NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Abszolutórium

Az abszolutórium megszerzése

A végbizonyítvány (abszolutórium) a tantervben előírt tanulmányi kötelezettség, tudományos kutatómunka és tanóratartás követelményeinek teljesítését, és - a nyelvvizsga kivételével - az előírt vizsgák eredményes letételét, a követelményekben elírt 240 kreditpont megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a doktorandusz a részére előírt képzési követelményeket teljesítette.

A sikeres 8. félév befejezését követően - ha az abszolutórium kiadásának minden feltétele fennáll - a doktori iskola a végbizonyítványt kiállítja. A hallgató azonban ezt csak akkor kapja kézhez, ha saját témavezetőjének a hallgató négyéves tevékenységéről készített összefoglaló jelentését a Doktori Iskola Titkárságára leadta. 

A végbizonyítvány kitöltésének feltétele a 20 publikációs pont megszerzése, a képzés időszakában megjelentetett, a doktorandusz kutatási témájához kapcsolódó, legalább egy idegen nyelvű és három magyar nyelvű publikáció megléte az MTA IX. osztálya bármely bizottsága által meghatározott hazai és külföldi minősített folyóiratokban (A,B,C, vagy D kategóriás) jelent meg.

A négyéves képzési időszak nem rövidíthető le, az abszolutórium korábban nem adható ki, a műhelyvita azonban a képzés utolsó félévében megtartható.