Diplomamunka és szakdolgozati témajegyzék - RTTsz

BA és MA témajegyzék 2018 - Rendészettörténeti Tanszék

Prof. Dr. Sallai János

 1. Az első ki és bevándorlási törvények meghozatalának folyamata
 2. A magyar államhatár története (Egy időszak) 
 3. A határőrizet története 
 4. Rendészet története (Egy-egy időszak feldolgozása) 
 5. Egy szakmai szervezet története (Rendőrség, határőrség, vám és pénzügyőrség, folyamőrség...) 
 6. Az EU bel-, és igazságügyi (schengeni) együttműködés  folyamata, története 
 7. Egy EU tagállamának rendészeti rendszere 
 8. Globalizáció, és a globalizáció rendészeti kihívásai 
 9. Rendészeti szabályzatok feldolgozása
 10. Lőfegyverhasználat története

Dr. Tarján Gábor CSc

 1. Antiszemitizmus és cigányellenesség a rendszerváltás óta eltelt időszakban – meghatározott időszakban és helyen -, ezek rendőri kezelése.
 2. A politikai rendészet (politikával összefüggő, azzal kapcsolatba hozható rendészeti tevékenység) politikai, társadalmi, etikai mibenléte a rendszerváltás óta. Kiemelten: tömegdemonstrációk kezelése.
 3. Művészeti alkotásokban megjelenő, bemutatott rendvédelem valóságtartalma és tanulságai. 
 4. Történelmi, történelemszociológiai, erkölcsszociológiai és rendészetszociológiai tapasztalatok a rendvédelmi szervek működésében a rendszerváltás óta.
 5. Migrációs folyamatok a magyar történelemben az ezredfordulóig.

Dr. Kovács Tamás

 1. A magyar rendőrség története adott időszakban
 2. Az I. világháború alatti rendészeti és állambiztonsági tevékenység egyes aspektusainak elemzése
 3. A II. világháború alatti rendészeti és állambiztonsági tevékenység egyes aspektusainak elemzése
 4. Az 1945 előtti rendészettel és rendőrséggel foglalkozó törvények meghozatali folyamatai
 5. Az internálás, illetve a rendőrhatósági felügyelet intézményrendszere
 6. A magyar királyi csendőrség története adott időszakban
 7. A rendőrség 1945-1948 közti újra- és újjászervezése
 8. Budapesti Rendőr-főkapitányság történetének egyes fejezetei
 9. Együttműködés más rendészeti szervekkel
 10. Egyes diktatórikus rendszerek rendőrségeinek állambiztonsági szerveinek története

Dr. Deák József

 1. A Belügyi Szemle ideológiai háborúval kapcsolatban megjelentetett írásai 1963-1990
 2. Etnikai-e vagy multikulturális a bűnözés a Belügyi Szemlében megjelent cikkek alapján
 3. A titkosszolgálatok történetével kapcsolatban megjelent anyagok a Belügyi Szemlében

Dr. Tóth Nikolett Ágnes

 1. A sportrendezvények biztonságának aktuális kérdései
 2. A sportrendezvények szervezésének története