Doktori védések és műhelyviták

Soron következő doktori védések

Doktorandusz

  Disszertáció címe

Témavezető

Időpont

Helyszín

Kui László r. alezredes

A magyar határőrizet technikai generációváltásai és lehetséges fejlesztési irányok

Dr. Fórizs Sándor ny. r. ddtbk.; egyetemi tanár

Dr. Zsigovits László ny. r. ezredes

2021.03.23. 10.00

https://tinyurl.com/at3hpcde   

 

Soron következő műhelyviták

 

Doktorandusz

Disszertációtervezet címe

Témavezető

Időpont

Helyszín

 Lehoczki Ágnes bv. őrnagy

A homicid cselekmény utáni szakasz pszichés történéseinek vizsgálata
emberölést elkövetők esetében, és ennek vetületei a bűnügyi profilalkotás tekintetében

 Dr. Ruzsonyi Péter bv. ddtbk. – NKE egyetemi tanár

 2021. május 12. 11.00

 https://tinyurl.com/48rhvcer