NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Doktori védések és műhelyviták

Soron következő doktori védések

Doktorandusz

  Disszertáció címe

Témavezető

Időpont

Helyszín

Erdős Ákos Az addikciók és rendészet közös dimenziói: a magyar rendőrtisztképzés nappali munkarendű hallgatóinak pszichoaktív szerhasználata Dr. Németh Zsolt Ferenc PhD., ny. r. ezredes, egyetemi docens

2023. május 5.

10.00 óra

NKE Ludovika Főépület,

Zrínyi terem

Mogyoródi Gergely A rendőrség hivatásos állománya kiválasztásának vizsgálata Dr. Fórizs Sándor PhD, ny. hőr. ddtbk., egyetemi tanár
Dr. Malét-Szabó Erika PhD, r. alezredes, főtanácsadó

2023. május 10.

10.00 óra

NKE Oktatási Központ,

IV. emelet, 414. terem

Dr. Hudák Krisztina Eszter Régészeti leletek illegális feltárásának és kereskedelmének megakadályozása

Dr. Varga János, ny. hőr., ezredes

Dr. Csaba Zágon, püőr. alezredes, egyetemi adjunktus

2023. május 15.

14.00 óra

NKE Oktatási Központ,

V. emelet 509. tárgyaló

Ádámné Juhász Anikó A közlekedési baleset okozása következtében traumatizált gépjárművezetők járművezetési alkalmasságának alakulása az időmúlás függvényében
 
Dr. Fogarasi Mihály PhD., egyetemi docens
Dr. Major Róbert PhD., r. ezredes, egyetemi docens

2023. május 16.

10.00 óra

NKE Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium
multifunkcionális terem (földszint 001.)
 
1089 Budapest, Diószegi Sámuel u. 38-42.
Héder Klára Attitűd és viselkedés(változás) a megfigyelés társadalmában, különös tekintettel a megfigyelői/megfigyelti szereppel történő identifikáció hatásaira

Dr. Pap András László, DSc, egyetemi tanár

Dr. Kerezsi Klára, DSc, Prof. Emerita

2023. április 27.

14.00 óra

NKE Oktatási Központ,

V. emelet 510. tárgyaló

Ivanics Zsófia A fogvatartotti munkáltatás szerepe a büntetés-végrehajtásban és a tágabb társadalmi viszonyrendszerben

ⴕ Dr. Ruzsonyi Péter PhD, c. bv. dandártábornok, egyetemi tanár

Dr. Kerezsi Klára, DSc, Prof. Emerita

2023. május 19.

14.00 óra

NKE Oktatási Központ,

V. emelet, 510. tárgyaló

Szigetvári Oszkár A fővárosi rendőrség detektívtestülete Dr. Parádi József CSc, ny. r. ezredes
Dr. Sallai János PhD, r. ezredes, tanszékvezető egyetemi tanár

2023. április 24.

14.00 óra

NKE Oktatási Központ,

V. emelet, 510. tárgyaló

Krauzer Ernő A rendőr tiszthelyettes képzés oktatás-módszertani fejlesztése Dr. Kovács Gábor PhD, r. vőrgy., egyetemi tanár

2023. március 29.

13.00 óra

Ülőhelyek elfoglalása:

13.30 órától

NKE Oktatási Központ (1089 Budapest, Üllői út 82.)

fsz. III. MULTI előadó (003-004 ajtó)

 

Soron következő műhelyviták

Doktorandusz

Disszertációtervezet címe

Témavezető

Időpont

Helyszín

Dr. Zsigmond Csaba Védett állat-és növényfajok illegális kereskedelmével foglalkozó nemzetközi bűnszervezetek Dr. Polt Péter PhD, tanszékvezető egyetemi tanár

2023. március 3.

10.00 óra

NKE Oktatási Központ 

V. emelet

510. tárgyaló

Tokodi Panna A rendőri vezetők szerepe a magyarországi turisztikai célterületek biztonságában

Dr. Németh József PhD, r. ezredes

Dr. Michalkó Gábor DSc, egyetemi tanár

2023. március 21.

15.00 óra

NKE Oktatási Központ

V. emelet

510. tárgyaló

dr. Veprik Zita Judit A megbízhatósági vizsgálat mint a rendészeti korrupció elleni küzdelem sajátos kriminalisztikai eszköze Dr. Hautzinger Zoltán PhD, r. ezredes, egyetemi docens

2023. március 30.

11.00 óra

NKE Rendészeti Oktatási Épület

R-KOLL Multi 001 terem

Pesti Tünde A különböző interkulturális ismeretek legfontosabb jellemzői, általánosítható tapasztalatok, azok alkalmazhatósága a rendészeti feladatok ellátása során, az állomány felkészítésének módszerei

Dr. Kovács Gábor PhD, r. vőrgy., egyetemi tanár

Dr. Pap András László DSc., egyetemi tanár

2023. április 13.

14.00 óra

NKE Oktatási Központ V. emelet

510. tárgyaló

Androvicz Gábor A magyar rendőrség humán viszonyai, 1873-1944 Dr. Sallai János PhD, r. ezredes,
tanszékvezető egyetemi tanár

2023. május 2.

13.00 óra

NKE Oktatási Központ V. emelet


510. tárgyaló

Borbély Zsuzsanna Egészségmagatartási szokások, kiégés és mentális egészség kapcsolatának vizsgálata – a tiszthelyettes-tanulók körében Dr. Haller József DSc.,
tanszékvezető egyetemi tanár

2023. május 15.

10.00 óra

NKE Oktatási Központ V. emelet

510. tárgyaló

Budavári Árpád A közösség alapú rendészet kilátásai a magyar rendészetben Dr. Molnár Katalin PhD., egyetemi docens

2023. június 2.

14.00 óra

NKE Oktatási Központ

II. emelet, 212-213. multi terem

 

Lezajlott műhelyviták

Név

Disszertáció-tervezet címe

Témavezető(k)

Műhelyvita időpontja

Kui László

A magyar határőrizet technikai generációváltásai és lehetséges fejlesztési irányok

Dr. Fórizs Sándor ny.r.ddtbk egyetemi tanár; Dr. Zsigovits László ny.r. ezds.

2020.

Molnár István Jenő

Az építészeti bűnmegelőzés magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata

Dr. Barabás Andrea Tünde egyetemi tanár

2021.

Éberhardt Gábor

A túlterheléses migráció lehetséges közrendészeti hatásai

Dr. Hautzinger Zoltán r. ezds.

2021.

Papp Bendegúz

A természeti katasztrófák elleni védekezésben alkalmazott délkelet-ázsiai műveletirányítási modellek vizsgálata, adaptációs lehetőségek

Dr. Erdős István egyetemi docens; Dr. Kuti Rajmund egyetemi tanár

2021.

Tőzsér Erzsébet A Magyar Rendőrség szervezeti kultúrájának főbb jellemzői szervezetpszichológiai vizsgálatok eredményének tükrében Dr. Kovács Gábor r. ddtbk. egyetemi tanár,
Dr. Pap András László egyetemi tanár
2021.
Lukács Dalma Az illegális műkincskereskedelem elleni küzdelem olasz modellje a nemzetközi rendszer tükrében, párhuzamban a magyar struktúrával Dr. habil. Varga János ny. hőr. ezredes
Dr. Szabó Andrea püőr. ezredes, tanszékvezető, egyetemi docens
2022.
Mogyoródi Gergely A rendőrség hivatásos állománya kiválasztásának, első beosztásba helyezésének és rendszerben tartásának vizsgálata Dr. Fórizs Sándor PhD, ny. hőr. ddtbk., egyetemi tanár
Dr. Malét-Szabó Erika PhD, r. alezredes, főtanácsadó
2022.
Dr. Hudák Krisztina Eszter Régészeti leletek illegális feltárásának és kereskedelmének megakadályozása Dr. Varga János (PhD)
Dr. Csaba Zágon (PhD) egyetemi adjunktus
2022.
Fekete Márta Zárt intézeti neveltek és zárt intézetben dolgozók motivációs bázisának elemző vizsgálata Dr. Hegedűs Judit, egyetemi docens 2022.
Beke József A terrorelhárítás kialakulása és fejlődése Magyarországon a hidegháborúban a „C-79-es” akta tükrében Dr. Boda József, ny. nb. vőrgy., PhD.,
c. egyetemi tanár
2022.
Nándori Nikoletta Petra A rendőri pálya erkölcsi képe Dr. Sallai János, PhD, r. ezredes, egyetemi tanár
Dr. Boda Mihály, PhD, egyetemi docens
2022.
Héder Klára Attitűd és viselkedés(változás) a megfigyelés társadalmában, különös tekintettel a megfigyelői/megfigyeleti szereppel történő identifikáció hatásaira Dr. Pap András László, DSc, egyetemi tanár
Dr. Kerezsi Klára, DSc, egyetemi tanár
2022.
Ivanics Zsófia A fogvatartotti munkáltatás szerepe a büntetés-végrehajtásban és a tágabb társadalmi viszonyrendszerben Dr. Ruzsonyi Péter PhD, c. bv. dandártábornok, egyetemi tanár 2022.
Mezei József A Belügyminisztérium III. Főcsoport-főnökségének kémelhárító tevékenysége a megalakulástól a rendszerváltásig Dr. Boda József PhD, ny. nb. vezérőrnagy, c. egyetemi tanár 2022.
Szigetvári Oszkár A fővárosi rendőrség detektívtestülete Dr. Parádi József CSc, ny. r. ezredes
Dr. Sallai János PhD, r. ezredes, tanszékvezető egyetemi tanár
2022.
Erdős Ákos Az addikciók és rendészet közös dimenziói: A magyar rendőrtisztképzés nappali munkarendű hallgatóinak pszichoaktív szerhasználata Dr. Németh Zsolt Ferenc, ny. r. ezredes, egyetemi docens 2022.
Ádámné Juhász Anikó A közlekedési baleset elkövetése következtében traumatizált gépjárművezetők járművezetési alkalmasságának alakulása az időmúlás függvényében

Dr. Fogarasi Mihály PhD., egyetemi docens

Dr. Major Róbert PhD, r. ezredes, egyetemi docens

2022.
Krauzer Ernő A rendőr tiszthelyettes képzés oktatás-módszertani fejlesztése Dr. Kovács Gábor PhD, r. vőrgy., egyetemi tanár 2022.

 

 

 

Lezajlott védések
Név Az értekezés címe Az értekezés, az értekezés tézisfüzetei, a témavezető(k), valamint a doktori cím odaítéléséről szóló határozat
Kui László A magyar határőrizet technikai generációváltásai és lehetséges fejlesztési irányok https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=22763
Molnár István Jenő "Az építészeti bűnmegelőzés magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata" https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=23024
Papp Bendegúz A természeti katasztrófák elleni védekezésben alkalmazott délkelet-ázsiai együttműködési modellek vizsgálata, adaptációs lehetőségek Magyarország és Közép-Európa számára  
Éberhardt Gábor A túlterheléses migráció lehetséges közrendészeti hatásai  
Lehoczki Ágnes A poszt-offenzív szakasz pszichológiai vizsgálata az emberölés profilalkotásában  
Lukács Dalma Az illegális műkincskereskedelem elleni küzdelem olasz modellje – a nemzetközi rendszer tükrében, párhuzamban a magyar struktúrával  
Fekete Márta Zárt intézeti neveltek és zárt intézetben dolgozók motivációs bázisának elemző vizsgálata  
Tőzsér Erzsébet A Magyar Rendőrség szervezeti kultúrájának főbb jellemzői szervezetpszichológiai vizsgálatok eredményének tükrében  

Abszolutórium

Abszolutóriumot szerzett hallgató

Az abszolutórium megszerzésének éve

Mogyoródi Gergely

2018.

Ivaskevics Krisztián

2019.

Kui László

2020.

Molnár István Jenő

2020.

Fekete Márta

2020.

Tőzsér Erzsébet

2020.

Lukács Dalma

2020.

Éberhardt Gábor

2021.

Mezei József

2021.

dr. Kemény Gábor

2021.

Androvicz Gábor

2021.

Veprik Zita

2021.

Borbély Zsuzsanna

2021.

Papp Bendegúz

2021.

dr. Zsigmond Csaba

2021.

Harmati Barbara

2021.

Pesti Tünde

2021.