Bevándorlási és Állampolgársági Tanszék

Rendészeti igazgatási – Migrációs szakirány szakgazda tanszéke
A szak a 2012/2013-es tanévtől indult

Oktatási Központ 244-247. irodák
Telefon: 432-9024
Belső: 19-219
E-mail: rtk_bat@uni-nke.hu

Tanszékvezető:

Dr. habil. Hautzinger Zoltán
intézetvezető, egyetemi docens
oktatási dékánhelyettes

Telefon: 432-9000/19-355
Belső: 19-355
E-mail: hautzinger.zoltan@uni-nke.hu

Oktatott tantárgy:

 • Szakmatörténet
 • Szakmatörténet gyakorlat
 • Migrációelmélet
 • Migrációelmélet gyakorlat
 • Idegenjog
 • A katonai büntetőjog rendszertana
 • Az idegenjog bűnügyi és rendészeti vetületei
 • Idegenrendészet elmélete

Oktatók:

Klenner Zoltán
tanársegéd

Telefon: 432-9000/19-248
E-mail: klenner.zoltan@uni-nke.hu

Oktatott tantárgy:

 • Menekültügy 1-4.
 • Idegenjog
 • A külföldiek integrációja hazánkban és az Európai Unióban
 • Migrációelmélet

dr. Szuhai Ilona
tanársegéd

Telefon: 432-9000/19-124
E-mail: szuhai.ilona@uni-nke.hu

Oktatott tantárgy:

 • Idegenrendészet 1-4.
 • Idegenjog
 • Migráció Európa peremén

Vajkai Edina
tanársegéd

Telefon: 432-9000/19-227
E-mail: vajkai.edina@uni-nke.hu 

Oktatott tantárgy:

 • Szakmatörténet
 • Migrációelmélet
 • Idegenjog
 • Idegenrendészet 1.

dr. Parragi Mária óraadó

Telefon: 432-9000/19-219
E-mail: parragi.maria@uni-nke.hu

Oktatott tantárgy:

 • Állampolgársági jog 1-2.

Molnár Gyula óraadó

Telefon: 432-9000/19-219
E-mail: molnar.gyula@uni-nke.hu

Oktatott tantárgy:

 • Okmányismeret


Titkárságvezető:

Pállya Alexandra

Telefon: 432-9024; 432-9000/19-219
E-mail: pallya.alexandra@uni-nke.hu