A Határrendészeti Tanszéken tantárgyai

A Határrendészeti Tanszéken oktatott tantárgyak

 

Határrendészeti általános ismeretek

 • Kui László c. r. alezredes, tanársegéd

Határrendészeti és igazgatási ismeretek

 • Dr. Balla József r. ezredes, egyetemi docens
 • dr. jur. Székely Zoltán r. őrnagy,  tanársegéd

Határrendészeti igazgatás

 • dr. jur. Székely Zoltán r. őrnagy, tanársegéd

Határrendészeti műveletek

 • Dr. Kiss Lajos r. alezredes, egyetemi docens

Határrendészeti szervek nemzetközi együttműködése

 • dr. jur. Székely Zoltán r. őrnagy, tanársegéd

Határellenőrzés

 • Dr. Balla József r. ezredes, egyetemi docens
 • Kui László c. r. alezredes, tanársegéd
 • Vedó Attila r. őrnagy, tanársegéd

Határrendészet

 • dr. jur. Székely Zoltán r. őrnagy, tanársegéd

Határrendészeti vezetési ismeretek

 • Dr. Kiss Lajos r. alezredes, egyetemi docens
 • Vedó Attila r. őrnagy, tanársegéd

Mélységi ellenőrzés

 • dr. jur. Székely Zoltán r. őrnagy, tanársegéd

Szakmai gyakorlat

 • Dr. Balla József r. ezredes, egyetemi docens

Szabadon választható tantárgy

 • Dr. Balla József r. ezredes, egyetemi docens
 • Dr. Kiss Lajos r. alezredes, egyetemi docens
 • Kui László c. r. alezredes, tanársegéd
 • Vedó Attila r. őrnagy, tanársegéd

Határrendészeti alapismeretek

 • Dr. Kiss Lajos r. alezredes, egyetemi docens
 • dr. jur. Székely Zoltán r. őrnagy,  tanársegéd

Bevetési ismeretek

 • dr. Székely Zoltán r. őrnagy, tanársegéd
 • Közbiztonsági Tanszék oktatója

Integrált Határigazgatás

 • Dr. Balla József r. ezredes, egyetemi docens

Komplex rendészeti vezetési gyakorlat

 • Dr. Balla József r. ezredes, egyetemi docens

 

A Tanszék az NKE Rendészettudományi Kar szakirány felelős oktatási szervezeti egysége, szaktanszék, tudományos műhely. A Tanszék, alapvető feladata a határrendészeti szakirány tantervének, tantárgyprogramjának gondozása, továbbfejlesztése a BA képzésben, valamint hogy részt vegyen a jövendő határrendészeti felkészültségű rendőrtisztjeinek felsőfokú szakmai felkészítésében és végezze a határrendészeti tantárgyak oktatását a határrendészeti szakirányon, illetve a határrendészeti alapismeretek oktatását a többi rendőri szakirányon. Tudományos kutató hely, amely bővíti és gondozza, rendszerezi a határrendészeti ismereteket, működteti a határrendészeti szakkönyvtárat.

A Tanszék vezetője egyben a FRONTEX magyarországi képzési összekötője. Tervezi, szervezi és lebonyolítja az európai országok fiatal tisztjeinek szervezett Mid-level kurzusok magyarországi programjait.

A Határrendészeti Tanszék ad otthont a Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT) titkárságának illetve az MRTT Határrendészeti Tagozatának.

 • A határrendészeti Tagozat elnöke: Dr. habil. Varga János ny. hőr. ezredes

 • Az MRTT, és egyben a Határrendészeti tagozat titkára: dr. Verhóczki János r. alezredes

A határrendészeti szakirány beiskolázási létszámát a Rendőrség évente határozza meg, általában 20–25 fő között. Szakirányunk iránt az érdeklődés jelentős, a túljelentkezés 8–10-szeres. A határrendészeti szakirány a főiskola egyik rendőri szakiránya, amelynek sikeres elvégzése biztosítja a rendőrtiszté történő kinevezés előfeltételét.

A nappali képzés 6 szemeszterből áll (óra és vizsgaterv szerint). Levelező képzés a szakirányon jelenleg nem folyik.

Az első évesek nappali tagozaton augusztus közepétől háromhetes alapkiképzéssel kezdenek, ahol a rendőri elméleti és gyakorlati alapismeretekkel ismerkednek meg.

Az első és második év végén 4-4 hét, a 6. félév belsejében 2 hét szakmai gyakorlat végrehajtása kötelező. Az első év végén közterületi szolgálatban ismerkednek a hallgatók a rendőri gyakorlattal. A gyakorlatot Magyarország idegenforgalmilag frekventált területein központilag szervezetten kell végrehajtani. A második év utáni szakmai gyakorlatot a schengeni külső határszakaszon lévő határrendészeti kirendeltségen, vagy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren működő Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Határellenőrzési Osztályán kell teljesíteni. A harmadik évben teljesítendő szakmai gyakorlat helyszíne valamely a hallgató által szabadon választott rendőri szerv, amit célszerű a tervezett első tiszti beosztás szerinti szervnél teljesíteni.

A képzés gyakorlatiasságát sok kihelyezett, vidéki foglalkozással is igyekszünk növelni. A hallgatók a képzés során látogatást tesznek például a Szegedi Határrendészeti Kirendeltségen, a Ferihegyi repülőtéren, a pénzjegynyomdában, különböző határátkelőhelyeken.

A gyakorlati képzés csúcsrendezvénye egy 10 órás éjszakai gyakorlat éjjellátó-, híradó eszközök és járművek alkalmazásával, amelynek keretében a terepen, a harmadik évfolyamos hallgatók vezetésével, egy beállított határhelyzetben hajtanak végre a hallgatók egy határrendészeti akciót annak minden lehetséges nehézségével.

A hallgatók az iskola kollégiumában kapnak szállást. A tanórákon és a kötelezően elrendelt foglalkozásokon kívül maguk rendelkeznek az idejükkel.

Az Egyetemmel a hallgató hallgatói jogviszonyban áll. Ezen kívül a Rendőrség a határrendészeti szakirányon tanuló hallgatóval "Tanulmányi ösztöndíjszerződés"-t köt, melyben vállalja a tanulmányok idejére ösztöndíj fizetését, a végzést követően, pedig a megszerzett diplomának megfelelő hivatásos, köztisztviselői, közalkalmazotti munkakör biztosítását a Rendőrség valamely szervénél. A szakirányon végzett hallgatók elsősorban a határrendészeti szakterületen hasznosíthatják legjobban a képzés során megszerzett ismereteiket, de az eddigi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy más rendőri szolgálati ágaknál is megállják a helyüket.