Rendészeti Jogi és Közigazgatási Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Linder Viktória
egyetemi docens

Titkárság:

Oktatási Központ III. emelet 321.
Telefon: 06-1-432-9000/19-170
E-mail: rakosi.zsuzsanna@uni-nke.hu

Rákosi Zsuzsanna
tanszéki adminisztrátor

Oktatók:

Dr. habil. Balla Zoltán PhD
egyetemi docens, főiskolai tanár

Telefon: 06-1-432-9000/19-369
E-mail: balla.zoltan@uni-nke.hu

dr. Schubauerné dr. Hargitai Vera
mesteroktató

Telefon: 06-1-432-9000/19-323
E-mail: hargitai.vera@uni-nke.hu

Dr. Buzás Gábor r. alezredes PhD
adjunktus, rendőrségi tanácsos

Telefon: 06-1-432-9000/19-340
E-mail: buzas.gabor@uni-nke.hu

dr. Szilvásy György Péter r. őrnagy
tanársegéd

Telefon: 06-1-432-9000/19-274
E-mail: szilvasy.gyorgy.peter@uni-nke.hu

dr. Merkl Zoltán r. őrnagy
tanársegéd

Telefon: 06-1-432-9000/19-340
E-mail: merkl.zoltan@uni-nke.hu  

dr. Simon Attila r. ezredes
mesteroktató

Telefon: 06-1-432-9000/19-170, 19-117
E-mail: simon.attila@uni-nke.hu

dr. Haspel Orsolya r. őrnagy
szaktanár

Telefon: 06-1-432-9000/19-170
E-mail: haspel.orsolya@uni-nke.hu

Skorka Tamás János r. alezredes
egyetemi oktató

Telefon: 06-1-432-9000/19-170
E-mail: hollan.miklos@uni-nke.hu