III. évfolyamos doktorandusz hallgatók

III. éves hallgatóink

Képzés kezdete: 2018. szeptember 1.

 

 

EGYÉNI KÉPZÉSBEN LÉVŐK

 

 

NÉV

 

DISSZERTÁCIÓ TERVEZETT CÍME

 

TÉMAVEZETŐ

ABSZOLUTÓRIUM VÁRHATÓ MEGSZERZÉSE

FOKOZATSZERZÉSRE VALÓ JELENTKEZÉS ÉVE


16.

Drusza Tamás

A magyar nemzetbiztonsági rendszer humán vonatkozása

  Dr. Finszter Géza

2022.09.01.

2023.09.01

 

 

NAPPALI ÖSZTÖNDÍJAS KÉPZÉSBEN LÉVŐK

 

NÉV

DISSZERTÁCIÓ TERVEZETT CÍME

TÉMAVEZETŐ

ABSZOLUTÓRIUM VÁRHATÓ MEGSZERZÉSE

FOKOZATSZERZÉSRE VALÓ JELENTKEZÉS
ÉVE

 

17.

 

Juhász Anikó

A közlekedési baleset elkövetése következtében traumatizált gépjárművezetők járművezetés alkalmasságának alakítása az időmúlás függvényében

 

Dr. Fogarasi Mihály

 

2022.09.01

 

2023.09.01

 

18.

Suhajda István Attila

A migráció és a bűnözés kapcsolata Németországban és Ausztriában

The connection between migration and criminality in Germany and Austria

Dr. Ritecz György

2022.09.01

2023.09.01

19.

Füstös Mónika

Rendőrség iránti bizalom és látencia – befolyásolja-e a bizalom a feljelentési hajlandóságot a szexuális- és gyűlölet-bűncselekmények esetében

Trust in police and unreported crimes - does trust influence the willingness of reporting sexual- and hate crimes?

  Dr. Pap András László

2022.09.01

2023.09.01

 

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES LEVELEZŐ KÉPZÉSBEN LÉVŐK

 

 

NÉV

DISSZERTÁCIÓ TERVEZETT CÍME

TÉMAVEZETŐ

ABSZOLUTÓRIUM VÁRHATÓ MEGSZERZÉSE

FOKOZATSZERZÉSRE VALÓ JELENTKEZÉS
ÉVE

20.

 

Budavári Árpád

A probléma orientált rendészet és a kritikus tömeg elvére épülő vezetés alkalmazhatósága a hazai rendészeti gyakorlatban. A rendészeti szervezetek problémához való viszonya

Procpects of Community-based Policing in Today's Hungarian Policing System

 

Dr. Molnár Katalin

 

2022.09.01

 

2023.09.01

21.

 

Csizner Zoltán

A titkos információgyűjtés alapvető jogokra gyakorolt hatása a törvényi szabályozás, a végrehajtás és a hatékonyság tükrében

 

  Dr. Finszter Géza

 

2022.09.01

 

2023.09.01

22.

Fibiné Babos Barbara

A reziliencia jelensége a büntetés-végrehajtásban

Dr. Hegedűs Judit

2022.09.01

2023.09.01

23.

 

Krauzer Ernő

A rendészeti képzésben megvalósított intézkedéstaktikai ismeretrendszer oktatás-módszertani fejlesztésének lehetőségei, különös tekintettel a gyakorlatorientált oktatás korszerűsítésére

 

Dr. Kovács Gábor

 

2022.09.01

 

2023.09.01

24.

Lohner Klaudia

A szexuális bűnelkövetők kockázatelemzése és tipologizálása

Dr. Haller József

2022.09.01

2023.09.01

25.

Dr. Molnár Tamás

A környezet büntetőjogi védelme a gyakorlatban

  Dr. Polt Péter

2022.09.01

2023.09.01

26.

Nándori Nikoletta Petra

A rendőri pálya erkölcsi képe

(Moral frames of police work)

  Dr. Sallai János

Dr. Boda Mihály

2022.09.01

2023.09.01

27.

Dr. Pék Richárd Tamás

A terrorizmus büntető anyagi jogi fogalma a nemzetközi büntetőjogban

   The definition of terrorism in the international criminal law

  Dr. Polt Péter

2022.09.01

2023.09.01

28.

Szabó János

A bűnügyi elemzés módszertanának megújítása a magyar rendvédelmi szerveknél

Dr. Mészáros Bence

2022.09.01

2023.09.01

29.

Tegyey Andrea Cecília

A generációk és szakterületek közti motivációs eltérések vizsgálata

  Dr. Sallai János

2022.09.01

2023.09.01

30.

Dr. Szabó Szonja

Nemzetközi együttműködés a közös nyomozócsoportok és közös nyomozások tükrében, különös tekintettel a kizsákmányoló jellegű cselekmények nyomozására

Dr. Nagy Judit

2022.09.01

2023.09.01

31.

Tokodi Panna

A rendőri vezetők szerepe a magyarországi turisztikai célterületek biztonságában

Roles of Police Chiefs in the Security of Hungarian Tourist Destinations

Dr. Németh József

Dr. Michalkó Gábor

2022.09.01

2023.09.01

32.

Dr. Gyaraki Réka Eszter

A kibervédelem nemzetbiztonsági kihívásai

National security challenges of cyber defense

Dr. Boda József

  Dr. Kovács László

2022.09.01

2023.09.01