II. évfolyamos doktorandusz hallgatók

II. éves hallgatóink

Képzés kezdete: 2019. szeptember 1.

NAPPALI ÖSZTÖNDÍJAS KÉPZÉSBEN LÉVŐK

 

 


NÉV


DISSZERTÁCIÓ TERVEZETT CÍME


TÉMAVEZETŐ

ABSZOLUTÓRIUM
VÁRHATÓ
MEGSZERZÉSE

FOKOZATSZERZÉSRE
VALÓ JELENTKEZÉS

ÉVE

 

1.


Herman Szilvia

Marginalizált) kisközösségek és az igazságszolgáltatási rendszer/rendészeti gyakorlatának érzékelése

 

 Dr. Pap András László

 

2023.09.01

 

2024.09.01

 

2.


Dr. Kovács Eszter

Társadalmi távolságok közelítése? A roma és nem roma együttélés kriminológiai vonatkozásai

(Reducing social distances? The criminological aspects of Roma and non Roma cohabitation)

  Dr. Kerezsi Klára


2023.09.01


2024.09.01

3.

Schmidt Laura

Az Angliában használt resztoratív módszerek alkalmazásának lehetőségei a visszaesés megelőzésében

The potential implementation of the UK restorative justice model to prevent reoffending'.

Dr. Barabás Andrea Tünde


2023.09.01


2024.09.01

4.

Szigeti Ákos

Innovatív társadalomkutatási módszerek a kriminológiában

Innovative social research methods in criminology

Dr. Parti Katalin, Héra Gábor


2023.09.01


2024.09.01

 

 

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES LEVELEZŐ KÉPZÉSBEN LÉVŐK

 

 


NÉV


DISSZERTÁCIÓ TERVEZETT CÍME


TÉMAVEZETŐ

ABSZOLUTÓRIUM
VÁRHATÓ
MEGSZERZÉSE

FOKOZATSZERZÉSRE
VALÓ JELENTKEZÉS
ÉVE


5.


Bandi István

A román szakszolgálatok története a második világháború végétől az 1989-es rendszerváltozásig

History of the Romanian secret services from the end of World War II to the 1989 regime change


Dr. Boda József

 

2023.09.01

 

2024.09.01

6.

Dr. Bogotyán Róbert

A kompetenciafejlesztés és felsőoktatás-pedagógiai innovációk a hazai és nemzetközi rendészeti oktatási intézményekben

Dr. Czenczer Orsolya

 

2023.09.01

 

2024.09.01

7.


Cieleszky Péter

A rendészet eszméje- az európai történet

                    The Idea of order.


Dr. Molnár Katalin


2023.09.01


2024.09.01

8.

Dr. Dragon Sándor

A rendészeti szervek tudományos és gyakorlati vezetése

Dr. Fórizs Sándor

 

2023.09.01

 

2024.09.01

9.

Dr. Márton Balázs

Nyomozás a határon átnyúló bűncselekmények esetén folytatott büntetőeljárás során, különös tekintettel az Eurojust és az újonnan létrejött Európai Ügyészség szerepére

Dr. Polt Péter

 

2023.09.01

 

2024.09.01

10.

Dr. Sófi Gyula

Fiatal (gyermek) korú bűnelkövetők mentális egészségének összefüggése a büntetőjogi belátás képességével

(Mental health issues among  Hungarian delinquent youth)

Dr. Blaskó Béla,

Dr. Farkas Johanna

 

2023.09.01

 

2024.09.01

11.

Dr. Torma Albert

A női agresszivitás és a nők által elkövetett erőszakos cselekmények orvosbiológiai és orvosszakértői aspektusai

Female agressiveness and neurobiological aspects of female violence

Dr. Tamási Erzsébet

 

2023.09.01

 

2024.09.01

12.

Mátés Gábor

Egy országosan egységes és hatékony intézkedés-taktikai képzési terv kialakítása

Dr. Fórizs Sándor

Dr. Molnár Kata

 

2023.09.01

 

2024.09.01

13.

Németh Gábor

A Közel-Kelet, Észak-Afrika konfliktusainak hatása az Európába irányuló migrációra az Európát érintő terrorizmusra, az Európai Unió Közös Biztonság és Védelem Politika szerepvállalása a térségben

The EU CSDSP civil/police  missions - deployed in the Middle-East – role’s in crises management.

Dr. Sallai János

 

2023.09.01

 

2024.09.01

15.

Vizvári Fanni

Tartós stressz, prizonizáció, burn-out és az adaptációs mechanizmusok épsége versus sérültsége büntetés-végrehajtási intézetben dolgozóknál

 


Dr. Császár-Nagy Noémi

 

2023.09.01

 

2024.09.01