Kriminalisztika mesterképzés

A tervezett Kriminalisztika mesterképzés egy osztott mesterképzés, amelynek célja olyan rendészeti szakemberek képzése, akik a tanulmányaik során elsajátított szakmai ismereteik birtokában magas szinten képesek közreműködni a bűnügyi felderítő és nyomozati munkában, továbbá alkalmazva a legkorszerűbb vizsgálati módszereket és taktikai ajánlásokat elő tudják segíteni, illetve közre tudnak működni a hatékony, megalapozott, tudományos és törvényes bizonyítás lefolytatásában. Cél továbbá olyan magas elméleti tudással rendelkező szakemberek kibocsátása, akik rendelkeznek olyan szakmai szintetizáló képességgel, bizonyításelméleti tudással, ami képessé teszi őket a jövő bűnügyi tendenciáinak felismerésére és operatív stratégiák kidolgozására. A négy féléves képzésen rendészeti és polgári szakirányon lehet majd tanulmányokat folytatni. A szakon végzettek az elsajátított magas szintű és széles spektrumú ismeretek birtokában alkalmassá válnak bűnügyi vezetői feladatok hatékony megoldására, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására is. A Kriminalisztika mesterszak indítását a MAB 2016/6/XIII/3. számú határozatában támogatta, az oktatás megkezdésének tervezett időpontja 2017 szeptembere.