Rendészeti Jogi és Közigazgatási Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Linder Viktória PhD
egyetemi docens

Oktatási Központ III. emelet 321.
Telefon: 06-1-432-9000/19-148
E-mail: linder.viktoria@uni-nke.hu

Titkárság:

Oktatási Központ III. emelet 322.
Telefon: 06-1-432-9000/19-170
E-mail: rakosi.zsuzsanna@uni-nke.hu

Rákosi Zsuzsanna
tanszéki adminisztrátor

Oktatók:

Dr. habil. Balla Zoltán PhD
egyetemi docens, főiskolai tanár

Oktatási Központ III. emelet 337.
Telefon: 06-1-432-9000/19-369
E-mail: balla.zoltan@uni-nke.hu

dr. Schubauerné dr. Hargitai Vera
mesteroktató

Oktatási Központ III. emelet 319.
Telefon: 06-1-432-9000/19-323
E-mail: hargitai.vera@uni-nke.hu

Dr. Buzás Gábor r. alezredes PhD
adjunktus, rendőrségi tanácsos

Oktatási Központ III. emelet 318.
Telefon: 06-1-432-9000/19-340
E-mail: buzas.gabor@uni-nke.hu

dr. Szilvásy György Péter r. őrnagy
tanársegéd

Oktatási Központ III. emelet 318.
Telefon: 06-1-432-9000/19-274
E-mail: szilvasy.gyorgy.peter@uni-nke.hu

dr. Merkl Zoltán r. őrnagy
tanársegéd

Oktatási Központ III. emelet 318.
Telefon: 06-1-432-9000/19-340
E-mail: merkl.zoltan@uni-nke.hu  

dr. Haspel Orsolya r. őrnagy
szaktanár

Oktatási Központ III. emelet 319.
Telefon: 06-1-432-9000/19-323
E-mail: haspel.orsolya@uni-nke.hu

dr. Pánczél Etelka ny. r. alezredes
adjunktus

Oktatási Központ III. emelet 322.
Telefon: 06-1-432-9000/19-170
E-mail: panczel.eta@uni-nke.hu

dr. Fachet Gergő
óraadó

Oktatási Központ III. emelet 319.
Telefon: 06-1-432-9000/19-323
E-mail: fachet.gergo@uni-nke.hu

dr. Simon Attila r. ezredes
mesteroktató

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium II. emelet 203
Telefon: 06-1-432-9000/19-117, 432-9129
E-mail: simon.attila@uni-nke.hu

dr. Sipos Csilla
mesteroktató

Ludovika Campus Főépület
Telefonszám: 06-1-432-9000/29-780
E-mail: sipos.csilla@uni-nke.hu

Skorka Tamás János r. alezredes
mesteroktató

Oktatási Központ III. emelet 318.
Telefon: 06-1-432-9000/19-340
E-mail: skorka.tamas@uni-nke.hu