Doktori védések és műhelyviták

Soron következő doktori védések

Doktorandusz

  Disszertáció címe

Témavezető

Időpont

Helyszín

Lukács Dalma

Az illegális műkincskereskedelem elleni küzdelem olasz modellje – a nemzetközi rendszer tükrében, párhuzamban a magyar struktúrával

Dr. habil. Varga János ny. hőr. ezredes
Dr. Szabó Andrea püőr. ezredes, tanszékvezető, egyetemi docens

2022. október 18.
14.00 óra

NKE Oktatási Központ, 509. tárgyaló 

Ludevent regisztráció kötelező, nyílik: 2022.10.12.

https://ludevent.uni-nke.hu/event/2268/

Fekete Márta Zárt intézeti neveltek és zárt intézetben dolgozók motivációs bázisának elemző vizsgálata Dr. Hegedűs Judit, tanszékvezető, habilitált egyetemi docens Később kerül meghirdetésre Később kerül meghirdetésre
Tőzsér Erzsébet
 
A Magyar Rendőrség szervezeti kultúrájának főbb jellemzői szervezetpszichológiai vizsgálatok eredményének tükrében
 
Dr. Kovács Gábor, r. vőrgy., egyetemi tanár,
Dr. Pap András László, egyetemi tanár
Később kerül meghirdetésre Később kerül meghirdetésre
Dr. Hudák Krisztina Eszter Régészeti leletek illegális feltárásának és kereskedelmének megakadályozása

Dr. Varga János, ny. hőr., ezredes

Dr. Csaba Zágon, püőr. alezredes, egyetemi adjunktus

Később kerül meghirdetésre Később kerül meghirdetésre
Héder Klára Attitűd és viselkedés(változás) a megfigyelés társadalmában, különös tekintettel a megfigyelői/megfigyelti szereppel történő identifikáció hatásaira

Dr. Pap András László, DSc, egyetemi tanár

Dr. Kerezsi Klára, DSc, Prof. Emerita

Később kerül meghirdetésre Később kerül meghirdetésre
Ivanics Zsófia A fogvatartotti munkáltatás szerepe a büntetés-végrehajtásban és a tágabb társadalmi viszonyrendszerben

ⴕ Dr. Ruzsonyi Péter PhD, c. bv. dandártábornok, egyetemi tanár

Dr. Kerezsi Klára, DSc, Prof. Emerita

Később kerül meghirdetésre Később kerül meghirdetésre

 

Soron következő műhelyviták

Doktorandusz

Disszertációtervezet címe

Témavezető

Időpont

Helyszín

 

Lezajlott műhelyviták

Név

Disszertáció-tervezet címe

Témavezető(k)

Műhelyvita időpontja

Kui László

A magyar határőrizet technikai generációváltásai és lehetséges fejlesztési irányok

Dr. Fórizs Sándor ny.r.ddtbk egyetemi tanár; Dr. Zsigovits László ny.r. ezds.

2020.

Molnár István Jenő

Az építészeti bűnmegelőzés magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata

Dr. Barabás Andrea Tünde egyetemi tanár

2021.

Éberhardt Gábor

A túlterheléses migráció lehetséges közrendészeti hatásai

Dr. Hautzinger Zoltán r. ezds.

2021.

Papp Bendegúz

A természeti katasztrófák elleni védekezésben alkalmazott délkelet-ázsiai műveletirányítási modellek vizsgálata, adaptációs lehetőségek

Dr. Erdős István egyetemi docens; Dr. Kuti Rajmund egyetemi tanár

2021.

Tőzsér Erzsébet A Magyar Rendőrség szervezeti kultúrájának főbb jellemzői szervezetpszichológiai vizsgálatok eredményének tükrében Dr. Kovács Gábor r. ddtbk. egyetemi tanár,
Dr. Pap András László egyetemi tanár
2021.
Lukács Dalma Az illegális műkincskereskedelem elleni küzdelem olasz modellje a nemzetközi rendszer tükrében, párhuzamban a magyar struktúrával Dr. habil. Varga János ny. hőr. ezredes
Dr. Szabó Andrea püőr. ezredes, tanszékvezető, egyetemi docens
2022.
Mogyoródi Gergely A rendőrség hivatásos állománya kiválasztásának, első beosztásba helyezésének és rendszerben tartásának vizsgálata Dr. Fórizs Sándor PhD, ny. hőr. ddtbk., egyetemi tanár
Dr. Malét-Szabó Erika PhD, r. alezredes, főtanácsadó
2022.
Dr. Hudák Krisztina Eszter Régészeti leletek illegális feltárásának és kereskedelmének megakadályozása Dr. Varga János (PhD)
Dr. Csaba Zágon (PhD) egyetemi adjunktus
2022.
Fekete Márta Zárt intézeti neveltek és zárt intézetben dolgozók motivációs bázisának elemző vizsgálata Dr. Hegedűs Judit, egyetemi docens 2022.
Beke József A terrorelhárítás kialakulása és fejlődése Magyarországon a hidegháborúban a „C-79-es” akta tükrében Dr. Boda József, ny. nb. vőrgy., PhD.,
c. egyetemi tanár
2022.
Nándori Nikoletta Petra A rendőri pálya erkölcsi képe Dr. Sallai János, PhD, r. ezredes, egyetemi tanár
Dr. Boda Mihály, PhD, egyetemi docens
2022.
Héder Klára Attitűd és viselkedés(változás) a megfigyelés társadalmában, különös tekintettel a megfigyelői/megfigyeleti szereppel történő identifikáció hatásaira Dr. Pap András László, DSc, egyetemi tanár
Dr. Kerezsi Klára, DSc, egyetemi tanár
2022.
Ivanics Zsófia A fogvatartotti munkáltatás szerepe a büntetés-végrehajtásban és a tágabb társadalmi viszonyrendszerben Dr. Ruzsonyi Péter PhD, c. bv. dandártábornok, egyetemi tanár 2022.
Mezei József A Belügyminisztérium III. Főcsoport-főnökségének kémelhárító tevékenysége a megalakulástól a rendszerváltásig Dr. Boda József PhD, ny. nb. vezérőrnagy, c. egyetemi tanár 2022.
Szigetvári Oszkár A fővárosi rendőrség detektívtestülete Dr. Parádi József CSc, ny. r. ezredes
Dr. Sallai János PhD, r. ezredes, tanszékvezető egyetemi tanár
2022.

 

Lezajlott védések
Név Az értekezés címe Az értekezés, az értekezés tézisfüzetei, a témavezető(k), valamint a doktori cím odaítéléséről szóló határozat
Kui László A magyar határőrizet technikai generációváltásai és lehetséges fejlesztési irányok https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=22763
Molnár István Jenő "Az építészeti bűnmegelőzés magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata" https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=23024
Papp Bendegúz A természeti katasztrófák elleni védekezésben alkalmazott délkelet-ázsiai együttműködési modellek vizsgálata, adaptációs lehetőségek Magyarország és Közép-Európa számára  
Éberhardt Gábor A túlterheléses migráció lehetséges közrendészeti hatásai  
Lehoczki Ágnes A poszt-offenzív szakasz pszichológiai vizsgálata az emberölés profilalkotásában  

Abszolutórium

Abszolutóriumot szerzett hallgató

Az abszolutórium megszerzésének éve

Mogyoródi Gergely

2018.

Ivaskevics Krisztián

2019.

Kui László

2020.

Molnár István Jenő

2020.

Fekete Márta

2020.

Tőzsér Erzsébet

2020.

Lukács Dalma

2020.

Éberhardt Gábor

2021.

Mezei József

2021.

dr. Kemény Gábor

2021.

Androvicz Gábor

2021.

Veprik Zita

2021.

Borbély Zsuzsanna

2021.

Papp Bendegúz

2021.

dr. Zsigmond Csaba

2021.

Harmati Barbara

2021.

Pesti Tünde

2021.