Közjogi és Rendészettani Intézet

Közjogi és Rendészettani Intézet 

Intézetvezető:

Prof. Dr. Patyi András
egyetemi tanár

Iroda: Oktatási Központ 2. emelet 231.
Fogadóóra: szerda 10:30-11:30 (előzetes egyeztetés szerint)

Titkárság:

Karsai Kamilla
intézeti referens

Oktatási Központ 2. emelet 232.
Telefon: 432 9000/19-456
Belső: 19-456
E-mail: karsai.kamilla@uni-nke.hu

Alkotmányjogi és Rendészetelméleti Tanszék

Tanszékvezető:

Prof. Dr. Patyi András
egyetemi tanár

Titkárság:

Baksai Éva
tanszéki adminisztrátor

Oktatási Központ 3. emelet 344.
Telefon: 432 9000/19-183
Belső: 19-183
E-mail: baksai.eva@uni-nke.hu

Oktatók:

Prof. Dr. Kerezsi Klára
egyetemi tanár, Doktori Iskola vezetője

Oktatási Központ 3. emelet 351.
Telefon: 432 9000/19-444
Belső: 19-444
E-mail: kerezsi.klara@uni-nke.hu

Prof. Dr. Pap András László
egyetemi tanár

Oktatási Központ 2. emelet 248.
Telefon: 432 9000/19-183
Belső: 19-183
E-mail: pap.andras.laszlo@uni-nke.hu

Dr. habil. Chronowski Nóra
egyetemi docens

Oktatási Központ 2. emelet 248.
Telefon: 432 9000/19-163
Belső: 19-163
E-mail: Chronowski.Nora@uni-nke.hu

Dr. Kurunczi Gábor
tanársegéd

Oktatási Központ 2. emelet 239.
E-mail: Kurunczi.Gabor@uni-nke.hu

Dr. Varga Ádám
tanársegéd

Oktatási Központ 2. emelet 239.
E-mail: Varga.Adam@uni-nke.hu

Prof. Dr. Finszter Géza
professor emeritus egyetemi tanár

Oktatási Központ 2. emelet 249.
E-mail: finszter.geza@uni-nke.hu

Külső óraadó:

Dr. Lovassy Ádám
 

Rendészettörténeti Tanszék

Tanszékvezető:

Prof. Dr. Sallai János r. ezredes
egyetemi tanár

Oktatási Központ 3. emelet 343.
Telefon: 432 9000/19-189
Belső: 19-189; 19-183
E-mail: sallai.janos@uni-nke.hu

Titkárság:

Baksai Éva
tanszéki adminisztrátor

Oktatási Központ 3. emelet 344.
Telefon: 432 9000/19-183
Belső: 19-183
E-mail: baksai.eva@uni-nke.hu

Oktatók:

Dr. Kovács Tamás
egyetemi docens

Oktatási Központ 2. emelet 251.
Telefon: 432-9000/19-434, 19-145
Belső: 19-434
E-mail: kovacsta@uni-nke.hu

Dr. Tarján Gábor PhD
egyetemi docens

Oktatási Központ 2. emelet 248.
Telefon: 432 9000/19-163
Belső: 19-163
E-mail: tarjan.gabor@uni-nke.hu

Dr. jur. Deák József r. alezredes
tanársegéd

Oktatási Központ 2. emelet 249.
Telefon: 432 9000/19-198
Belső: 19-198
E-mail: deak.jozsef@uni-nke.hu

Dr. Nagy-Tóth Nikolett Ágnes r. alezredes
adjunktus

Oktatási Központ 2. emelet 249.
Telefon: 432 9000/20-793
Belső: 20-793
E-mail: toth.nikolett@uni-nke.hu


Rendészeti Jogi és Közigazgatási Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Linder Viktória
egyetemi docens

Oktatási Központ 3. emelet 321.
Telefon: 06-1-432-9000/19-148
E-mail: linder.viktoria@uni-nke.hu

Titkárság:

Oktatási Központ 3. emelet 322.
Telefon: 06-1-432-9000/19-170
E-mail: rakosi.zsuzsanna@uni-nke.hu

Rákosi Zsuzsanna
tanszéki adminisztrátor

Oktatók:

Dr. habil. Balla Zoltán PhD
egyetemi docens, főiskolai tanár

Oktatási Központ 3. emelet 337.
Telefon: 06-1-432-9000/19-369
E-mail: balla.zoltan@uni-nke.hu

dr. Schubauerné dr. Hargitai Vera
mesteroktató

Oktatási Központ 3. emelet 319.
Telefon: 06-1-432-9000/19-323
E-mail: hargitai.vera@uni-nke.hu

Dr. Buzás Gábor r. alezredes PhD
adjunktus, rendőrségi tanácsos

Oktatási Központ 3. emelet 318.
Telefon: 06-1-432-9000/19-340
E-mail: buzas.gabor@uni-nke.hu

dr. Szilvásy György Péter r. őrnagy
tanársegéd

Oktatási Központ 3. emelet 318.
Telefon: 06-1-432-9000/19-274
E-mail: szilvasy.gyorgy.peter@uni-nke.hu

dr. Merkl Zoltán r. őrnagy
tanársegéd

Oktatási Központ 3. emelet 318.
Telefon: 06-1-432-9000/19-340
E-mail: merkl.zoltan@uni-nke.hu  

dr. Simon Attila r. ezredes
mesteroktató

Rendészeti Oktatási Épület és Kollégium 2. emelet 203
Telefon: 06-1-432-9000/19-117, 432-9129
E-mail: simon.attila@uni-nke.hu

dr. Haspel Orsolya r. őrnagy
szaktanár

Oktatási Központ 3. emelet 319.
Telefon: 06-1-432-9000/19-323
E-mail: haspel.orsolya@uni-nke.hu

Skorka Tamás János r. alezredes
egyetemi oktató

Oktatási Központ 3. emelet 318.
Telefon: 06-1-432-9000/19-323
E-mail: skorka.tamas@uni-nke.hu

Nemzetközi és Európai Rendészeti Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Nagy Judit r. ezredes PhD
rendőrségi tanácsos, egyetemi docens

Oktatási Központ 3. emelet 323.
Telefon: 06-1-432-9000/19-158
E-mail: nagy.judit@uni-nke.hu

Titkárság:

Oktatási Központ 3. emelet 322.
Telefon: 06-1-432-9000/19-170
E-mail: rakosi.zsuzsanna@uni-nke.hu

Rákosi Zsuzsanna
tanszéki adminisztrátor

Oktatók:

Prof. Dr. Kozáry Andrea
egyetemi tanár

Oktatási Központ 2. emelet 248.
Telefon: 06-1-432-9072; 19-163
E-mail:  kozary.andrea@uni-nke.hu

dr. Mátyás Melinda
tanársegéd

Oktatási Központ 3. emelet 319.
Telefon: 06-1-432-9000/19-323
E-mail: matyas.melinda@uni-nke.hu

Dr. Hollán Miklós PhD
egyetemi docens

Oktatási Központ 3. emelet 337.
Telefon: 06-1-432-9000/19-369
E-mail: hollan.miklos@uni-nke.hu

Dr. Balassa Bence r. őrnagy
tanársegéd

Oktatási Központ 2. emelet 249.
Telefon: 06-1-432-9000/19-198
E-mail: balassa.bence@uni-nke.hu

Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Kovács Gábor r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
egyetemi tanár
oktatási rektorhelyettes

Oktatási Központ 3. em. 344-345. 
Telefon: 432-9153
Belső: 19-145, 19-445
E-mail: kovacs.gabor@uni-nke.hu

Tanszéki titkárság:

Oktatási Központ 3. em. 344-345. 
1083 Budapest, Üllői út 82.
E-mail: rvt@uni-nke.hu

Pintér Dorottya
tanszéki adminisztrátor

Oktatási Központ 3. em. 344-345. 
Telefon: 432 9000/19-145
Belső: 19-145, 19-445
E-mail: pinter.dorottya@uni-nke.hu

Oktatók:

Dr. Piros Attila c. r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
mesteroktató

Oktatási Központ II. em. 251. számú iroda
Telefon: 432-9000/19-434
E-mail: piros.attila@uni-nke.hu

Dr. Dragon Sándor c. r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
oktató

Oktatási Központ 2. em. 251.
Telefon: 432-9000/19-431
Belső: 19-431
E-mail: dragon.sandor@uni-nke.hu

Dr. Kovács István r. őrnagy PhD
tanársegéd

Oktatási Központ III. em. 344-345. számú iroda
Telefon: 432-9000/19-445
Belső: 19-445
E-mail: kovacs.istvan@uni-nke.hu

A tanszék külső óraadói

Dr. Bozsó Zoltán bv. dandártábornok
bv. főtanácsos
c. egyetemi docens

Telefon: 432-9000/19-145
E-mail: rvt@uni-nke.hu

Dr. Bánfi Ferenc ny. r. vezérőrnagy

Telefon: 432 9000/19-145
E-mail: rvt@uni-nke.hu

Dr. Németh József r. ezredes
 rendőrségi főtanácsos
c. egyetemi docens

Telefon: 432 9000/19-145
E-mail: rvt@uni-nke.hu