NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék oktatói

Dr. habil. Restás Ágoston ny. tű. alezredes 
tanszékvezető, egyetemi docens

1101 Budapest, Hungária körút 9-11.
VI. épület 1. em. 21.
Titkárság: -
Telefon: +36-1-432-9000/29-595
Mellék: 29-595
E-mail: restas.agoston@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Vezetéspszichológia
 • Tűzvédelem és mentésirányítás 1-2.
 • Tűzvédelmi esettanulmányok
 • Szakdolgozat/diplomamunka készítés
 • Tudományos kutatás módszertana
 • Tüzek oltásának tervezése, szervezése és végrehajtása
 • Tűzvédelmi megelőző tevékenységek
 • Fire prevention activities
 • Planning organising and executing firefighting

Konzultációs időpontok: kedd, csütörtök 13:30-14:30

Kutatási területei: A katasztrófavédelem, a tűzoltóság erdőkben, vegetációban történő beavatkozási lehetőségeinek, oltás- és döntésmechanizmusainak, valamint a drónok felhasználási lehetőségeinek kutatása.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10027544

Prof. Dr. Bleszity János ny. tű. altábornagy
professor emeritus

1101 Budapest, Hungária körút 9-11.
VI. épület földszint 09.
Telefon: +36-1-432-9000/29-037
Mellék: 29-037
E-mail: bleszity.janos@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Tűzmegelőzés
 • Tűzvizsgálat
 • Vezetői kommunikáció
 • Katasztrófavédelem szervezése 1-2.

Kutatási területei: A katasztrófavédelem, a tűzoltóság megelőző, beavatkozó és tűzvizsgálati tevékenysége, a katasztrófavédelmi képzés hatékonyságnövelési lehetőségeinek kutatása az elérhető hazai és nemzetközi megoldások vizsgálatával.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10003879

Konzultációs időpontok: minden hónap első hétfője 13:30-15:00

Dr. habil. Pántya Péter tű. alezredes
egyetemi docens

1101 Budapest, Hungária körút 9-11.
VI. épület 1. em. 14.
Telefon: +36-1-432-9000/29-595
Mellék: 29-595
E-mail: pantya.peter@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Tűzvédelem és mentésirányítás 1–2.
 • A tűzoltói beavatkozások biztonsága
 • Műszaki mentés tervezése, szervezése és végrehajtása
 • Tűzoltási és katasztrófa-elhárítási technikai ismeretek 1-2.
 • Katasztrófa-elhárítás technikai ismeretek 1-2.
 • Tűzoltó technikai ismeretek 1–3.
 • Tűzvédelmi szakismeretek 1.
 • Műszaki mentőeszközök
 • Katasztrófa elhárítás beavatkozási rendszere 1.
 • Szakmatörténet
 • The safety of firefighter interventions
 • Planning, organising and executing technical rescue

Kutatási területei: A katasztrófavédelem, a tűzoltóságok beavatkozó tevékenysége, az ezen a területen elérhető biztonság- és a hatékonyságnövelési lehetőségek kutatása valamint a jelenleg elérhető hazai és nemzetközi megoldások vizsgálata.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10026202

Konzultációs időpontok: kedd, csütörtök 14:00-15:30

Dr. Rácz Sándor tű. őrnagy
adjunktus

1101 Budapest, Hungária körút 9-11.
VI. épület 1. em. 19.
Telefon: +36-1-432-9000/29-516
Mellék: 29-516
E-mail: racz.sandor@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Tűzoltási és műszaki mentési ismeretek 1-3.
 • Tűzoltó beavatkozások logisztikája
 • Katasztrófa-elhárítás beavatkozási rendszere 1-2.
 • Katasztrófa-elhárítás technikai ismeretek 1-2.
 • Tűzoltási és katasztrófa-elhárítási technikai ismeretek 1-2.
 • Szakmatörténet
 • Tűzvizsgálat alapjai
 • Tűzvizsgálattan 1-2.
 • Tűzvizsgálattan

Kutatási területei: Műszaki tudomány területen, Katonai műszaki tudományágban, Katasztrófavédelmi kutatási területen: A tűzoltás és a műszaki mentés biztonsági és hatékonysági kérdéseinek vizsgálata. A tűzoltók biztonságának kutatása sugárveszélyes területen. A tűzoltóság káreseményeinek eszköz-ellátottságához és az oltóvízellátás hatékonyságához köthető kutatások.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/frontend/#view/Publication/SmartQuery/1127/

Konzultációs időpontok: hétfő, kedd 9:00-11:00

Dr. Érces Gergő tű. őrnagy
tanársegéd

1101 Budapest, Hungária körút 9-11.
VI. épület 1. em. 22.
Telefon: +36-1-432-9000/29-248
Mellék: 29-248
E-mail: erces.gergo@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Tűzmegelőzési ismeretek 1-3.
 • Tűzvédelmi szakismeretek 1-2.
 • Tűzvédelmi szakismeret
 • Tűzvédelmi és Mentésirányítás 1.
 • Tűzvizsgálattan 1-2.

Kutatási területei: Műszaki tudomány területen, Katonai műszaki tudományágban, Katasztrófavédelmi kutatási területen: A megelőző tűzvédelem és a tűzvizsgálati eljárások holisztikus, innovatív mérnöki módszerekkel és komplex hálózati elemzéssel történő kutatása.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10051804

Konzultációs időpontok: kedd, csütörtök 13:00-14:00

Dr. Horváthné Galina Ivanovna tű. százados
kutató

1101 Budapest, Hungária körút 9-11.
VI. épület. 1. em. 03.
Telefon: +36-1-432-9000/29-305
Mellék: 29-305
E-mail: horvath.galina@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai: -

Kutatási területei: A katasztrófavédelem, a tűzoltóság beavatkozó tevékenységével kapcsolatos katasztrófavédelmi képzések hatékonyságnövelési lehetőségeinek kutatása.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10051077

Dr. Bodnár László ra.
tanársegéd

1101 Budapest, Hungária körút 9-11.
VI. épület. 1. em. 20.
Telefon: +36-1-432-9000/29-161
Mellék: 29-161
E-mail: Bodnar.Laszlo@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai: 

 • Szakmatörténet
 • Kényszerhelyzeti döntéshozatal technikái
 • Tűzoltási és katasztrófa-elhárítási technikai ismeretek 1.
 • Katasztrófa-elhárítási technikai ismeretek 1.
 • Szakdolgozat készítése

Kutatási területei: katasztrófavédelem, rendészettudomány, erdőtűzoltás, műszaki logisztika

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10055831

Konzultációs időpontok: hétfő, csütörtök 13:00-15:00

Dr. Hesz József tű. ezredes
részmunkaidős egyetemi docens

BM OKF
1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
5. em. 530-531.
Telefon: +36-1-469-4123
Mellék: -
E-mail: jozsef.hesz@katved.gov.hu

Oktatott tárgyai:

 • Katasztrófa-elhárítás beavatkozási rendszere
 • Tűzvédelem és mentésirányítás
 • Szakmatörténet

Kutatási területei: Szakmatörténet (tűzvédelem, polgári védelem, iparbiztonság), Katasztrófa-elhárítás beavatkozási rendszere, Égés- és oltáselmélet, Tűzoltás, műszaki mentés, Ügyelet, műveletirányítás

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10050623