. A megoldáshoz segédeszközök nem használhatók.

A felvételi vizsga ideje:            2020. június 12. (péntek) 13:00 óra

A felvételi vizsga helye: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
(VIII. kerület, Üllői út 82.)

Az írásbeli vizsgára pótidőpontot nem biztosítunk, ezért kérjük, hogy egyéb elfoglaltságaikat ennek megfelelően szervezzék.

Kérjük, hogy az írásbeli felvételi vizsgára hozzák magukkal a felvételi eljárás során figyelembe vehető többletpontok igazolására szolgáló dokumentumaik fénymásolatát (főiskolai vagy egyetemi oklevél, nyelvvizsga bizonyítvány, szakirányú szakmai gyakorlatának munkahelye által kiadott igazolása, rendészeti szakvizsga, előnyben részesítés) még akkor is, ha ezt már az elektronikus jelentkezésükhöz csatolták! Ezzel kívánjuk elkerülni azt, hogy bármilyen adminisztrációs ok miatt a jogosan járó többletpontok kimaradjanak a felvételi pontszámok számításánál.

Tisztelettel várjuk a jelentkezőket június 12-én. A vizsgára névre szóló behívót fogunk küldeni minden pályázónak, aki az előtanulmányok során megszerzett szükséges ismeretekkel (kreditpontokkal) rendelkezik.

Budapest, 2019. november

Dr. Verhóczki János r. ezredes
tanulmányi osztályvezető