Oktatott tantárgyak

Dr. Mészáros Bence r. ezredes PhD, egyetemi docens, tanszékvezető

Tantárgyfelelősként:

 • A magánnyomozás kriminalisztikai sajátosságai*
 • A magánnyomozás kriminalisztikája
 • A magánnyomozás szabályozása és jogi korlátai
 • A szervezett bűnözéssel szembeni fellépés kriminalisztikai sajátosságai*
 • Bizonyításelmélet*
 • Fedett nyomozó alkalmazása a bűnüldözésben*
 • Kriminalisztika a tárgyalóteremben*
 • Kriminálstratégia*
 • Magánnyomozás
 • Titkos információgyűjtés és adatszerzés*

Bevont oktatóként:

 • Bizonyítási eljárások és kényszerintézkedések taktikája*
 • Kriminalisztika-elmélet*
 • Kriminálmetodika
 • Krimináltaktika
 • Személy- és vagyonvédelem

 

Dr. Mátyás Szabolcs r. őrnagy PhD, egyetemi adjunktus

Tantárgyfelelősként:

 • A bűnüldözés földrajza*
 • Bűnelemzés*
 • Nyomozásirányítás és vezetés*
 • Prediktív rendészet*
 • Rendészeti értékelő-elemző munka*
 • Vagyon-visszaszerzés és kármegtérülés kriminalisztikai kérdései*

Bevont oktatóként:

 • Kriminálmetodika
 • Krimináltaktika

Dr. Frigyer László r. őrnagy, egyetemi tanársegéd

Bevont oktatóként:

 • A fogvatartási hely kriminalisztikája*
 • Gazdaságvédelmi ismeretek 1.
 • Kriminálmetodika
 • Krimináltaktika
 • Vagyon-visszaszerzés és kármegtérülés kriminalisztikai kérdései*

*: a 2017/2018-as tanévben indítani tervezett Kriminalisztika mesterképzés tantárgya