Büntetés-végrehajtási Tanszék működése

A tanszék jelenlegi működése

Kis létszámú tanszékünkön (6 fő és egy adminisztrátor) minden oktató egyedül műveli (kutatja, fejleszti, oktatja) a saját tantárgyát. Kivétel a büntetés-végrehajtási pedagógia, amelyet két kolléga is folyamatosan gondoz.

Erőfeszítéseink komoly eredményeket hoztak. 20 évet átfogó tanszéki vizsgálat bizonyította, hogy a főiskolát végzett büntetés-végrehajtási tisztek alkotják a tiszti állomány legstabilabb és legsikeresebb magját. Számtalan fontos vezetői posztot a nálunk végzettek töltenek be, pályán maradásuk mutatói messze jobbak, mint a diplomával a szervezethez érkezőké.

A rendszerváltás évei, az Európai Unióhoz való csatlakozás, illetve a Bolognai folyamat kritériumainak való megfelelés új és újabb kihívásokkal szembesítik Tanszékünket. A körülmények változásához folyamatosan szükséges alkalmazkodnunk és az oktatás terén a büntetés-végrehajtás zászlós hajójává kell válnunk. A magas színvonalú oktató tevékenységen túl a Tanszék tanárai jelentős  - többek között nemzetközi -  kutatásokban vállalnak szerepet, és kiterjedt szakírói, publikációs munkát végeznek.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karával, a pécsi, miskolci egyetem jogi karaival, az ELTE Gyógypedagógiai Karával, a Sárospataki Református Teológiai Akadémiával, és más oktatási intézményekkel fenntartott szoros együttműködésünk sokat segítenek az oktatás elméleti és módszertani fejlesztésében.

Nemzetközi kapcsolatok

Az Európai Börtönnevelési Társaság (EPEA) Európa legnagyobb (50 ország szakembereit tömörítő) börtönügyi szervezete. Az elnökség tagja, és a Közép-Európai referens Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a tanszék vezetője, dékán.

Munkakapcsolatunk van német, holland, dán, norvég kiképző központokkal, illetve a központi adminisztrációval.

Linkek:

http://www.bvop.hu/ (BVOP)

http://www.epea.org/ (EPEA)