Forenzikus Tudományok Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Vigh András r. alezredes
egyetemi docens,
rendőrségi tanácsos

1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 133.

Titkárság:

1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium I. emelet 132.
Telefon:  +36-1-432-9194, +36-1-432-9000/19-325
Mellék: 19-325
E-mail: RTK_KT@uni-nke.hu

Kellnerné Brandl Noémi
Intézeti adminisztrátor

E-mail: kellnerne.brandl.noemi@uni-nke.hu

Oktatott tárgyak:

Tantárgy kódja Tantárgy neve Oktató neve
RKRIB01 Krimináltechnika 1 Dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet, Dr. Vigh András, Nyilasi Tibor, Rucska András
RKRIB02 Krimináltechnika 2 Dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet, Dr. Vigh András, Nyilasi Tibor, Rucska András
RKRIB05 Kriminálmetodika 1 Dr. Bói László, Farkasné Dr. Halász Henrietta, Girhiny Kornél, Dr. Nyitrai Endre
RKRIB06 Kriminálmetodika 2 Dr. Bói László, Farkasné Dr. Halász Henrietta, Girhiny Kornél, Dr. Nyitrai Endre
RKRIB09 Igazságügyi orvostan Dr. Balláné Prof. Dr. Füszter Erzsébet, Rucska András, külső előadó
RKMTM02 Speciális bűnügyi helyzetek kezelése Dr. Bói László
RKMTM03 Összehasonlító gyakorlati nyomozástan Dr. Nyitrai Endre
RKTTM01 Krimináltechnika legújabb eszközei és módszerei Dr. Vigh András, Nyilasi Tibor
RKTTM02 A szakértő szerepe a rendészetei munkában Dr. Vigh András, Nyilasi Tibor
RKMTM04 Forenzikus medicina Dr. Bói László
RKMTM05 Kriminalisztikai fegyvertan és sebballisztika dr. Tóth István
RKTTM03 Krimináltechnikai ismeretek Dr. Vigh András, Nyilasi Tibor
RKTTM04 Kriminalisztikai írásvizsgálat Dr. Vigh András,
RKTTS02 Krimináltechnika Nyilasi Tibor, Rucska András

Konzultációs időpontok: Elektronikus úton előre egyeztetett időpontban.

A tanszék története:

A korábbi kriminalisztikai tanszék első átalakulása során egy Krimináltechnikai, valamint egy Krimináltaktikai és Metodikai szervezeti egységre tagolódott. A Forenzikus Tudományok Tanszék 2019. július 1-ével jött létre, magában foglalja az említett Krimináltechnika Tanszéket és a Krimináltaktikai- és Metodikai Tanszék Metodika Szakcsoportját, így két nagyobb területet érint jelenlegi oktatási, kutatási feladatköre. A tanszéken dolgozó oktatók többéves, területi munka során szerzett gyakorlati tapasztalatokon nyugvó és azokat hasznosító oktatói képességekkel rendelkeznek. A folyamatos kutatómunka eredményei a szűken vett tananyag elsajátítását megkönnyítő jegyzetek, illetve egyéb publikációk számában tükröződnek.