Doktori védések és műhelyviták

Soron következő doktori védések

Doktorandusz

  Disszertáció címe

Témavezető

Időpont

Helyszín

                                           

                                                                                                                     

                                                                                           

                                          

                                                                                                                                              

 

Soron következő műhelyviták

Doktorandusz

Disszertációtervezet címe

Témavezető

Időpont

Helyszín

Kui László c. r. alezredes

A magyar határőrizet technikai generációváltásai és lehetséges fejlesztési irányok

Dr. Fórizs Sándor ny. r. ddtbk.; egyetemi tanár 
Dr. Zsigovits László ny. r. ezredes

2020. június 25. 10:00

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 38-42. szám alatti 
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium multifunkcionális terem

dr. Molnár István Jenő Az építészeti bűnmegelőzés magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata Dr. Barabás Andrea Tünde; egyetemi tanár 2020. június 29. 14:00-16:00 Nemzeti Közszolgálat Egyetem, 1083 Budapest, Üllői út 82. szám alatti
Oktatási Központ O-212-213 MULTI [80 fős] terem