Rendészetelméleti és -történeti Tanszék

Tanszékvezető:

Prof. Dr. Sallai János r. ezredes
egyetemi tanár

Oktatási Központ 3. emelet 343.
Telefon: +36-1-432-9000/19-189
Belső: 19-189; 19-183
E-mail: sallai.janos@uni-nke.hu

Titkárság:

Baksai Éva
tanszéki adminisztrátor

Oktatási Központ 3. emelet 344.
Telefon: +36-1-432-9000/19-183
Belső: 19-183
E-mail: baksai.eva@uni-nke.hu

Oktatók:

Dr. Kovács Tamás PhD
egyetemi docens

Oktatási Központ 2. em. 249. iroda
Telefon: +36-1-432-9000/19-183
Belső: 19-183
E-mail: kovacs.tamas@uni-nke.hu

Dr. jur. Deák József PhD r. alezredes
tanársegéd

Oktatási Központ 2. emelet 249.
Telefon: +36-1-432-9000/19-198
Belső: 19-198
E-mail: deak.jozsef@uni-nke.hu

Dr. Nagy-Tóth Nikolett Ágnes PhD r. alezredes
adjunktus

Telefon: +36-1-432-9000/19-183
Belső: 19-183
E-mail: toth.nikolett@uni-nke.hu

Prof. Dr. Kerezsi Klára
egyetemi tanár, Doktori Iskola vezetője

Oktatási Központ 3. emelet 351.
Telefon: +36-1-432-9000/19-444
Belső: 19-444
E-mail: kerezsi.klara@uni-nke.hu

Prof. Dr. Pap András László
egyetemi tanár

Oktatási Központ 2. emelet 248.
Telefon: +36-1-432-9000/19-183
Belső: 19-183
E-mail:  pap.andras.laszlo@gmail.com

Prof. Dr. Finszter Géza ny. r. ezredes
professor emeritus

Oktatási Központ 2. emelet 249.
Telefon: +36-1-432-9000/19-183
Belső: 19-183
E-mail:  finszter.geza@uni-nke.hu