Kriminalisztikai Intézet

Kriminalisztikai Intézet

 

Dr. Hautzinger Zoltán

intézetvezető:

Dr. habil. Hautzinger Zoltán
tanszékvezető, egyetemi docens
oktatási dékánhelyettes

Iroda: Oktatási épület III. emelet 332.
Telefon: 432-9011
BM: 19-188
E-mail: hautzinger.zoltan@uni-nke.hu

 

 


Titkárság:

Iroda: Speciális épület I. emelet 107.
Telefon:  432-9194
BM: 19-325
E-mail: Kellnerne.Brandl.Noemi@uni-nke.hu

Kellnerné Brandl Noémi
ügyviteli ügyintéző

Bűnügyi Stratégiai Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Mészáros Bence r. ezredes PhD
tanszékvezető egyetemi docens

Iroda:
Telefon: 432-9000
BM: 19- 436
E-mail: Meszaros.Bence@uni-nke.hu

Oktatók:

Dr. Mátyás Szabolcs r. őrnagy PhD
egyetemi adjunktus

Telefon: 432-9000/19-437
BM: 19-437
E-mail: Matyas.Szabolcs@uni-nke.hu

Dr. Frigyer László r. őrnagy
egyetemi tanársegéd

Telefon: 432-9000/19-245
BM: 19-245
E-mail: Frigyer.Laszlo@uni-nke.hu

Bűnüldözési és Gazdaságvédelmi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Szendrei Ferenc r. ezredes PhD
rendőrségi főtanácsos, egyetemi docens

Oktatási épület II. emelet 256.
Telefon: 432-9041
BM: 19-164
E-mail: Szendrei.Ferenc@uni-nke.hu

Munkatársak:

Szöllősi Anita
tanszéki ügyviteli ügyintéző

Oktatási épület II. emelet 255.
Telefon: 432-9056
BM: 19-190
E-mail: Szollosi.Anita@uni-nke.hu

Barna Éva
tanár

Oktatási épület II. emelet 234.
Telefon: 432-90-41
BM: 19- 335
E-mail: Barna.Eva@uni-nke.hu

dr. Istvanovszki László r. ezredes
tanár

Oktatási épület II. emelet 236.
Telefon: 432-9041
BM: 19- 196
E-mail: Istvanovszki.Laszlo@uni-nke.hu

dr. Gáspár Miklós c. r. alezredes
tanár

Oktatási épület II. emelet 235.
Telefon: 432-9041
BM: 19- 156
E-mail: Gaspar.Miklos@uni-nke.hu

Hauber György
szakoktató

Oktatási épület II. emelet 234.
Telefon: 432-9041
BM: 19- 335
E-mail: Hauber.Gyorgy@uni-nke.hu

Dr. Nyeste Péter r. őrnagy PhD
tanársegéd

Oktatási épület II. emelet 235.
Telefon: 432-9041
BM: 19- 149
E-mail: Nyeste.Peter@uni-nke.hu

dr. Simon Béla r. őrnagy
rendőrségi tanácsos, tanársegéd

Oktatási épület II. emelet 234.
Telefon: 432-9041
BM: 19- 245
E-mail: Simon.Bela@uni-nke.hu

Szűcs Bálint r. alezredes
tanár

Oktatási épület II. emelet 236.
Telefon: 432-90-41
BM: 19- 190
E-mail: szucs.balint@uni-nke.hu

Oktatóink megbízási jogviszonyban:

Dr. Faggyas Zoltán PhD 
címzetes egyetemi docens
belügyi gazdasági szakértő

Telefon: 432-90-41
BM: 19- 190
E-mail: rtk_bunugyi_es_gazdasagvedelmi_tanszek@uni-nke.hu

Juhász Zoltán ny. r. ezredes
rendőrségi főtanácsos, tanár

Oktatási épület II. emelet 236.
Telefon: 432-9041
BM: 19- 196
E-mail: Juhasz.Zoltan@uni-nke.hu

Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin PhD
főiskolai docens

Telefon: 432-90-41
BM: 19- 190
E-mail: liszkayne.nagy.eva.katalin@uni-nke.hu

Lajtár József bv. vezérőrnagy
címzetes egyetemi docens

Telefon: 432-90-41
BM: 19- 190
E-mail: rtk_bunugyi_es_gazdasagvedelmi_tanszek@uni-nke.hu

Krimináltaktikai és Metodikai Tanszék

Dr. med. Angyal Miklós r. ezredes PhD
tanszékvezető, egyetemi docens

Iroda: Speciális épület I. emelet 108.
Telefon: 432-9194
BM: 19- 433
E-mail: Angyal.Miklos@uni-nke.hu

Oktatók:

dr. Bói László r. őrnagy
tanár

Speciális épület I. emelet 11.
Telefon: 432-9194
BM: 19- 288
E-mail: boi.laszlo@uni-nke.hu

Farkasné dr. Halász Henrietta r. őrnagy
tanár

Speciális épület I. emelet 110.
Telefon: 432-9194
BM: 19- 182
E-mail: halasz.henrietta@uni-nke.hu

Girhiny Kornél r. őrnagy
tanár

Speciális épület I. emelet 110.
Telefon: 432-9194
BM: 19- 292
E-mail: girhiny.kornel@uni-nke.hu

dr. Nyitrai Endre r. őrnagy
tanár

Speciális épület I. emelet 112.
Telefon: 432-9194, 432-9000/19-288
BM: 19- 288
E-mail: nyitrai.endre@uni-nke.hu

dr. Tirts Tibor r. őrnagy
tanár

Speciális épület I. emelet 111.
Telefon: 432-9194, 432-9000/19-292
BM: 19- 292
E-mail: tirts.tibor@uni-nke.hu

Bezsenyi Tamás r. őrnagy
tanársegéd

Speciális épület I. emelet 111.
Telefon: 432-9194, 432-9000/19-292
BM: 19-292
E-mail: bezsenyi.tamas@uni-nke.hu

Krimináltechnikai Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Balláné Prof. habil. Dr. Füszter Erzsébet r. ezredes
rendőrségi főtanácsos, egyetemi tanár

Iroda: Speciális épület I. emelet 133.
Telefon: 432-9194, 432-9000/19-425
BM: 19-425
E-mail: ballane.fuszter.erzsebet@uni-nke.hu

Titkárság:

Speciális épület I. emelet 132.
Telefon:  432-9194, 432-9000/19-425
BM: 19-425
E-mail: RTK_KT@uni-nke.hu

Kellnerné Brandl Noémi
ügyviteli ügyintéző

Oktatók:

Dr. jur. Vigh András PhD r. alezredes
egyetemi docens, rendőrségi tanácsos

Speciális épület I. emelet 130.
Telefon: 432-9194, 432-9000/19-333
BM: 19-333
E-mail: vigh.andras@uni-nke.hu

Nyilasi Tibor
tanár

Speciális épület I. emelet 130.
Telefon: 432-9194, 432-9000/19-333
BM: 19- 333
E-mail: nyilasi.tibor@uni-nke.hu

Rucska András r. őrnagy
tanár

Speciális épület I. emelet 131.
Telefon: 432-9194, 432-9000/19-337
BM: 19-337
E-mail: rucska.andras@uni-nke.hu

Sipos Péter technikus

Speciális épület I. emelet 10.
Telefon: 432-9194, 432-9000/19-237
BM: 19-237
E-mail: sipos.peter@uni-nke.hu