Közjogi és Rendészeti Jogi Tanszék oktatói

Dr. Patyi András
tanszékvezető, egyetemi tanár

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 321.
Telefon: +36-1-432-9035; +36-1-432-9000/19-148
Mellék: 19-148
E-mail: patyi.andras@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Az állam szervezete
 • Közigazgatási eljárástan és közigazgatási eljárásjog (perjog
 • Közigazgatási funkciók és működés
 • Rendészeti hatósági eljárásjog 1.
 • Rendészeti hatósági eljárásjog 2.

Kutatási területei:

A közigazgatás alkotmányos meghatározottsága, a bírói jogvédelem szerepe a közigazgatásban, közigazgatási eljárásjog, összehasonlító közigazgatási jog, jó közigazgatás és a közigazgatási jog elmélete.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10013253

Dr. Balla Zoltán 
egyetemi docens, főiskolai tanár

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 337.
Telefon: +36-1-432-9000/19-369
E-mail: balla.zoltan@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Rendészeti hatósági eljárási jog 1.
 • Rendészeti hatósági eljárási jog 2.
 • Közigazgatási jog
 • Rendészet elmélete és eszközrendszere
 • Rendészeti igazgatás
 • Igazgatásrendészeti jog

Kutatási területei:

A közigazgatási eljárás jogalkalmazási gyakorlata. Rendészeti dogmatika.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10022494

Dr. Chronowski Nóra
egyetemi docens

1089 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ 2. emelet 248.
Telefon: +36-1-432-9000/19-163
Mellék: 19-163
E-mail: chronowski.nora@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Alkotmányjog
 • Az állam szervezete

Kutatási területei:

Alkotmánytan és alkotmányjogi dogmatika, magyar és európai alkotmányosság, összehasonlító alkotmányjog, alkotmánybíráskodás, alapjogvédelem.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10016702

Dr. Linder Viktória 
egyetemi docens (ÁNTK átoktató)

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ IV. emelet 450.
Telefon: +36-1-432-9035; +36-1-432-9000/20-183
Mellék: 20-183
E-mail: linder.viktoria@uni-nke.hu

Oktatott tárgya:

 • Közigazgatási funkciók és működés

Kutatási területei:

 • Közigazgatás, összehasonlító közigazgatás. Közigazgatási jog. A közszektor személyi állománya, közszolgálati jogviszonyok, közszolgálati jog, összehasonlító közszolgálat (civil és rendészeti).

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033012

Dr. Buzás Gábor r. alezredes 
adjunktus, rendőrségi tanácsos

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 318.
Telefon: +36-1-432-9000/19-340

E-mail: buzas.gabor@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Rendészeti hatósági eljárás 1.
 • Rendészeti hatósági eljárás 2.
 • Rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer
 • Tömegrendezvények biztosításának jogi háttere

Kutatási területei:

 • Közigazgatási jog – rendészet. Hatósági intézkedés – rendőri intézkedés. Rendészettörténet.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033115

Dr. Haspel Orsolya r. őrnagy
rendőrségi tanácsos, tanársegéd

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 319.
Telefon: +36-1-432-9000/19-323
Mellék: 19-323
E-mail: haspel.orsolya@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Igazgatásrendészeti jog 1., 2., 3.,
 • Igazgatásrendészeti specializáció 1., 2.,
 • Közigazgatási jog 2.

Kutatási területei:

 • A családon belüli erőszak rendészete.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10051807

Dr. Kurunczi Gábor
egyetemi adjunktus

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 239.
Telefon: +36-1-432-9000/19-170
Mellék: 19-170
E-mail: kurunczi.gabor@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Alkotmányjog szeminárium
 • Az állam szervezete szeminárium

Kutatási területei:

 • Alkotmányjog – Választójog, jogállamiság.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10038220

dr. Merkl Zoltán r. őrnagy
tanársegéd

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 318.
Telefon: +36-1-432-9000/19-340
Mellék: 19-340
E-mail: merkl.zoltan@uni-nke.hu  

Oktatott tárgyai:

 • Rendészeti hatósági eljárás 1.
 • Rendészeti hatósági eljárás 2.
 • Közigazgatás funkciók és működés
 • Rendészeti jog és Közigazgatás 

Kutatási területei:

 • Közigazgatási jog - rendészeti igazgatás - Rendőri hatósági eljárások.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10043534

Dr. Szilvásy György Péter r. őrnagy
tanársegéd

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 318.
Telefon: +36-1-432-9000/19-274
Mellék: 19-274
E-mail: szilvasy.gyorgy.peter@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Jogi ismeretek
 • Alkotmányjog, emberi jogok
 • Közigazgatási jog
 • Rendészet elmélete
 • Szabálysértési jog
 • Jogalkotástan

Kutatási területei:

 • Jogalkotástan, államszervezet, közigazgatási eljárás.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10022499

Dr. Varga Ádám
egyetemi tanársegéd

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 239.
Telefon: +36-1-432-9000/19-170
Mellék: 19-170
E-mail: varga.adam@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Alkotmányjog szeminárium
 • Az állam szervezete szeminárium

Kutatási területei:

 • Önkormányzati jog, ügyészségi szervezet és igazgatás, jogállamiság, közigazgatási eljárás.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10039437

dr. Schubauerné dr. Hargitai Vera
mesteroktató, 
Milton Friedman Egyetem címzetes egyetemi docens

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 319.
Telefon: +36-1-432-9000/19-323
Mellék: 19-323
E-mail: hargitai.vera@uni-nke.hu

Oktatott tárgya:

 • Rendészeti civiljog

Kutatási területei:

 • A hatósági szerződések és közigazgatási szerződések a rendészeti tevékenységben.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10033141

dr. Simon Attila r. ezredes
mesteroktató, rendőrségi főtanácsos

1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 38-42.
Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium II. emelet 203
Telefon: +36-1-432-9000/19-117, +36-1-432-9129
Mellék: 19-117
E-mail: simon.attila@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Szabálysértési jog 1. RKBJB01
 • Szabálysértési jog 2. RKBJB02
 • Szabálysértési jog 3. RKBJB03
 • Szabálysértési jog (Bz)1. RKBJB04
 • Szabálysértési jog (Bz) 2. RKBJB05
 • Közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szabályszegések RKBJB06
 • Rendészeti igazgatás RKBJB07
 • Szabálysértési jog 1. RJITB11
 • Szabálysértési jog 2. RJITB12
 • Szabálysértési jog 3. RJITB13
 • Szabálysértési jog 4. RJITB14
 • Szabálysértési jog 5. RJITB15
 • Szabálysértési jog 6. RJITB16
 • Szabálysértési alapismeretek RJITB10

Kutatási területei:

 • Az előkészítő eljárás, az elzárással sújtható szabálysértések.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10032778

dr. Sipos Csilla
mesteroktató

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 319
Telefon: +36-1-432-9000/19-323
Mellék: 19-323
E-mail: sipos.csilla@uni-nke.hu

Oktatott tárgya:

 • Humán erőforrás gazdálkodás

Kutatási területei:

 • A munkaviszony tartalma, a munkavégzés sajátosságai.

MTMT: 

dr. Skorka Tamás János r. alezredes
mesteroktató

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 318.
Telefon: +36-1-432-9000/19-340
Mellék: 19-340
E-mail: skorka.tamas@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Szabálysértési jog

Kutatási területei:

 • Gyorsított szabálysértési eljárás, a katona szabálysértési felelőssége, a rendőrség szabálysértési tevékenységének sajátosságai.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10069869

Dr. Finszter Géza ny. r. ezredes
professor emeritus

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ II. emelet 249.
Telefon: +36-1-432-9000/19-198
Mellék: 19-198
E-mail: finszter.geza@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Rendészeti szervek működésének jogi alapjai
 • Rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer

Kutatási területei:

 • Rendészetelmélet, kriminológia, kriminalisztika.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10003194

Dr. Lovassy Ádám
főosztályvezető, szerződéses oktató

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 322. tanszéki titkárság
Telefon: +36-1-432-9000/19-170
Mellék: 19-170
E-mail: adam.lovassy@me.gov.hu

Oktatott tárgyai:

 • Az állam szervezete
 • Alkotmányjog

Kutatási területei:

MTMT:

dr. Pánczél Etelka ny. r. alezredes
c. egyetemi docens

1083 Budapest, Üllői út 82.
Oktatási Központ III. emelet 322. tanszéki titkárság
Telefon: +36-1-432-9000/19-170
Mellék: 19-170
E-mail: panczel.etelka@uni-nke.hu

Oktatott tárgyai:

 • Jogi ismeretek
 • Emberi jogok
 • Rendészet elmélete és rendészeti eszközrendszer

Kutatási területei: 

MTMT: