A KRESZ értelmezése a joggyakorlatban

Dr. Fülöp Ágnes - Dr. Major Róbert: A KRESZ értelmezése a joggyakorlatban

(HVG-ORAC Lap-és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2005., második, hatályosított kiadás 2010.)

„A KRESZ értelmezése a joggyakorlatban” című kézikönyv a KRESZ egyes alapelvi szintű rendelkezéseinek rendszerbe foglalását követően, részletesen ismerteti a joggyakorlat által jogintézményeket. A jogalkalmazásban eddig egyértelmű tartalommal meg nem töltött jogintézmények és fogalmak tekintetében lehetséges értelmezést ajánl fel. A jogszabályi rendelkezések sorrendjében, tematikusan vezeti végig a közúti közlekedés szabályainak értelmezését az egyes jogszabályhelyekhez hozzárendelve a joggyakorlat tapasztalatait. Nagy számú közlekedési esemény példa jellegű bemutatásával elemezi a közlekedési szabálysértéssel elkövetett büntető és szabálysértési ügyekben lefolytatott eljárás logikai menetét. Az elemzésnél előtérbe kerülnek a bíróságok iránymutató jellegű eseti döntései, illetve azok anomáliái. A joggyakorlatban megjelenő anomáliákra a szerzők megoldási javaslatokat kínálnak.

A könyvet CD egészíti ki, mely tartalmazza a vonatkozó jogszabályokon túlmenően azon bírósági határozatokat, melyek egyes konkrét ügyekben jelentős, iránymutatónak számító elvi megállapításokat adnak. A CD ezen kívül – a bemutatott és elemzett közlekedési helyzetek illusztrálására – 100-nál több fényképfelvétel és számos videofelvételt tartalmaz.

A könyvhöz előszót Dr. Komáromi Endre rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, az Országos Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője és Dr. Völgyesi Miklós a Közlekedési Bírák Egyesülete Elnöke, a Legfelsőbb Bíróság ny. tanácselnöke írtak.

Szerzőinkről:

Dr. FÜLÖP ÁGNES 1982-ben végzett az ELTE Állam és Jogtudományi karán. 1984-től 2002-ig bíróként dolgozott a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, majd a Budakörnyéki bíróságon. Szakterülete a közlekedési bűncselekmények. 2003-tól az Országok Kriminológiai Intézet tudományos munkatársa lett, majd ismét a bíró pályára lépett, jelenleg a Budapest környéki Törvényszék Büntető kollégiumának vezető helyettese.

Oktatói tevékenység:

 • Öt éven keresztül a Rendőrtiszti Főiskolán, külsős oktatóként büntetőjogot oktatott.

Tudományos tevékenység:

 • Eddig három átfogó műben vállalt társszerzőséget:
 • Az alkohollal és droggal összefüggő bűncselekmények (HVGorac 1998, társszerzők: Dr. Müller Mária, Dr. Grád András)
 • Közlekedési büntetőjog (HVGorac 2001, társzerzők: Enyedi László, Novotny Olga, Dr. Melegh Gábor, Dr. Varga Tibor)
 • A KRESZ értelmezése a joggyakorlatban (HVGorac 2005, társszerző: Dr. Major Róbert)

Nagyobb számú tanulmányt készített elsődlegesen a közlekedési büntetőjogi témákban.
Többek között:

 • A közlekedési Bűncselekmények szankciói, Belügyi Szemle, 2005/4 (53-65 old.)
 • Az alkoholos befolyásoltságról és az alkoholnak a vezetési képességre gyakorolt hatásáról (összefoglaló a kerek-asztal beszélgetésről) Ügyészek lapja, 2005/2 (23-33 old.)
 • Tájékoztató a közlekedési jogalkalmazás támogatására létrehozott kutatási és konzultációs program első szakaszáról Ügyészek Lapja, 2005/5 (47-51 old.)
 • Kodifikációs javaslatok a Btk. XIII. Fejezetéhez I-II rész Büntetőjogi Kodifikáció (HVG Orac) 2004. évi 3. és 4. szám
 • A közlekedési büntetőjogról, Ügyészek Lapja
 • A kóros elmeállapot szakértői és jogi kérdései I-II rész (beszámoló összeállítás) Ügyészek Lapja

Szakmai szervezeti tagságok:

 • Közlekedési Bírák Egyesülete, Közlekedési Jogi Egyesület
 • Magyar Kriminológiai Társaság

 

Dr. MAJOR RÓBERT r. alezredes 1995-ben szerzett okleveles közlekedésmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán. Első munkahelye a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztálya volt, 1997-ben felsőfokú rendőr szakképesítést szerzett. 2000-től a Rendőrtiszti Főiskola Közlekedésrendészeti Tanszékének tanársegédje, majd adjunktusa, közben 2003-ban jogászként szerzett diplomát a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2004-től tanszékvezető-helyettes. 206-ban a megalakult Közbiztonsági Tanszék vezető helyettese lett, 2009-ben sikeresen megvédte doktori értekezését. Jelenleg egyetemi docens, a Közbiztonsági Tanszék vezetője.

Oktatói tevékenység:

 • 1999. Meghívott vendégelőadóként a Rendőrtiszti Főiskola Közlekedésrendészeti Tanszékén szakmai előadások megtartása
 • 2000-2006. Főiskolai tanársegéd, majd adjunktus a Rendőrtiszti Főiskola Közlekedésrendészeti Tanszékén, tanszékvezető helyettes
 • 2006-2011 Főiskolai adjunktus, majd főiskolai docens a Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszékén, tanszékvezető helyettes, majd tanszékvezető
 • 2014-től egyetemi docens, tanszékvezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
 • Rendszeresen oktat a rendőrség különböző szerveinél tartott tanfolyamokon, továbbképzéseken, meghívott előadója a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek

Tudományos tevékenységek:

 • 2005. A KRESZ rendelkezéseinek joggyakorlati alkalmazásának vizsgálata
 • 2004. A közlekedési rendőrképzés kutatása. Felkérés alapján részvétel a Btk. kodifikációs bizottságának munkájában, javaslatok kidolgozása a közlekedési bűncselekmények újrakodifikálásához.
 • 2003. Közlekedési bűncselekmények kutatása
 • 2002. Közlekedési balesetek helyszíni szemléjének elemzése Tanulmányút Németországba, az autópályarendőrség, és a közlekedésrendészet tanulmányozása
 • 2001. A vasúti átjárókban bekövetkező közlekedési balesetek vizsgálata. A frontális ütközések kutatása.
 • 1995. A közúti baleset-megelőzés – elsősorban a gyalogosok védelme – érdekében teendő forgalomtechnikai intézkedések és korszerű forgalomtechnikai eszközök vizsgálata.

Szakmai szervezeti tagságok:

 • Közlekedési Jogi Egyesület, elnökségi tag
 • Közlekedéstudományi Egyesület, elnökségi tag
 • Magyar Kriminológiai Társaság, tag
 • Magyar Rendészettudományi Társaság, tag

Jelentősebb publikációk:

 • A KRESZ értelmezése a joggyakorlatban (társszerző: Dr. Fülöp Ágnes) HVG-ORAC Lap és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2005, második hatályosított kiadás 2010.
 • Autósélet c. szakmai lapban cikksorozat közlekedési balesetek tanulságairól
 • Kezelő jellegű intézkedés megalkotás a közlekedési bűncselekmények körében (társszerző: Aranyos Judit) Belügyi Szemle 2004. évi 1. szám
 • Gondolatok a bizonyítás szabadságáról, Ügyészek Lapja 2005. évi 2. szám
 • A gépjárművezetői alkalmassá tétel jogi és pszichológiai kérdései (társszerző: Aranyos Judit) Autóvezető c. szakmai lap, 2005. évi 1. szám
 • A járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról, Autóvezető c. szakmai lap, 2005. évi 1. szám
 • A jelzőlámpa és a balesetmegelőzés, PhD tanulmányok 2,  PTE ÁJK, Pécs, 2004 p.191
 • A közlekedési bűncselekmények kodifikációja (Társszerzők: Dr. Fülöp Ágnes, Dr. Irk Ferenc) I-II-III. rész, Büntetőjogi kodifikáció, 2004. évi 1-23. szám
 • Az ittas járművezetésről és a cserbenhagyásról - a közlekedési bűncselekmények újrakodifikálásához, Belügyi Szemle, 2004. évi 1. szám
 • Közlekedési balesetek helyszíni szemléje, RTF Főiskolai jegyzet, 2002.
 • Sebességcsökkentés vasúti átjáróban? Belügyi Szemle, 2001. évi 9. szám 125. oldal.
 • Frontális ütközések (Társszerző: Klobusitzky György) RTF, Rendvédelmi füzetek 2000/42. szám