A Bűnügyi Stratégiai Tanszék bemutatása

A Bűnügyi Stratégiai Tanszék 2015. szeptember 1-jén, jogelőd nélküli új tanszékként jött létre a szintén aznap megalakuló Kriminalisztikai Intézet keretein belül. A tanszéket elsősorban a kriminálstratégia, valamint a kriminalisztika elméletével kapcsolatos más tantárgyak oktatására hozták létre. Fontos szempont volt megalakításánál az is, hogy a tanszék személyi állománya a Rendészettudományi Kar által indítandó Kriminalisztika mesterszak létrehozásában illetve az azon folyó oktatásban tevékenyen részt vegyen. (A Kriminalisztika mesterszak indítását a MAB 2016/6/XIII/3. számú határozatában támogatta, az oktatás megkezdésének tervezett időpontja 2017 szeptembere.)

A kriminálstratégia a kriminalisztika tudományának negyedik, legfiatalabb ága, amely a magyar felfogásban klasszikus hármas felosztáshoz (krimináltechnika, krimináltaktika, kriminálmetodika) csatlakozott az elmúlt évtizedekben: a kriminalisztika azon része, amely a bűnözés helyzetére vonatkozó objektív adatokra és a lakosság szubjektív biztonságérzetére alapozva a szervezeti célt meghatározó jogi, gazdasági, kulturális, történelmi, politikai és szociális keretfeltételek figyelembevételével a bűnözés elleni küzdelmet szolgáló intézkedések összességének tervezésével és szervezésével foglalkozik.

A kriminálstratégia a bűnözés elleni küzdelem preventív és represszív területeire kiterjedően a politika és a jog által meghatározott feladatokat átfogó, tervszerű, koordinált közép- és hosszú távú intézkedésekkel valósítja meg. A kriminálstratégia a kriminálpolitika elvi jellegű elvárásait közvetíti az igazságszolgáltatáshoz és az államigazgatási szervezethez, felhasználva a bűnügyi tudományok eszközeit és módszereit (Katona Géza).  

Oktatása a hallgatók számára azért lényeges a rendőrtisztképzésben és a mesterképzésben, mivel a diploma megszerzése után vezetőként nekik kell majd dönteniük a bűnüldözés erőinek és eszközeinek megfelelő allokációjáról. Ugyanakkor a szóban forgó tudományterület a már megalkotott kriminálpolitika végrehajtásában is kulcsszerepet játszik, hiszen a kriminálpolitikai döntések gyakorlatba való átültetéséhez kriminálstratégiát kell kidolgozni.