IV. évfolyamos doktorandusz hallgatók

IV. éves hallgatóink

Képzés kezdete: 2016. szeptember 1.

NAPPALI ÖSZTÖNDÍJAS KÉPZÉSBEN LÉVŐK

 

NÉV

DISSZERTÁCIÓ TERVEZETT CÍME

TÉMAVEZETŐ

ABSZOLUTÓRIUM VÁRHATÓ MEGSZERZÉSE

FOKOZATSZERZÉSRE VALÓ JELENTKEZÉS ÉVE

45.

Fekete Márta

Zárt intézeti neveltek és zárt intézetben dolgozó szakemberek motivációs bázisának elemző vizsgálata

Dr. Hegedűs Judit

2020.09.01

2021.09.01

46.

Lukács Dalma

A kulturális javak védelmének XXI. századi kihívásai és azok kezelése Olaszországban és Magyarországon

Dr. Varga János

Dr. Szabó Andrea

2020.09.01

2021.09.01

47.

Ivanics Zsófia

A fogvatartotti munkáltatás szerepe a büntetés-végrehajtásban és a tágabb társadalmi viszonyrendszerben

Prison labor in the Hungarian prison system and beyond

Dr. Ruzsonyi Péter

2021.01.31

2022.01.31

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES LEVELEZŐ KÉPZÉSBEN LÉVŐK

 

NÉV

DISSZERTÁCIÓ TERVEZETT CÍME

TÉMAVEZETŐ

ABSZOLUTÓRIUM VÁRHATÓ MEGSZERZÉSE

FOKOZATSZERZÉSRE VALÓ JELENTKEZÉS ÉVE

48.

Beke József

A terrorelhárítás története Magyarországon a hidegháborúban a Carlos csoport működésének tükrében

Dr. Boda József

2020.09.01

2021.09.01

49.

Görömbei Zoltán

A közösségi rendészet implementálási lehetőségei Kelet-Közép Európában és a válságövezetekben

Dr. Christián László

Dr. Barabás Andrea Tünde

2020.09.01

2021.09.01

50.

Herke Zsolt

Az univerzális skálatörvények alkalmazása a rendvédelmi stratégia kialakításában, valamint a rendőri vezetői munkában

Dr. Sallai János

Dr. Mátyás Szabolcs

2020.09.01

2021.09.01

51.

Kui László

A magyar határőrizet technikai generációváltásai és lehetséges fejlesztési irányok

Technical changes of the Hungarian border surveillance and possible directions of development.

Dr. Fórizs Sándor

Dr. Zsigovits László

2020.09.01

2021.09.01

52.

Mezei József

A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség kémelhárítási tevékenysége a megalakulástól a rendszerváltásig

Dr. Boda József

2020.09.01

2021.09.01

53.

Molnár István Jenő

Az építészeti eszközökkel történő prevenciós modell magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata

The examination of applicability of Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) in Hungary

Dr. Barabás Andrea Tünde

2020.09.01

2021.09.01

54.

Dr. Pozsgai Petra

A terrorizmus hatása a nemek közötti egyenlőségre – Kenya biztonsága, különös tekintettel a nők helyzetére

Dr. Kerezsi Klára

Dr. Tálas Péter

2020.09.01

2021.09.01

55.

Tőzsér Erzsébet

Szervezeti kultúra és fejlesztési lehetőségei a rendvédelemben

Dr. Kovács Gábor

Dr. Pap András László

2020.09.01

2021.09.01

56.

Dr. Nagy Tamás

Személyvédelem a rendészet rendszerében

Dr. Christián László

2021.09.01

2021.09.01

57.

Szigetvári Oszkár Márk

A polgári magyar állam rendőrségének nyomozó szolgálatai és történetük

Dr. Parádi József

Dr. Sallai János

2021.09.01

2021.09.01

58.

Szatmári Adrienn

Női vezetők a rendvédelemben – avagy az egységes belügyi vezetői kompetenciák és a komplex felmérésükre hivatott új belügyi kiválasztási eljárás bemutatása

Dr. Kovács Gábor

Dr. Malét-Szabó Erika

2021.09.01

2021.09.01

59.

Rompos Éva

Szakértői módszerek minőségbiztosítása, akkreditációja a büntető eljárásjogi garanciák rendszerében. Garanciális elemek a szakértői vizsgálatok módszertanában

Dr. Kovács Gábor

2021.09.01

2021.09.01

60.

Héder Klára Éva

Adattá lett élet, avagy viselkedés(változás) és predikció a megfigyelés társadalmában

Dr. Pap András László

Dr. Kerezsi Klára

2021.09.01

2021.09.01

61.

Bezerédi Imre

A rendszerváltást követő kriminálpolitika rendőrségre gyakorolt hatása

Dr. Fórizs Sándor

2021.09.01

2021.09.01

62.

Baráth Noémi Emőke

A rendészettudományi oktatás hatása az attitűdre

Dr. Kerezsi Klára

2021.09.01

2021.09.01