Diplomamunka és szakdolgozati témajegyzék - ARTsz

Diplomamunka témajegyzék

Prof. Dr. Pap András László

 1. Az emberi jogok és a rendészet összefüggései
 2. A rendészeti tevékenység kiszervezésének problematikája
 3. A digitális korszak rendészeti kihívásai
 4. A gyűlölet-bűncselekmények problematikája
 5. A kisebbségek és a rendőrség
 6. Az etnikai profilalkotás problematikája
 7. Rendészet és média
 8. A rendészeti szervek tagjainak emberi jogai

Dr. Chronowski Nóra:

 1. Európai alkotmányjog, többszintű alkotmányosság

Prof. Dr. Finszter Géza

 1. Együttműködés a közrendvédelmi és a bűnüldözési szolgálatok között
 2. Felderítés a büntetőeljárás határán az új büntetőeljárási kódex tükrében
 3. Kriminálpolitika és bűnüldözési stratégiák, irányzatok a rendszerváltástól napjainkig
 4. Rendészeti és büntetőeljárási kényszerintézkedések, különbségek és azonosságok
 5. A kriminalisztika hatása a rendészettudomány önállósodására
 6. Lakossági vélemények, rendőrségi értékelések és statisztikai adatok a helyi közbiztonságról
Szakdolgozati témajegyzék

Prof. Dr. Pap András László

 1. Az emberi jogok és a rendészet összefüggései
 2. A rendészeti tevékenység kiszervezésének problematikája
 3. A digitális korszak rendészeti kihívásai
 4. A gyűlölet-bűncselekmények problematikája
 5. A kisebbségek és a rendőrség
 6. Az etnikai profilalkotás problematikája
 7. Rendészet és média
 8. A rendészeti szervek tagjainak emberi jogai

Dr. Chronowski Nóra:

 1. Az államszervezet és a kormányzati rendszer alkotmányjogi kérdései
 2. Az alapjogok tartalma és védelme